Dofinansowania do szkoleń

Dofinansowania do szkoleń

Firma jest tak silna, jak jej pracownicy

Jako przedsiębiorca pewnie wiesz, jak ciężko jest zatrudnić wykwalifikowaną kadrę pracowników. Stałe podnoszenie kompetencji zespołu to jeden z kluczowych elementów strategii firmy, który decyduje o jej konkurencyjności. Jak jednak ograniczyć koszty szkoleń a skorzystać z możliwości rozwoju dla Twojej firmy?

Szkolenia z dofinansowaniem pomogą Ci podnieść kompetencje Twoich pracowników bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Centrum Szkoleniowe AEC Design posiada odpowiednie certyfikaty i może oferować szkolenia dofinansowane z Funduszy Europejskich. Przekonaj się, że lepiej wyszkolona kadra będzie bardziej zaangażowana i wydajna.

Dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Co roku oferujemy przedsiębiorstwom szkolenia dofinansowane ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). Dofinansowaniem objęta jest cała nasza oferta szkoleń.

O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia (…), czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. Nie jest pracodawcą podmiot prowadzący działalność gospodarczą i niezatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę, współpracujący wyłącznie ze współmałżonkiem, zatrudniający osoby na podstawie umowy o dzieło.

 • dla mikroprzedsiębiorstw: 100 % kosztów kształcenia
 • dla pozostałych firm: 80% kosztów kształcenia
 • jednak nie więcej jak 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika

Wniosek o przyznanie dofinansowania należy złożyć w odpowiednim dla siedziby pracodawcy albo miejscu prowadzenia przez niego działalności Powiatowym Urzędzie Pracy. Każdy Urząd Pracy stosuje własne, odrębne zasady dotyczące składania wniosków i ich wzory. Przed złożeniem wniosku zaleca się sprawdzenie dostępność środków z KFS w Powiatowym Urzędzie Pracy. Pula dofinansowań jest ograniczona więc najlepiej zrobić to jak najszybszej. Już dzisiaj sprawdź  na stronach właściwego urzędu  terminy składania wniosków.

Nabór do KFS 2024 – lista urzędów. Terminy naborów będą aktualizowane zgodnie z informacjami na stronach Urzędów.

 • Każdy Urząd Pracy stosuje własne, odrębne zasady dotyczące składania wniosków i ich wzory. Przed złożeniem wniosku zaleca się sprawdzenie dostępność środków z KFS w Powiatowym Urzędzie Pracy.>> znajdź swój Urząd Pracy i skontaktuje się z nimWojewództwo dolnośląskie:

  Województwo kujawsko-pomorskie:

  Województwo lubelskie:

  Województwo lubuskie:

  • Słubice  – SZCZEGÓŁY – zgłaszanie zapotrzebowania pracodawców na szkolenia z KFS (środki z rezerwy) – do 25.01.2024
  • Sulęcin – SZCZEGÓŁY – 22.01.2024 r. do dnia 02.02.2024 r.

  Województwo łódzkie:

   Województwo mazowieckie:

  Województwo małopolskie:

  • Kraków – SZCZEGÓŁY – >>> Wnioski będą przyjmowane w terminie od godziny 7:45 – 27 lutego 2024 r. do godziny 14:45 – 29 lutego 2024 r.
  • Limanowa – SZCZEGÓŁY5-9.02.2024
  • Tarnów – SZCZEGÓŁY – >>> 2024
  • Nowy Sącz – SZCZEGÓŁY – >>> 2024
  • Nowy TargSZCZEGÓŁY12-14.2024

  Województwo opolskie:

  Województwo podkarpackie:

  Województwo podlaskie:

  Województwo pomorskie: 

  • Bytów – SZCZEGÓŁY
  • Gdańsk – SZCZEGÓŁY – I termin: 12-13.02.2024 r.  – limit podstawowy; II termin:  05-06.09.2024 r. – rezerwa MRPiPS
  • Gdynia – SZCZEGÓŁY – Od 15.01.2024 r. na terenie Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni zostanie uruchomiony Punkt Konsultacyjny ds. Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).
  • Kościerzyna  – SZCZEGÓŁY ->>> 2024
  • Kwidzyn – SZCZEGÓŁY – >>> 2024
  • Kartuzy – SZCZEGÓŁY  – 29.01.2024 r.; 22.04.2024; 9.09.2024
  • Lębork – SZCZEGÓŁY – 13-20.02.2023 r.
  • Nowy Dwór Gdański – SZCZEGÓŁY – >>> 2024
  • Pruszcz Gdański – SZCZEGÓŁY – >>> 2024
  • Puck – SZCZEGÓŁY – >>> 2024
  • Słupsk – SZCZEGÓŁY>>> 2024
  • Tczew – SZCZEGÓŁY – >>> 2024

  Województwo śląskie:

  Województwo świętokrzyskie:

  Województwo warmińsko-mazurskie

  Województwo wielkopolskie: 

  • Kalisz – SZCZEGÓŁY19.01.2024
  • Krotoszyn – SZCZEGÓŁY od 20.03.2024 r. do 21.03.2024 r. do godz. 14.00
  • Środa Wielkopolska  – SZCZEGÓŁY – >>>2024
  • Poznań –  SZCZEGÓŁY – 24.01.2024 roku od godziny 7:30

  Województwo zachodniopomorskie: 

Dofinansowaniem objęte są szkolenia, które przyczyniają się do podniesienia kompetencji pracowników. W Autoryzowanym Centrum Szkoleniowym AEC Design możesz skorzystać z całej dostępnej oferty szkoleniowej: http://www.aecdesign.pl/szkolenia/ 

 1. Priorytety wydatkowania środków KFS ustalone przez Ministra właściwego do spraw pracy
  w porozumieniu z Radą Rynku Pracy1. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych
  procesów, technologii i narzędzi pracy.
  2. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub
  województwie zawodach deficytowych >>> barometr zawodów
  3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie
  związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin
  wielodzietnych.
  4. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie umiejętności cyfrowych.
  5. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej.
  6. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.
  7. Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających
  cudzoziemców.
  8. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie zarządzania finansami i zapobieganie
  sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwach.

  Priorytety wydatkowania środków rezerwy KFS wynikające z decyzji Rady Rynku Pracy

  A. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej,
  Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności
  Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników
  zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego
  wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS.
  B. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
  C. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie
  przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,
  a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.
  D. Wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju
  powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju

Dofinansowanie z Bazy Usług Rozwojowych PARP

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, bezpłatna baza ofert usług rozwojowych świadczonych w rozmaitych formach (m.in.: szkoleń, kursów zawodowych, doradztwa, studiów podyplomowych, mentoringu czy coachingu), dzięki którym instytucje i osoby prywatne mogą rozwijać swoje kompetencje oraz realizować zamierzone cele edukacyjne i biznesowe.

Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca może pozyskać dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). Decyzją władz samorządowych wsparcie nie będzie jednak dostępne dla firm z województw: mazowieckiego i pomorskiego. 

Więcej informacji znajduje się na stronie:

Programy regionalne

Programy krajowe

Osoby fizyczne mogą również korzystać z oferty usług rozwojowych publikowanych w Bazie. Wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania Podmiotowych Systemów Finansowania, w ramach których odbywa się dystrybucja środków na szkolenia, udziela Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym w danym regionie. Kontakty do regionalnych punktów informacyjnych znajdują się na stronie: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/  

Finansowanie jakie można uzyskać na wybrane przez siebie szkolenia wynosi od 50% do 80% w zależności od województwa oraz założonych kryteriów. Szczegóły dotyczące każdego województwa znajdują się poniżej. 

 1. W Bazie Usług Rozwojowych wybierz dowolne szkolenie z oferty AEC Design dopasowane do Twoich potrzeb  – jeżeli  potrzebujesz pomocy zadzwoń do nas: 696 988 614 lub napisz: szkolenia@poczta.aecdesign.pl 
 2. Wypełnij wniosek zgłoszeniowy – pomoże Ci operator z Twojego województwa. Operatorem jest instytucja, która realizuje podmiotowy system finansowania w danym województwie – lista poniżej 
 3. Wraz z operatorem zweryfikuje zasady udzielania dopłat oraz poziom dofinansowania 
 4. Podpisz umowę z operatorem 
 5. W Bazie Usług Rozwojowych znajdź i zapisz się na szkolenie organizowane przez AEC Design 
 6. Przyjdź do nas na szkolenie, a po zakończeniu nie zapomnij go ocenić 
 7. Po uregulowaniu faktury skontaktuj się z operatorem w celu otrzymania funduszy. 

Dofinansowanie kosztów realizacji usług rozwojowych ze środków EFS jest możliwe wyłącznie na usługi rozwojowe wpisane do Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Nasze Centrum Szkoleniowe posiada odpowiednie certyfikaty, więc mamy możliwość oferowania usług dofinansowanych z Funduszy Europejskich.  

Projekt: Obecnie w woj. dolnośląskim realizowane są 2 projekty

Projekt 1

Nazwa projektu: Kompetencje i kwalifikacje – wsparcie zielonej transformacji w powiatach świdnickim i dzierżoniowskim poprzez realizację wysokiej jakości usług rozwojowych
Nazwa/Operatora: FUNDACJA INCEPT

Projekt 2

Nazwa projektu: Centrum Wsparcia Rozwoju Kompetencji Zawodowych – przygotowanie mieszkańców subregionu do zmian związanych z transformacją dolnośląskie, powiat wałbrzyski, miasto Wałbrzych
Nazwa/Operatora: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna
Całkowita kwota dofinansowania: https://www.parp.gov.pl/component/site/site/bur-psf-dolnoslaskie
Okres realizacji projektu: P1 – 01.01.2024-31.12.2027
P2 – 01.01.2024 – 31.12.2027
Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo:
Maksymalne dofinansowanie na osobę:
Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze:
Uwaga:

Operator:

Partnerzy projektu:

Przydatne linki:

Źródło: Podstawowe informacje o Podmiotowym Systemie Finansowania w woj. dolnośląskim – PARP – Centrum Rozwoju MŚP

Projekt: w województwie kujawsko-pomorskim realizowane będzie Działania 8.19 Szczegółowego Opisu Priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 (dalej: SzOP FEdKP), w ramach którego realizowane są usługi rozwojowe za pośrednictwem BUR dla osób dorosłych z własnej inicjatywy uczestniczących we wsparciu – cel szczegółowy (g) EFS+. Decyzja o dofinansowaniu projektu została podjęta 22 listopada 2023..

Ponadto w województwie kujawsko-pomorskim w Działaniu 8.5 SzOP FEdKP realizowane będą usługi rozwojowe za pośrednictwem BUR dla pracodawców – cel szczegółowy (d) EFS+. Więcej informacji poniżej.

Usługi rozwojowe dla osób dorosłych
Nazwa projektu: Kierunek – Rozwój

Usługi rozwojowe dla pracodawców
Nazwa projektu: Regionalny Fundusz Szkoleniowy II
Cel projektu: Wzmocnienie potencjału przedsiębiorców z województwa kujawsko-pomorskiego i ich pracowników, wzrost konkurencyjności firm w regionie oraz poprawa stabilności zatrudnienia na lokalnym rynku pracy.
Całkowita kwota dofinansowania: 18 756 453,50 zł
Okres realizacji projektu: Nazwa projektu: Kierunek – Rozwój – 01,11,2023
Nazwa projektu: Regionalny Fundusz Szkoleniowy II – 01.07.2023 – 30.06.2025
Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: Usługi rozwojowe dla pracodawców – Nazwa projektu: Regionalny Fundusz Szkoleniowy II
Maksymalny poziom dofinansowania usług rozwojowych: 70%, z wyjątkiem

mikroprzedsiębiorstw, dla których intensywność wsparcia wyniesie 80%.

Dodatkowe preferencje i 80 % poziom dofinansowania przewidziano dla: usług rozwojowych o zakresie tematycznym związanym z zieloną transformacją, gospodarką o obiegu zamkniętym i cyfrową transformacją oraz dla usług rozwojowych, które prowadzą do nabycia kwalifikacji o których mowa w art. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o ZSK, zarejestrowanych w ZRK oraz posiadających nadany kod kwalifikacji.

Maksymalna kwota wsparcia przypadająca na jednego przedsiębiorcę w okresie realizacji projektu wyniesie:

– mikroprzedsiębiorstwa – 15 000 zł (firmy jednoosobowe 7 000 zł),

– małe-przedsiębiorstwa – 40 000 zł,

– średnie-przedsiębiorstwa – 150 000 zł,

– duże-przedsiębiorstwa – 200 000 zł,

– podmioty inne niż przedsiębiorstwa (w tym podmioty administracji publicznej lub służb publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym) – 100 000 zł.

Przy czym:

– maksymalne dofinansowanie przypadające na jednego pracownika wynosi 7 000 zł,

– maksymalne dofinansowanie na jeden podmiot/przedsiębiorstwo usług o charakterze doradczym wynosi 10 000 zł,

– cena usług w przeliczeniu na jedną osobogodzinę nie odbiega w sposób rażący od cen

analogicznych usług w BUR,

– co do zasady intensywność wsparcia wynosi 70%- z wyjątkiem mikroprzedsiębiorstw i wybranych usług rozwojowych(wymienionych powyżej).
Maksymalne dofinansowanie na osobę: Nazwa projektu: Kierunek – Rozwój – 01,11,2023 – Poziom dofinansowania usług rozwojowych: 5 760,00 zł/os.
Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze:
Uwaga:

Operator:

Partnerzy projektu:

Przydatne linki:

Źródła: https://www.parp.gov.pl/component/site/site/bur-psf-kujawsko-pomorskie

Projekt: W województwie lubelskim prowadzone są 3 nabory dot. rozwoju kompetencji dla lubelskich przedsiębiorców i pracowników.
Projekt 1

Nazwa projektu: Usługi rozwojowe dla pracodawców, przedsiębiorców i ich pracowników w podregionie bialskim i chełmsko-zamojskim.

Nazwa Operatora: Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej Triada

Projekt 2

Nazwa projektu: Park Nowych Kwalifikacji dla MŚP

Nazwa Operatora: Lubelski Park Naukowo – Technologiczny S.A.

Projekt 3

Nazwa projektu: Finansowanie usług rozwojowych dla mikro-, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw z podregionu puławskiego

Nazwa Operatora: Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny
Całkowita kwota dofinansowania: P1 – 20 817 500,00 zł.
P2 – 26 421 560,00 zł.
P3 – 13 869 443,50 zł.
Okres realizacji projektu: P1 – 01.10.2024 – 31.03.2027
P2 – 01.03.2024 – 31.08.2026
P3 – 01.04.2024 – 30.09.2026
Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo:
Maksymalne dofinansowanie na osobę:
Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze:
Uwaga:
Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:
 • mikroprzedsiębiorstwa – 75% kosztów usługi rozwojowej
 • małe przedsiębiorstwa – 70% kosztów usługi rozwojowej
 • średnie przedsiębiorstwa – 60% kosztów usługi rozwojowej
 • Dla dużego przedsiębiorstwa – 50% kosztów usługi rozwojowej
 • Maksymalny poziom dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla pracodawcy, który nie spełnia definicji MŚP i dużego przedsiębiorstwa – 75% kosztów usługi rozwojowej;
Możesz zwiększyć poziom dofinansowania, spełniając co najmniej jedno z następujących kryteriów:
 • 2) Limity, o których mowa w pkt.1, ulegają podwyższeniu o 5 pkt proc. w następujących przypadkach:

  objęcia wsparciem pracodawców, przedsiębiorców lub pracowników powyżej 55 roku życia;
  realizacji usługi rozwojowej, która prowadzi do nabycia kwalifikacji.

Operator:

Partnerzy projektu:

Przydatne linki:

Źródła: https://www.parp.gov.pl/component/site/site/bur-psf-lubelskie

Projekt: W województwie lubuskim 30.11.2023 r. zakończyła się realizacja 2 projektów dotyczących PSF. Aktualnie nie można już uzyskać dofinansowania na podnoszenie kwalifikacji przedsiębiorstw i ich pracowników.

Nie zostały jeszcze przeprowadzone konkurs/y wyłaniające Operatora/Operatorów, udzielających wsparcia w nowej perspektywie finansowej.
Całkowita kwota dofinansowania:
Okres realizacji projektu:
Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo:
Maksymalne dofinansowanie na osobę:
Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze:
Uwaga:

Operator:

Partnerzy projektu:

Przydatne linki:

Źródła: https://www.parp.gov.pl/component/site/site/bur-psf-lubuskie

Projekt: Szczegółowe informacje dotyczące naborów w województwie łódzkim wkrótce.
https://rpo.lodzkie.pl/artykuly/item/6025-fundusze-w-latach-2021-2027-nabory

Zapraszamy do zapoznania się ze standardami realizacji projektów w województwie łódzkim, zawierajacymi informacje nt. m.in.: wartości bonów i sposobu rozliczania usług rozwojowych.

dla osób dorosłych:

Całe województwo:

https://funduszeue.lodzkie.pl/sites/default/files/2023/340-standard-psf/standard-psf.pdf

obszar objęty działaniem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji:

https://rpo.lodzkie.pl/images/2023/143-dok-standard-realizacji/STANDARD___PSF_pdf.pdf

dla pracodawców:

https://rpo.lodzkie.pl/images/2023/94-standard-realizacji/standard-dla-operatora.pdf
https://rpo.lodzkie.pl/artykuly/item/6025-fundusze-w-latach-2021-2027-nabory
Całkowita kwota dofinansowania:
Okres realizacji projektu: szczegóły naboru wkrótce
Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo:
Maksymalne dofinansowanie na osobę:
Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze:
Uwaga:

Operator:

Partnerzy projektu:

Przydatne linki:

Źródła: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie/psf-wojewodztwo-lodzkie 

https://rpo.lodzkie.pl/punkty-informacyjne

Projekt: W ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 realizowanych będzie 6 projektów
Całkowita kwota dofinansowania:
Okres realizacji projektu: W zależności od projektu: os 01.01.2024 – 29.02.2028
Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: https://www.parp.gov.pl/component/site/site/bur-psf-malopolskie
Maksymalne dofinansowanie na osobę: https://www.parp.gov.pl/component/site/site/bur-psf-malopolskie
Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze: https://www.parp.gov.pl/component/site/site/bur-psf-malopolskie
Uwaga:
Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:
 • https://www.parp.gov.pl/component/site/site/bur-psf-malopolskie

Operator:

Partnerzy projektu:

Przydatne linki:

Źródła: https://www.parp.gov.pl/component/site/site/bur-psf-malopolskie

Projekt: W województwie mazowieckim realizowane będą 2 projekty w ramach Działania 6.5 Wsparcie dla pracodawców i pracowników.
W I kwartale 2024 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie planuje zorganizować nabór w ramach Działania 7.4 Edukacja osób dorosłych, realizowany za pośrednictwem BUR. Planowane rozstrzygnięcie naboru i podpisanie umów z operatorami to IV kwartał 2024 r.

PROJEKT 1 – Nazwa projektu: Przedsiębiorco zainwestuj w swoją kadrę!
Nazwa Operatora: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
Cel projektu: Celem głównym w projekcie będzie wsparcie 1 907 pracowników MMŚP oraz pracowników jst szczebla gminnego w województwie mazowieckim w regionie Warszawskim stołecznym (RWS) do 30.06.2026 r. objętych usługą rozwojową na rzecz przystosowywania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian.

Grupa docelowa: Grupą docelową w projekcie są pracodawcy, przedsiębiorcy sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego oraz ich pracownicy.

PROJEKT 2 – Nazwa projektu: Przedsiębiorco zainwestuj w swoją kadrę! 2
Nazwa Operatora: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
Cel projektu: Celem głównym w projekcie będzie wsparcie 2 235 pracowników MMŚP oraz pracowników jst szczebla gminnego w województwie mazowieckim w regionie Mazowieckim regionalnym (RMR) do 30.06.2026 r. objętych usługą rozwojową na rzecz przystosowywania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian.

Grupa docelowa: Grupą docelową w projekcie są pracodawcy, przedsiębiorcy sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego oraz ich pracownicy.


Całkowita kwota dofinansowania: PROJEKT 1 – 21 243 950,00 zł.
PROJEKT 2 – 31 174 795,29 zł.
Okres realizacji projektu: PROJEKT 1 – marzec-kwiecień 2024 – 30.06.2026
PROJEKT 2 – marzec-kwiecień 2024 – 30.06.2026
Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo:
Maksymalne dofinansowanie na usługę: PROJEKT 1 – Maksymalny poziom dofinansowania usług rozwojowych: do 6200 zł
PROJEKT 2 – Maksymalny poziom dofinansowania usług rozwojowych: do 10540 zł.
Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze:
Uwaga:

Operator:

Partnerzy projektu:

Przydatne linki:

Źródło: Podstawowe informacje o Podmiotowym Systemie Finansowania w woj. mazowieckim – PARP – Centrum Rozwoju MŚP

Projekt: Projekt 1
Kształcenie ustawiczne

Celem projektu jest podniesienie lub nabycie kwalifikacji lub kompetencji przez 2115 osób (K: 1 058 M: 1 057), które zamieszkują, uczą się lub pracują w myśl Kodeksu Cywilnego na terenie województwa opolskiego (w szczególności osoby w niekorzystnej sytuacji zgodnie z Analizą grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji w województwie opolskim)

PROJEKT 2

Nazwa projektu: Adaptacyjność pracodawców i pracowników

Celem projektu jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji pracowników podmiotów działających na terenie województwa opolskiego z wykorzystaniem Bazy Usług Rozwojowych w okresie do 31.07.2025 r.
Całkowita kwota dofinansowania: P1 – 22 324 998,82 zł.
P2 – 3 857 000,00 zł.
Okres realizacji projektu: Projekt 1 – 10.07.2023 – 31.07.2025
Projekt 2 – 17.07.2023 – 31.07.2025
Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: max. 50 000,00 zł /pracodawcę
Maksymalne dofinansowanie na osobę: P1 – 85 proc. Dofinansowanie – max. 9500, 00 zł/ os
P2 – 80 proc. Dofinansowanie – max. 9500, 00 zł/os, max. 50 000,00 zł /pracodawcę
Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze:
Uwaga:

Operator:

Partnerzy projektu:

Przydatne linki:

Źródła: https://www.parp.gov.pl/component/site/site/bur-psf-opolskie

Projekt 1 – https://ocrg.opolskie.pl/dzialanie-5-11-opolskie-ksztalcenie-ustawiczne/

Projekt 2 –  https://ocrg.opolskie.pl/dzialanie-5-5-adaptacyjnosc-pracodawcow-i-pracownikow-/

Projekt: W województwie podkarpackim realizowanych będzie 8 projektów w ramach działania 7.14 wsparcie osób dorosłych w zdobywaniu i uzupełnianiu kwalifikacji i kompetencji oraz 4 projekty w ramach działania 7.9 Rozwój kwalifikacji i kompetencji kadr.

https://www.parp.gov.pl/component/site/site/bur-psf-podkarpackie
Całkowita kwota dofinansowania:
Okres realizacji projektu: W zależności od projektu od 1.11.2023 – 31.12.2027
Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo:
Maksymalne dofinansowanie na osobę:
Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze:
Uwaga:

Operator:

Partnerzy projektu:

Przydatne linki:

Źródła: https://www.parp.gov.pl/component/site/site/bur-psf-podkarpackie

 

Projekt: Podmiotowy System Finansowania – realizacja usług rozwojowych w województwie podlaskim – Cel projektu: Celem projektu jest wspieranie dostosowania kompetencji i kwalifikacji pracowników, w tym co najmniej 4 220 pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych), na rzecz podniesienia konkurencyjności pracodawców, w tym 704 mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014), w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych, a także dużych przedsiębiorstw oraz podmiotów innych niż przedsiębiorstwa, objętych usługami rozwojowymi.
Całkowita kwota dofinansowania: 64 094 117,65 zł
Okres realizacji projektu: 01.01.2024 – 31.12.2029
Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: Maksymalne poziomy dofinansowania każdorazowo określane będą w Regulaminach naboru.
Maksymalne dofinansowanie na osobę: Maksymalne poziomy dofinansowania każdorazowo określane będą w Regulaminach naboru.
Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze: Maksymalne poziomy dofinansowania każdorazowo określane będą w Regulaminach naboru.
Uwaga: Grupę docelową stanowić będą pracodawcy, pracownicy, w tym kadra zarządzająca w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, dużych przedsiębiorstwach oraz zatrudniona u pracodawców niebędących przedsiębiorstwami, które posiadają swoją siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu na terenie woj. podlaskiego.

Premiowani będą:

– pracownicy opieki długoterminowej,

– pracownicy z branż istotnych z punktu widzenia regionu zgodnie z RIS3 2027+,

– obywatele Ukrainy, którzy znaleźli zatrudnienie w województwie podlaskim po opuszczeniu ojczyzny w związku z wybuchem w Ukrainie konfliktu zbrojnego.

Preferencje będą miały usługi rozwojowe, które prowadzą do nabycia kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, zarejestrowanych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji oraz posiadających nadany kod kwalifikacji.
Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

Operator:

Partnerzy projektu:

Przydatne linki:

Tel. 85/ 74 97 221 

Źródła: http://wupbialystok.praca.gov.pl/podmiotowy-system-finansowania-szkolen-i-doradztwa-realizowanych-w-ramach-rejestru-uslug-rozwojowych 

https://www.parp.gov.pl/component/site/site/bur-psf-podlaskie

Projekt: Aktualnie IZ FEP nie ogłosiła naboru na wybór operatorów w ramach Działania 5.9 Kształcenie ustawiczne. Zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w ramach programu regionalnego, dostępnym na stronie: https://www.rpo.pomorskie.eu/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami-fep-, rozpoczęcie naboru przewidziane jest w maju 2024 r.
Całkowita kwota dofinansowania:
Okres realizacji projektu:
Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo:
Maksymalne dofinansowanie na osobę:
Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze:
Uwaga:

Operator:

Partnerzy projektu:

Przydatne linki:

Źródło: Podstawowe informacje o Podmiotowym Systemie Finansowania w woj. pomorskim – PARP – Centrum Rozwoju MŚP

Projekt: Nabór nr.: FESL.10.17-IP.02-070/23Działanie FE SL 10.17 Kształcenie osób dorosłych – FST” – W ramach Działania realizowane będą usługi rozwojowe (m.in. szkolenia, studia podyplomowe, walidacja i certyfikacja), realizowane w formule operatorskiej poprzez Podmiotowy System Finansowania (PSF), dostępne w Bazie Usług Rozwojowych (BUR)
Całkowita kwota dofinansowania: 362 565 822,98 zł
Okres realizacji projektu: szczegóły wkrótce
Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo:
Maksymalne dofinansowanie na osobę: 95 %
Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze:
Uwaga:

Operator:

Partnerzy projektu:

Przydatne linki:

https://www.parp.gov.pl/component/site/site/bur-psf-slaskie

Projekt: Buduj swój rozwój. Baza Usług Rozwojowych – Wspieranie uczenia się przez całe życie, w szczególności elastycznych możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla wszystkich, z uwzględnieniem umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, lepsze przewidywanie zmian i zapotrzebowania na nowe umiejętności na podstawie potrzeb rynku pracy, ułatwianie zmian ścieżki kariery zawodowej i wspieranie mobilności zawodowej (EFS+)
Całkowita kwota dofinansowania: 42 032 811,00 zł.
Okres realizacji projektu: 4.10.2023 – 30.06.2026
Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo:
Maksymalne dofinansowanie na osobę: maksymalna kwota dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej nie może przekroczyć 8500,00 bez względu na poziom dofinansowania i koszt usługi rozwojowej. Maksymalna kwota dofinansowania na jednego uczestnika – 8500,00 (bez względu na ilość usług rozwojowych, z których skorzysta)
Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze: 8 500,00 zł.
Uwaga:

Operator:

Partnerzy projektu:

Przydatne linki:

Źródła: https://www.parp.gov.pl/component/site/site/bur-psf-swietokrzyskie

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, ul. Wincentego Witosa 86, 25-561 Kielce, tel.  41 3641620, 41 3641660, fax. 41 3641666 strona www:  https://wupkielce.praca.gov.pl/baza-uslug-rozwojowych

Projekt: BUR w działaniu. Edukacja przez całe życie – Celem projektu jest nabycie/podniesienie poziomu kompetencji lub kwalifikacji 1280 (704K,576M)osób dorosłych z woj.warmińsko-mazurskiego, spośród 1600UP (880K,720M), które z własnej inicjatywy są zainteresowane wsparciem, objętych projektem poprzez: wsparcie dodatkowe, dofinansowanie usług szkoleniowych oraz potwierdzenie umiejętności zdobytych poza formalnie w BUR.
Całkowita kwota dofinansowania: 10 508 300,00 zł.
Okres realizacji projektu: 01.01.2024 – 30.04.2026
Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo:
Maksymalne dofinansowanie na osobę: 5 450 zł.
Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze:
Uwaga:
Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:
 • 1600 osób dorosłych korzystających ze wsparcia z własnej inicjatywy, z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Osoby w trudnej sytuacji:50+, OzN, zamieszkujące powiaty pogranicza będą stanowiły min. 20% grupy docelowej.
Możesz zwiększyć poziom dofinansowania, spełniając co najmniej jedno z następujących kryteriów:
 • 80 % masz status mikro- lub małego przedsiębiorcy;
 • 80 % prowadzisz działalność przyczyniającą się do rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa (województwie warmińsko-mazurskim to ekonomia wody, meblarstwo i żywność wysokiej jakości);
 • 80 % w pierwszej kolejności usługami rozwojowymi chcesz objąć własnych pracowników powyżej 50 roku życia lub pracowników o niskich kwalifikacjach;
 • 80 % prowadzisz przedsiębiorstwo wysokiego wzrostu (firma odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży lub zatrudnienia na poziomie większym niż 20% średniorocznie w okresie trzech kolejnych lat);
 • 80 % chcesz skorzystać z usługi rozwojowej prowadzącej do zdobycia kwalifikacji lub walidacji o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Operator:

Partnerzy projektu:

Przydatne linki:

https://www.parp.gov.pl/component/site/site/bur-psf-warminsko-mazurskie

Projekt: Usługi rozwojowe – inwestycja w kapitał ludzki w podregionie konińskim.
Całkowita kwota dofinansowania: 29 694 785,69 zł
Okres realizacji projektu: 1.01.2024 – 31.12.2028
Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: Maksymalny poziom dofinansowania oraz preferencje zostaną ustalone na podstawie konsultacji i przekazane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie Regulaminu Rekrutacji na stronie Operatora
Maksymalne dofinansowanie na osobę:
Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze:
Uwaga:
Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:
Możesz zwiększyć poziom dofinansowania, spełniając co najmniej jedno z następujących kryteriów:

Operator:

Partnerzy projektu:

Przydatne linki:

Źródła: https://www.parp.gov.pl/component/site/site/bur-psf-wielkopolskie

Projekt: Usługi BUR kluczem do sukcesu przedsiębiorstwa – Celem projektu jest wzrostu poziomu konkurencyjności i kondycji zachodniopomorskich przedsiębiorstw (1000MŚP) poprzez wzrost kwalifikacji i/lub kompetencji przedsiębiorców i ich pracowników (4400 osób, w tym 2200K), w tym w zakresie zielonych umiejętności do 30.09.2026 roku.
Całkowita kwota dofinansowania: 39 079 590,00 zł
Okres realizacji projektu: od 1.10.2023 do  30.06.2026
Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo:
Maksymalne dofinansowanie na osobę:
Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze:
Uwaga:
Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:
 • Maksymalny poziom dofinansowania usług rozwojowych: Podstawowa wartość dofinansowania usług rozwojowych nie przekracza 50%, natomiast dofinansowanie kosztów usługi rozwojowej w odniesieniu do:

  podmiotów działających w obszarze Inteligentnych Specjalizacji Pomorza Zachodniego zgodnie głównym kodem PKD prowadzonej działalności – dofinansowanie wynosi 60%,
  usług w zakresie zielonych umiejętności – dofinansowanie wynosi 60%,
  dla pracowników przedsiębiorstw w wieku 55 lat i więcej w chwili przystąpienia do projektu – dofinansowanie 60%,
  usług które prowadzą do nabycia kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, zarejestrowanych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji oraz posiadających nadany kod kwalifikacji – dofinansowanie wynosi 80%.
Możesz zwiększyć poziom dofinansowania, spełniając co najmniej jedno z następujących kryteriów:

Operator:

Partnerzy projektu:

Przydatne linki:

Źródła:https://www.parp.gov.pl/component/site/site/bur-psf-zachodniopomorskie