AEC Design – Twój partner w nowym procesie zakupu produktów Autodesk

AEC Design – Twój partner w nowym procesie zakupu produktów Autodesk

Wszystko co musisz wiedzieć o nowym procesie zakupu

Od 16 września 2024 r. nastąpią zmiany w sposobie dokonywania zakupów i odnawiania produktów.

Jeśli współpracujesz z AEC Design, wciąż będziesz się z nami kontaktować.

AEC Design nadal będzie Twoim partnerem w wyborze oprogramowania, wsparciu technicznym, szkoleniach oraz usługach. 

Od 16 września wyceny będą przesyłane przez Autodesk na Twój adres e-mail, a płatności za produkty będą dokonywane bezpośrednio w Autodesk.

Korzyści wynikające z wprowadzonych zmian

Spersonalizowana obsługa

Usługa dostosowana do indywidualnych potrzeb klienta.

Przewidywalne ceny

Zapewnienie spójnych cen niezależnie od procesu zakupu

Uproszczony proces

Prostsze zakupy dzięki ulepszonym funkcjom samoobsługi na koncie

Mimo tych zmian, nie masz się czego obawiać – jesteśmy tutaj dla Ciebie

FAQ

Poniżej zamieściliśmy odpowiedzi na niektóre z najczęściej zadawanych pytań.
Jeśli masz pytania lub wątpliwości, skontaktuj się z nami, tel.: 505 315 392 lub mail: info@aecdesign.pl

W nowym procesie zakupu subskrypcji AEC Design skonfiguruje Twoją wycenę (którą otrzymasz od Autodesk) i  nadal będziemy uczestniczyli we wszystkich etapach obsługi przed- i posprzedażowej, z wyjątkiem faktycznej transakcji płatniczej, która odbędzie się bezpośrednio między Twoją firmą a Autodesk.

 Zachęcamy do odwiedzenia centrum pomocy dla klienta, w którym znajdziesz szczegółowe informacje na temat nowego procesu zakupu. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z  AEC Design.

Tak, może. Licencjobiorca/klient może udzielić dostępu do subskrypcji zarejestrowanej na niego każdemu pracownikowi, konsultantowi, wykonawcy, który albo pracuje i jest zatrudniony w firmie licencjobiorcy, albo tylko wykonuje pracę na korzyść licencjobiorcy bez bycia u niego zatrudnionym. Nie ma znaczenia czy podmioty są powiązane czy nie, wystarczy że w praktyce ze sobą współpracują/wykonują dla siebie pracę.

Przykład 1:

Firma we Francji korzysta z umiejętności freelancera w Hiszpanii. Firma francuska może udzielić dostępu do swoich subskrypcji osobie przebywającej w Hiszpanii, gdyż pracuje dla ich projektu.

Co do samego zakupu licencji: jeżeli firma kupuje licencje na tym samym terytorium cenowym (np. UE traktowane jest jako jedno), to może je zakupić gdzie chce.

Przykład 2:

Firma w Niemczech może zakupić licencje w Polsce i zarejestrować na niemiecką firmę (a potem przypisać użytkowników jakich chce i skąd chce, jeżeli pracują dla firmy na konkretnym projekcie).

Przykład 3:

Firma X zakupuje 2 roczne subskrypcje 3ds Max dla 2 pracowników. Licencje zarejestrowane są na firmę X, a przy zakupie podane są dane, imię, nazwisko i mail osoby zarządzającej tymi licencjami, czyli administratora konta Autodesk. Administrator rozdziela je na obu użytkowników, nadając każdemu osobne dostępy, podając osobne maile każdego z tych 2 użytkowników.  Po 3 miesiącach 1 użytkownik odchodzi, a na jego miejsce zatrudniany jest inny. Zostaje mu przyznana licencja, a z komputera byłego pracownika programy zostają odinstalowane. Administrator przyznaje dostęp kolejnej osobie.  Za kilka miesięcy sytuacja się powtarza. W dalszym ciągu roczna subskrypcja jest aktywna i można ją przepisywać dowolną ilość razy. Przy częstym przepisywaniu dostępu należy uważać, aby nie doprowadzić do license sharing, czyli nadużycia, gdzie na 1 subskrypcji pracuje faktycznie więcej niż 1 osoba.

Tak. Administrator na swoim koncie Autodesk ma prawo do nielimitowanego przydzielania i zabierania dostępu użytkownikom w dowolnym momencie. Opcja ta jest wygodna do wykorzystywania w sytuacjach tj.: onboarding i offboarding pracowników, startowanie i zakańczanie projektów. Opcja ta jest niewygodna i stwarza ryzyko niedotrzymania zgodności  z warunkami użytkowania w sytuacjach, gdzie przydzielanie i zabieranie dostępu odbywa się cyklicznie. Ze względu na częstotliwość takich działań bardzo prawdopodobne staje się przeoczenie, np.: użytkownik 1 zapomni wylogować się z oprogramowania, użytkownik 2 uruchomi oprogramowanie zanim zmiana odświeży się na koncie Autodesk. Informacje o aktywności są rejestrowane w raportach użycia i mogą wskazywać na świadome/nieświadome nadużycie.

Nie. Przyznany dostęp musi być imienny w myśl modelu named account user ze względu na potrzebę zidentyfikowania użytkownika jako osoby fizycznej. Ponadto taka nomenklatura kont użytkowników wskazuje na współdzielenie licencji, czyli naruszenie warunku: 1 stanowisko oprogramowania = 1 użytkownik.

Autodesk podaje 3 sposoby na efektywną pracę zdalną:

 

Przykład: Czy dla AutoCAD Revit jest możliwość logowania się poprzez pulpit zdalny? Tzn. mamy komputer stacjonarny o wysokich parametrach i łączymy się z nim poprzez pulpit zdalny z laptopa i korzystamy z oprogramowania Revit i Autocad. Czy dostęp do aplikacji zainstalowanej na komputerze w połączeniu z dostępem przez RDP (dla kilku użytkowników) nie jest zabroniony przez postanowienia licencyjne?

W przypadku licencji single user  jest to możliwe, ponieważ połączenie przez pulpit zdalny to jedynie uzyskanie zdalnego dostępu do komputera, na którym zainstalowane jest oprogramowanie. Oprogramowanie de facto uruchamiane jest wówczas na komputerze stacjonarnym. Nie może  być jednak w takiej sytuacji jednocześnie uruchomione oprogramowanie na laptopie (jeśli jest również zainstalowane). Pracownicy również powinni znajdować się i użytkować oprogramowanie w kraju zakupu.

Autodesk udostępnia formularz, gdzie po wyborze cech licencji można wyświetlić wszystkie informacje i zapisy (legal notes) dotyczące konkretnego programu:  https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/access-use/subscription-offerings

Tak, wystarczy, że klient zgłosi się na stronie producenta z prośbą o wysłanie takiego zestawienia tutaj: https://knowledge.autodesk.com/contact-support

Podstawowa zasada weryfikacji aktywności licencji to min. 1 x na 30 dni w przypadku aktywnej subskrypcji. Weryfikacja licencji nie jest wymagana na końcówkach klienckich, gdzie zostały aktywowane licencje multi-user, ponieważ stanowiska pobierane są z lokalnego serwera licencji w miarę ich dostępności. Weryfikacja licencji nie jest również wymagana w przypadku wygasłych maintenance planów, gdzie aktywacja odbywa się za pomocą numeru seryjnego dla ostatniej przysługującej wersji.

Tak, przez 4 lata. Produkty ze statusem Expired Mainenance Plan będą widoczne na stronie konta Autodesk Menedżera Kontraktu tylko przez okres 3-4 lat, po czym produkty te całkowicie znikają z konta.
Wynika to z faktu, że dostęp do pobierania z konta Autodesk i zarządzania użytkownikami Classic jest częścią korzyści wynikających z aktywnej umowy. Po wygaśnięciu danej umowy korzyści z niej płynące również wygasają. Jednakże produkt będzie wyświetlany w zakładce Wszystkie produkty i usługi przez okres jeszcze około 4 lat.
Przykład:
Firma zakupiła 2 subskrypcje zawierające: 2 stanowiska Autocada (kontrakt wygasł 23 lipca 2017) i jedno stanowisko Autocada (kontrakt wygasł 23 lipca 2018) objęte wygasłą umową serwisową. Powodem, dla którego 2 stanowiska z 1 kontraktu nie pojawiają się, jest miniony czas 4 lat po wygaśnięciu umowy. Natomiast 2 kontrakt zniknie po upływie 4 lat, ponieważ wygasł rok później, w 2018 roku.

System zablokuje możliwość dodawania kolejnych użytkowników do grupy, jeśli w produktach przypisanych do grupy zabraknie stanowisk. W systemie wyświetli się odpowiedni komunikat. W przypadku, gdy wcześniej liczba stanowisk w stosunku do  liczby użytkowników zgadzała się, ale wygasła pewna ilość stanowisk, na koncie Autodesk administratora pojawi się informacja o nadmiernym przypisaniu. Wówczas należy usunąć niektórych użytkowników lub dokupić brakujące stanowiska.

Źródło:

https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/autodesk-terms-and-conditions/plk_warunkisubskrypcjidesktopautodesk 

7.9 Zmiana Warunków. Autodesk ma prawo zmienić postanowienia niniejszej Umowy Subskrypcji jednego użytkownika i/lub Warunków Świadczeń w dowolnym czasie. W takim przypadku Autodesk powiadomi Subskrybenta o wszelkich takich zmianach. Powiadomienia mogą zostać wysłane pocztą elektroniczną, mogą być zamieszczone na Koncie Autodesk lub w innej formie, jaką Autodesk uzna za stosowną. Jeżeli Subskrybent nie wyraża zgody na takie zmiany, powinien zawiadomić o tym Autodesk na piśmie (zgodnie z Punktem 7.6) w ciągu trzydziestu (30) dni od otrzymania powiadomienia od Autodesk. W przypadku dostarczenia takiego powiadomienia do Autodesk, Subskrypcja jednego użytkownika i wynikające z niej Świadczenia nadal będą podlegać warunkom ostatniej obowiązującej Umowy Subskrypcji jednego użytkownika oraz związanym z nią Warunkom Świadczeń, zaakceptowanym przez Subskrybenta (łącznie z tymi uznanymi za zaakceptowane) do upływu bieżącego Okresu Obowiązywania Subskrypcji jednego użytkownika (jeżeli Subskrybent wniósł wszystkie opłaty za cały Okres Obowiązywania); a po upływie takiego Okresu Obowiązywania, Subskrypcja jednego użytkownika wygaśnie, przy czym jeżeli Subskrybent nie wniósł wszystkich wymaganych opłat za cały Okres Obowiązywania, wówczas Subskrypcja wygaśnie z końcem okresu, za który Subskrybent takie opłaty wniósł. W przypadku, gdy Subskrybent nie dostarczy takiego powiadomienia do Autodesk, lub jeżeli złoży zamówienie na nową Subskrypcję lub wznowienie Subskrypcji jednego użytkownika lub jeżeli nadal będzie wnosić Opłaty z tytułu Subskrypcji jednego użytkownika (jeżeli dotyczy), uznane zostanie, że Subskrybent zaakceptował takie zmiany we wszystkich swoich Subskrypcjach jednego użytkownika. Niezależnie od powyższego, w przypadku zmian wprowadzonych przez Autodesk do niniejszej Umowy Subskrypcji jednego użytkownika, Subskrybent nie będzie mieć prawa do żadnych dodatkowych świadczeń czy usług oferowanych zgodnie z takimi warunkami, jeśli nie wniesie na rzecz Autodesk lub dystrybutorów opłat związanych z takimi zmianami, jeżeli dotyczy.”

Klient, mając aktywną subskrypcję w czasie jej trwania ma prawo zainstalować i użytkować wersję obecną i 3 poprzednie danego produktu lub kolekcji. W przypadku, kiedy subskrypcja wygasa, klient jest zobowiązany odinstalować wszelkie poprzednie wersje produktu. Wyjątkiem są wygasłe Maintenance plany, gdzie ostatnia zarejestrowana przez użytkownika wersja staje się wersją wieczystą i jedyną możliwą do użytku na liczbie urządzeń i przez liczbę użytkowników wskazaną przez liczbę stanowisk.

Uzasadnienie dla użytkowania starszych wersji produktów znajduje się w Previous Version Rights: https://www.autodesk.com/company/terms-of-use/pl/subscription-benefits

Użytkownicy licencji sieciowej mającej aktywną subskrypcję, mają prawo instalacji dodatkowej kopii oprogramowania na innej stacji, np. 15 stanowisk pływających uprawnia do liczby kopii instalacji nie może przekraczającej 15.

  • Nie ma znaczenia lokalizacja stacji roboczej.
  • Licencja domowa i licencja sieciowa nie mogą być używane jednocześnie.
  • Klientowi nie przysługuje wsparcie na licencję do użytku domowego ani aktualizacje oprogramowania.
  • Klient musi wystąpić do Autodesk po kod aktywacyjny licencji do użytku domowego, a taka licencja wygasa po wygaśnięciu subskrypcji lub po 13 miesiącach od otrzymania kodu.
  • Użytkownikowi korzystającemu z licencji subskrypcyjnej 1-stanowiskowej nie przysługuje licencja do użytku domowego, bo w ramach benefitu subskrypcyjnego ma możliwość instalacji oprogramowania na maksymalnie 3 stacjach.