Poznaj sposób firmy Serve Irena Derwis-Parczewska na realizowanie kompleksowych usług – wykorzystanie technologii 2D, 3D i PDM

Firma Serve Irena Derwis-Parczewska swoim holistycznym podejściem do obsługi klienta stara się przy każdym zleceniu w pełni korzystać z wiedzy i doświadczenia współpracujących z nią specjalistów. Firma wybiera do tego z oferowanych rozwiązań jedynie te, które w największym stopniu spełniają kryteria przedstawione przez klientów. Firma opracowuje i oferuje rozwiązania, które równoważą cenę i jakość.

Ze względu na współpracę ze specjalistycznymi branżami oraz podwykonawstwo w przeróżnych projektach firma mierzy się z potrzebą skutecznej wymiany plików i bezpieczeństwa przechowywanych danych. Celem firmy było ponadto zapewnienie zdywersyfikowanego środowiska pracy, aby stworzyć możliwości współpracy międzybranżowej, jak również sprawna komunikacja i przepływ plików w kompatybilnych formatach zapewniających maksymalną ilość przenoszonych informacji oraz możliwość powrotu do projektów, ponownego ich wykorzystania a tym samym skrócenie czasu realizacji zleceń.

O firmie Serve Irena Derwis-Parczewska

Serve Irena Derwis-Parczewska od 9-ciu lat świadczy specjalistyczne usługi projektowe i prowadzi doradztwo techniczne dla swoich klientów. Doradztwo techniczne skupia się na zapewnianiu swoim klientom pełnego wsparcia od pomysłu do wdrożenia we wprowadzaniu technologii i urządzeń ale także na realizacji poszczególnych usług, np.: opracowywaniu założeń projektowych, doboru technologii i urządzeń, przeprowadzaniu firm przez procesy ofertowe, nadzoru nad ich projektami, dywersyfikacji ofert od podwykonawców.

Firma świadczy usługi projektowe opierające się na rozwiązaniach Autodesk Inventor i AutoCad. Zajmuje się modelowaniem 3D celem opracowywania projektów i dokumentacji maszyn i urządzeń, a także ich analiz wytrzymałościowych i wizualizacji dla swoich klientów. Zasób know-how firmy posiada ponad 30 lat doświadczenia w projektowaniu i prototypowaniu. Firma tworzy również od kilku lat modele 3D dla technologii druku 3D FDM, np.: modeli form odlewniczych, elementów maszyn, materiałów POS. Głównym wyzwaniem firmy jest sprostanie wielopłaszczyznowo świadczonym usługom pod kątem technologicznym celem utrzymania ich jakości na jak najwyższym poziomie technicznym.

Cele projektu

Firma Serve Irena Derwis-Parczewska swoim holistycznym podejściem do obsługi klienta stara się przy każdym zleceniu w pełni korzystać z wiedzy i doświadczenia współpracujących z nią specjalistów. Firma wybiera do tego z oferowanych rozwiązań jedynie te, które w największym stopniu spełniają kryteria przedstawione przez klientów. Firma opracowuje i oferuje rozwiązania, które równoważą cenę i jakość.

Ze względu na współpracę ze specjalistycznymi branżami oraz podwykonawstwo w przeróżnych projektach firma mierzy się z potrzebą skutecznej wymiany plików i bezpieczeństwa przechowywanych danych. Celem firmy było ponadto zapewnienie zdywersyfikowanego środowiska pracy, aby stworzyć możliwości współpracy międzybranżowej, jak również sprawna komunikacja i przepływ plików w kompatybilnych formatach zapewniających maksymalną ilość przenoszonych informacji oraz możliwość powrotu do projektów, ponownego ich wykorzystania a tym samym skrócenie czasu realizacji zleceń.

Rozwiązania

Mając za cel dotrzymanie terminów realizacji oraz kompleksową obsługę zleceń, AEC Design zaproponowało klientowi sposób na połączenie rozwiązań 2D z 3D oraz lokalną wymianę informacji między nimi, a także z zewnętrznymi systemami. W celu osiągnięcia uniwersalnej organizacji dokumentacji okołoprojektowej firma zdecydowała się na wdrożenie zaawansowanych narzędzi projektowych w ramach oprogramowania Autodesk, takich jak: Autodesk AutoCad, Autodesk Inventor i Autodesk Vault.

Dzięki wariantowi subskrypcyjnemu licencji firma ma dostęp do najnowszej technologii dostarczanej przez producenta. Dzięki możliwościom eksportu wielobranżowych formatów plików 2D i 3D firma jest w stanie płynnie manipulować plikami i wymieniać się nimi z interesariuszami (pliki dla branży mechanicznej i przemysłowej). System zarządzania dokumentacją projektową w Autodesk Vault pozwala pracować na aktualnych wersjach plików w bezpiecznej lokalizacji, system ich przechowywania jest odgórnie uporządkowany, a praca konstrukcyjna jest mniej czasochłonna ze względu na ponowne wykorzystywanie raz opracowanych danych.

Wynik biznesowy

Dzięki połączeniu technologii 2d, 3d i systemu PDM firma Serve Irena Derwis-Parczewska potrafi

w maksymalnym stopniu wykorzystywać większość dostarczanych od zleceniodawców informacji w bezpośredni sposób, bez potrzeby ich translacji. Oferowane rozwiązania i doradztwo jest przeprowadzane kompleksowo, dzięki czemu firma jest w stanie wzbogacać portfolio swoich usług. Firma znacznie zwiększyła swoją przewagę konkurencyjną i dociera do szerszej rzeszy potencjalnych klientów z nowych rynków.

Praca w środowisku oferowanym przez producenta Autodesk pozwala firmie na podejmowanie nowych wyzwań biznesowych od współczesnych klientów, z którymi współpraca wymagadostosowania się do wymogów rynku i ciągłej wymiany informacji projektowych oraz dodatkowo przeskoczenie stawianej sobie przez firmę poprzeczki kompleksowości oferowanego doradztwa technicznego i usług projektowych. Wspólne kompatybilne środowisko redukuje potencjalny czas potrzebny na posługiwanie się metadanymi i pracochłonność związaną z wprowadzaniem zmian w dokumentacji 2D.