Dofinansowania do szkoleń

Dofinansowania do szkoleń

Firma jest tak silna, jak jej pracownicy

Jako przedsiębiorca pewnie wiesz, jak ciężko jest zatrudnić wykwalifikowaną kadrę pracowników. Stałe podnoszenie kompetencji zespołu to jeden z kluczowych elementów strategii firmy, który decyduje o jej konkurencyjności. Jak jednak ograniczyć koszty szkoleń a skorzystać z możliwości rozwoju dla Twojej firmy?

Szkolenia z dofinansowaniem pomogą Ci podnieść kompetencje Twoich pracowników bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Centrum Szkoleniowe AEC Design posiada odpowiednie certyfikaty i może oferować szkolenia dofinansowane z Funduszy Europejskich. Przekonaj się, że lepiej wyszkolona kadra będzie bardziej zaangażowana i wydajna.

Dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Co roku oferujemy przedsiębiorstwom szkolenia dofinansowane ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). Dofinansowaniem objęta jest cała nasza oferta szkoleń.

O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia (…), czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. Nie jest pracodawcą podmiot prowadzący działalność gospodarczą i niezatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę, współpracujący wyłącznie ze współmałżonkiem, zatrudniający osoby na podstawie umowy o dzieło.

 • dla mikroprzedsiębiorstw: 100 % kosztów kształcenia
 • dla pozostałych firm: 80% kosztów kształcenia
 • jednak nie więcej jak 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika

Wniosek o przyznanie dofinansowania należy złożyć w odpowiednim dla siedziby pracodawcy albo miejscu prowadzenia przez niego działalności Powiatowym Urzędzie Pracy. Każdy Urząd Pracy stosuje własne, odrębne zasady dotyczące składania wniosków i ich wzory. Przed złożeniem wniosku zaleca się sprawdzenie dostępność środków z KFS w Powiatowym Urzędzie Pracy. Pula dofinansowań jest ograniczona więc najlepiej zrobić to jak najszybszej. Już dzisiaj sprawdź  na stronach właściwego urzędu  terminy składania wniosków.

Nabór do KFS 2024 – lista urzędów. Terminy naborów będą aktualizowane zgodnie z informacjami na stronach Urzędów.

Dofinansowaniem objęte są szkolenia, które przyczyniają się do podniesienia kompetencji pracowników. W Autoryzowanym Centrum Szkoleniowym AEC Design możesz skorzystać z całej dostępnej oferty szkoleniowej: http://www.aecdesign.pl/szkolenia/ 

 1. Priorytety wydatkowania środków KFS ustalone przez Ministra właściwego do spraw pracy
  w porozumieniu z Radą Rynku Pracy1. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych
  procesów, technologii i narzędzi pracy.
  2. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub
  województwie zawodach deficytowych >>> barometr zawodów
  3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie
  związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin
  wielodzietnych.
  4. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie umiejętności cyfrowych.
  5. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej.
  6. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.
  7. Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających
  cudzoziemców.
  8. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie zarządzania finansami i zapobieganie
  sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwach.

  Priorytety wydatkowania środków rezerwy KFS wynikające z decyzji Rady Rynku Pracy

  A. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej,
  Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności
  Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników
  zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego
  wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS.
  B. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
  C. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie
  przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,
  a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.
  D. Wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju
  powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju

Dofinansowanie z Bazy Usług Rozwojowych PARP

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, bezpłatna baza ofert usług rozwojowych świadczonych w rozmaitych formach (m.in.: szkoleń, kursów zawodowych, doradztwa, studiów podyplomowych, mentoringu czy coachingu), dzięki którym instytucje i osoby prywatne mogą rozwijać swoje kompetencje oraz realizować zamierzone cele edukacyjne i biznesowe.

Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca może pozyskać dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). Decyzją władz samorządowych wsparcie nie będzie jednak dostępne dla firm z województw: mazowieckiego i pomorskiego. 

Więcej informacji znajduje się na stronie http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie  

Osoby fizyczne mogą również korzystać z oferty usług rozwojowych publikowanych w Bazie. Wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania Podmiotowych Systemów Finansowania, w ramach których odbywa się dystrybucja środków na szkolenia, udziela Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym w danym regionie. Kontakty do regionalnych punktów informacyjnych znajdują się na stronie: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/  

Finansowanie jakie można uzyskać na wybrane przez siebie szkolenia wynosi od 50% do 80% w zależności od województwa oraz założonych kryteriów. Szczegóły dotyczące każdego województwa znajdują się poniżej. 

 1. W Bazie Usług Rozwojowych wybierz dowolne szkolenie z oferty AEC Design dopasowane do Twoich potrzeb  – jeżeli  potrzebujesz pomocy zadzwoń do nas: 696 988 614 lub napisz: szkolenia@poczta.aecdesign.pl 
 2. Wypełnij wniosek zgłoszeniowy – pomoże Ci operator z Twojego województwa. Operatorem jest instytucja, która realizuje podmiotowy system finansowania w danym województwie – lista poniżej 
 3. Wraz z operatorem zweryfikuje zasady udzielania dopłat oraz poziom dofinansowania 
 4. Podpisz umowę z operatorem 
 5. W Bazie Usług Rozwojowych znajdź i zapisz się na szkolenie organizowane przez AEC Design 
 6. Przyjdź do nas na szkolenie, a po zakończeniu nie zapomnij go ocenić 
 7. Po uregulowaniu faktury skontaktuj się z operatorem w celu otrzymania funduszy. 

Dofinansowanie kosztów realizacji usług rozwojowych ze środków EFS jest możliwe wyłącznie na usługi rozwojowe wpisane do Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Nasze Centrum Szkoleniowe posiada odpowiednie certyfikaty, więc mamy możliwość oferowania usług dofinansowanych z Funduszy Europejskich.  

Projekt: Partnerstwo na rzecz rozwoju Dolnośląskich MMŚP i ich pracowników w ramach Podmiotowego Finansowania w woj. Dolnośląskim.
Całkowita kwota dofinansowania: 36 996 022,79 zł
Okres realizacji projektu: Od styczeń 2017 do 31.07.2019 roku
Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: 25 000,00 zł
Maksymalne dofinansowanie na osobę:
Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze: 5 000,00 zł
Uwaga: przedsiębiorstwo może skorzystać tylko raz ze wsparcia w ramach projektu, oznacza to, że jedno przedsiębiorstwo może zrealizować jedną umowę o przyznaniu wsparcia !
Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:
 • mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa – 70%
 • średnie przedsiębiorstwa – 50%
Możesz zwiększyć poziom dofinansowania, spełniając co najmniej jedno z następujących kryteriów:
 • 60% przedsiębiorcy z białego lub zielonego sektora, pracownicy wykonujący prace w białym i zielonym sektorze
 • 70% przedsiębiorstwa funkcjonujące w sektorach wpisujących się w inteligentne specjalizacje, przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu, gdy jest mikro lub małym przedsiębiorstwem,
 • 80% usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji lub polegające na walidacji (ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji); gdy w ramach umowy o udzielenie wsparcia uczestnikami usług rozwojowych będą w co najmniej 50% osoby z niepełnosprawnościami oraz/lub osoby powyżej 50 roku życia oraz/lub osoby o niskich kwalifikacjach

Operator:

Partnerzy projektu:

Przydatne linki:

Źródła: http://arleg.eu/partnerstwo-na-rzecz-rozwoju/ 

Projekt: Podmiotowy System Finansowania w woj. Kujawsko – Pomorskim
Całkowita kwota dofinansowania: 24 961 977,24 zł
Okres realizacji projektu: Od II kwartału 2017 do 31.07.2019 roku
Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: mikroprzedsiębiorstwa – 70%
małe przedsiębiorstwa – 60%
średnie przedsiębiorstwa – 50%
Maksymalne dofinansowanie na osobę:
Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze: 5 000,00 zł
Uwaga:
Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:
 • mikroprzedsiębiorstwa – 70%
 • małe przedsiębiorstwa – 60%
 • średnie przedsiębiorstwa – 50%
Możesz zwiększyć poziom dofinansowania, spełniając co najmniej jedno z następujących kryteriów:
 • + 10% jednakże nie więcej niż 80% pracownicy powyżej 50 roku życia;
 • + 10% jednakże nie więcej niż 80% pracownicy o niskich kwalifikacjach;
 • + 10% jednakże nie więcej niż 80% przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu;
 • + 10% jednakże nie więcej niż 80% usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji lub polegające na walidacji (ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji);

Operator:

Partnerzy projektu:

Przydatne linki:

Źródła: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie/psf-wojewodztwo-kujawsko-pomorskie/204-podstawowe-informacje-o-podmiotowym-systemie-finansowania-w-woj-kujawsko-pomorskim 

Projekt: Podmiotowy System Finansowania w woj. Lubelskie
Całkowita kwota dofinansowania: 42 000 000,00 zł
Okres realizacji projektu: Od I kwartału 2017 do 31.07.2019 roku
Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: 15 000,00 zł
Maksymalne dofinansowanie na osobę: 5000,00 zł
Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze: 5 000,00 zł
Uwaga:
Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:
 • mikroprzedsiębiorstwa – 75% (w przypadku pomocy de minimis)
 • małe przedsiębiorstwa – 70 % (w przypadku pomocy de minimis)
 • średnie przedsiębiorstwa – 60 % (w przypadku pomocy de minimis)
 • usługi szkoleniowe (w przypadku pomocy publicznej)
 • mikro i małe przedsiębiorstwa – 70% (w przypadku pomocy publicznej)
 • średnie przedsiębiorstwa – 60% (w przypadku pomocy publicznej)
 • usługi doradcze – 50% (w przypadku pomocy publicznej)
Możesz zwiększyć poziom dofinansowania, spełniając co najmniej jedno z następujących kryteriów:
 • 75% – przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu
 • 80% – przedsiębiorstwa działające w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa; usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji; wsparcie dla osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy

Operator:

Partnerzy projektu:

Przydatne linki:

Źródła: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie/psf-wojewodztwo-lubelskie/201-podstawowe-informacje-o-podmiotowym-systemie-finansowania-w-woj-lubelskim 

Projekt: Podmiotowy System Finansowania w woj. Lubuskim
Całkowita kwota dofinansowania: 15 000 000,00 zł
Okres realizacji projektu: Od II / III kwartału 2017 do 31.07.2019 roku
Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: 35 000,00 zł
Maksymalne dofinansowanie na osobę:
Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze: 8 500,00 zł
Uwaga:
Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:
 • mikroprzedsiębiorstwa – 75%
 • małe przedsiębiorstwa – 70%
 • średnie przedsiębiorstwa – 60%
Możesz zwiększyć poziom dofinansowania, spełniając co najmniej jedno z następujących kryteriów:
 • mikroprzedsiębiorstwa + 5%
 • małe i średnie przedsiębiorstwa + 10 %
 • przedsiębiorstwa funkcjonujące w sektorach wpisujących się w inteligentne specjalizacje
 • przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu
 • usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji lub polegające na walidacji (ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji)

Operator:

 • Subregion gorzowski: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlową w Gorzowie Wielkopolskim

  ul. Kazimierza Wielkiego 
  166-400 Gorzów Wielkopolski; 

  tel: +48 957 390 311, email: projekty@ziph.pl

 • Subregion zielonogórski: Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna

  ul. Sulechowska 1 
  65-022 Zielona Góra;

  tel: +48 683 270 504, email: agencja@region.zgora.pl

Partnerzy projektu:

Przydatne linki:

Źródła:http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie/psf-wojewodztwo-lubuskie 

Projekt: Podmiotowy System Finansowania w woj. Łódzkim
Całkowita kwota dofinansowania: 18 941 176,00 euro
Okres realizacji projektu: Od II / III kwartału 2017 do 31.07.2019 roku
Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: 7 200 zł (z wkładem własnym przedsiębiorstwa)
1 godzina usługi szkoleniowej – 60 zł
1 godzina usługi doradczej – 120 zł
1 godzina studiów podyplomowych – 20 zł
Maksymalne dofinansowanie na osobę:
Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze:
Uwaga:
Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:
 • mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa – 80%
 • średnie przedsiębiorstwa – 70%
Możesz zwiększyć poziom dofinansowania, spełniając co najmniej jedno z następujących kryteriów:
 • + 10% jednakże nie więcej niż 80% Pracownicy powyżej 50 roku życia;
 • + 10% jednakże nie więcej niż 80% Pracownicy o niskich kwalifikacjach,
 • + 10% jednakże nie więcej niż 80% Przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu,
 • + 10% jednakże nie więcej niż 80% Przedsiębiorstwa z branż/sektorów strategicznych
 • + 10% jednakże nie więcej niż 80% Usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji lub polegających na walidacji, o której mowa w art. 2 pkt 22 tej Ustawy;

Operator:

Partnerzy projektu:

Przydatne linki:

Źródła: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie/psf-wojewodztwo-lodzkie 

Projekt: Podmiotowy System Finansowania w woj. Małopolskim
Całkowita kwota dofinansowania: 70 000 000,00 zł
Okres realizacji projektu: Od II / III kwartału 2017 do 31.07.2019 roku
Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo:
Maksymalne dofinansowanie na osobę:
Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze: – samozatrudniony: 5 760, 00 zł
– 1 – 3 pracowników: 8 640, 00 zł
– 4 – 9 pracowników: 11 520, 00 zł
– 10 – 19 pracowników: 17 280, 00 zł
– 20 – 49 pracowników: 28 800, 00 zł
– 50 – 99 pracowników: 51 840, 00 zł
– 100 – 249 pracowników: 97 920, 00 zł
– 1 godzina usługi szkoleniowej – 45 zł
– 1 godzina usługi doradczej – 90 zł
– Egzamin – bez limitu
Uwaga:
Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:
 • 50% dla wszystkich przedsiębiorców
Możesz zwiększyć poziom dofinansowania, spełniając co najmniej jedno z następujących kryteriów:
 • 80% pracownicy powyżej 50 roku życia
 • 80% pracownicy o niskich kwalifikacjach
 • 80% pracownicy z niepełnosprawnościami
 • 80% przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu
 • 80% przedsiębiorstw z branż/sektorów wysokiego wzrostu
 • 80% usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji lub polegające na walidacji (ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji)

Operator:

Partnerzy projektu:

Przydatne linki:

Źródła: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie/psf-wojewodztwo-malopolskie/207-podstawowe-informacje-o-podmiotowym-systemie-finansowania-w-woj-malopolskim 

Projekt: Podmiotowy System Finansowania w woj. Opolskim
Całkowita kwota dofinansowania:  6 500 000,00 euro
Okres realizacji projektu: Od IV kwartału 2017 do 31.07.2019 roku
Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo:
Maksymalne dofinansowanie na osobę:
Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze: – mikroprzedsiębiorstwa – 10 500,00 zł
– małe przedsiębiorstwa – 21 000,00 zł
– średnie przedsiębiorstwa – 42 000,00 zł
Uwaga:
Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:
 • 80% – MSP działające w obszarze specjalizacji regionalnych.

Operator:

Partnerzy projektu:

Przydatne linki:

Źródła: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie/wojewodztwo-opolskie 

Projekt: Podmiotowy System Finansowania w woj. Podkarpackim
Całkowita kwota dofinansowania: 20 690 400,00zł
Okres realizacji projektu: Od I kwartału 2017 do 31.07.2019 roku
Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: – mikro – 8 400, 00 zł
– małe przedsiębiorstwa – 18 000, 00 zł
– średnie przedsiębiorstwa – 30 000, 00 zł
Maksymalne dofinansowanie na osobę: – mikroprzedsiębiorstwa – 4 200,00 zł
– małe przedsiębiorstwa – 3 600,00 zł
– średnie przedsiębiorstwa – 3 000,00 zł
Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze: – mikroprzedsiębiorstwa – 4 200,00 zł
– małe przedsiębiorstwa – 3 600,00 zł
– średnie przedsiębiorstwa – 3 000,00 zł
Uwaga:
Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:
 • mikroprzedsiębiorstwa – 80%
 • małe przedsiębiorstwa – 70%
 • średnie przedsiębiorstwa – 60%
Możesz zwiększyć poziom dofinansowania, spełniając co najmniej jedno z następujących kryteriów:
 • 10% pracownicy powyżej 50 roku życia
 • 10% pracownicy o niskich kwalifikacjach,
 • 10% usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji lub polegające na walidacji (ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji)

Operator:

 • w powiatach: rzeszowski grodzki, rzeszowski ziemski, dębicki, leżajski, łańcucki, ropczycko-sędziszowski 
  Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

  tel: (17) 86 76 226/(17) 86 76 224,

 • w powiatach: krośnieński grodzki, krośnieński ziemski, jasielski, brzozowski, sanocki, leski, bieszczadzki, strzyżowski 
  Podkarpacka Izba Gospodarcza 

  tel: (13) 43 695 90,

 • w powiatach: tarnobrzeski grodzki, tarnobrzeski ziemski, stalowowolski, mielecki, niżański, kolbuszowski 
  Stalowowolska Strefa Gospodarcza Sp. z o.o. 

  tel: 15 814 91 90,

Partnerzy projektu:

Przydatne linki:

Źródła: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie/wojewodztwo-podkarpackie/208-podstawowe-informacje-o-podmiotowym-systemie-finansowania-w-woj-podkarpackim 

 

Projekt: Podmiotowy System Finansowania w woj. Podlaskim
Całkowita kwota dofinansowania: 21 970 000,00 zł
Okres realizacji projektu: Od 02.01.2017 do 31.07.2019 roku
Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: 50 000,00 zł
Maksymalne dofinansowanie na osobę: 10 000, 00 zł
Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze: 5 000,00 zł
Uwaga:
Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:
 • 50% dla wszystkich przedsiębiorców
Możesz zwiększyć poziom dofinansowania, spełniając co najmniej jedno z następujących kryteriów:
 • 80% pracownicy powyżej 50 roku życia
 • 80% pracownicy o niskich kwalifikacjach
 • 80% pracownicy z niepełnosprawnościami
 • 80% przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu
 • 80% przedsiębiorcy, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach działania 2.2 PO WER
 • 80% usługi rozwojowe mające na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji,
 • 80% przedsiębiorstwa funkcjonujące w sektorach wpisujących się w inteligentne specjalizacje, określone w dokumencie Plan rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2015-2020+

Operator:

Partnerzy projektu:

Przydatne linki:

Tel. 85/ 74 97 221 

Źródła: http://wupbialystok.praca.gov.pl/podmiotowy-system-finansowania-szkolen-i-doradztwa-realizowanych-w-ramach-rejestru-uslug-rozwojowych 

Projekt: Podmiotowy System Finansowania w woj. Śląskim
Całkowita kwota dofinansowania: 425 683 642,87 zł
Okres realizacji projektu: Od I kwartału 2017 do 31.07.2019 roku
Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: 100 000,00 zł
Maksymalne dofinansowanie na osobę: zmienna kwota przeliczeniowa
Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze:
Uwaga:
Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:
 • mikroprzedsiębiorstwa – 80%
 • małe przedsiębiorstwa – 70%
 • średnie przedsiębiorstwa – 50%
Możesz zwiększyć poziom dofinansowania, spełniając co najmniej jedno z następujących kryteriów:
 • + 10% jednakże nie więcej niż 80% branże kluczowe dla rozwoju regionu
 • + 10% jednakże nie więcej niż 80% branże grupy o niskim poziomie koncentracji na poziomie województwa przy jednoczesnej dodatniej dynamice rozwoju
 • + 10% jednakże nie więcej niż 80% branże o potencjale do kreowania miejsc pracy
 • + 10% jednakże nie więcej niż 80% przedsiębiorcy, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%
 • + 10% jednakże nie więcej niż 80% przedsiębiorcy, u których wskaźnik zatrudnienia osób o niskich kwalifikacjach wynosi co najmniej 35,97%
 • + 10% jednakże nie więcej niż 80% przedsiębiorcy, u których wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 50+ wynosi co najmniej 26,04%
 • + 10% jednakże nie więcej niż 80% usługa skierowana bezpośrednio do pracownika z grupy osób niepełnosprawnych
 • + 10% jednakże nie więcej niż 80% usługa skierowana bezpośrednio do pracownika z grupy osób 50+
 • + 10% jednakże nie więcej niż 80% usługa skierowana bezpośrednio do pracownika z grupy osób o niskich kwalifikacjach
 • + 10% jednakże nie więcej niż 80% usługa mająca na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji (ZSK)

Operator:

Partnerzy projektu:

Przydatne linki:

Projekt: Podmiotowy System Finansowania w woj. Świętokrzyskim
Całkowita kwota dofinansowania: 24 586 800,00 zł
Okres realizacji projektu: Od I kwartał 2017 do 31.07.2019 roku
Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: 60 000,00 zł
Maksymalne dofinansowanie na osobę:
Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze: 6 000,00 zł
Uwaga:
Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:
 • mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa – 80%
 • średnie przedsiębiorstwa – 50%
Możesz zwiększyć poziom dofinansowania, spełniając co najmniej jedno z następujących kryteriów:
 • 80 % pracownicy powyżej 50 roku życia
 • 80 % pracownicy o niskich kwalifikacjach
 • 80 % przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu
 • 80 % przedsiębiorstwa funkcjonujące w sektorach wpisujących się w inteligentne specjalizacje
 • 80 % przedsiębiorstwa prowadzące działalność w obszarach stanowiących inteligentne specjalizacje regionu,
 • 80 % przedsiębiorstwa prowadzące działalność w branżach o najwyższym potencjale do tworzenia nowych miejsc pracy
 • 80 % przedsiębiorstwa prowadzące działalność w sektorze określonym jako srebrny, biały lub zielony sektor
 • 80 % przedsiębiorcy, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach działania 2.2. PO WER
 • 80 % usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji lub polegające na walidacji (ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji)

Operator:

 • Subregion województwa świętokrzyskiego z wyłączeniem miast: Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko Kamienna, Starachowice 
  Lider: 
  Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. 

  tel: 41 343 29 10 , email: biuro@it.kielce.pl

 • Subregion województwa świętokrzyskiego obejmujący miasta: Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko Kamienna, Starachowice 
  Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa 

  tel: 41 368 02 78, email: een@siph.com.pl

Partnerzy projektu:

Przydatne linki:

Źródła: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie/wojewodztwo-swietokrzyskie 

Projekt: WA-MA FUR SYSTEM: Warmińsko-Mazurski System Finansowania Usług Rozwojowych.
Całkowita kwota dofinansowania: 67 109 519,48 zł
Okres realizacji projektu: Od grudnia 2016 do 31.07.2019 roku
Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: 70 000,00 zł
Maksymalne dofinansowanie na osobę:
Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze:
Uwaga:
Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:
 • mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa – 80%
 • średnie przedsiębiorstwa – 50%
Możesz zwiększyć poziom dofinansowania, spełniając co najmniej jedno z następujących kryteriów:
 • 80 % masz status mikro- lub małego przedsiębiorcy;
 • 80 % prowadzisz działalność przyczyniającą się do rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa (województwie warmińsko-mazurskim to ekonomia wody, meblarstwo i żywność wysokiej jakości);
 • 80 % w pierwszej kolejności usługami rozwojowymi chcesz objąć własnych pracowników powyżej 50 roku życia lub pracowników o niskich kwalifikacjach;
 • 80 % prowadzisz przedsiębiorstwo wysokiego wzrostu (firma odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży lub zatrudnienia na poziomie większym niż 20% średniorocznie w okresie trzech kolejnych lat);
 • 80 % chcesz skorzystać z usługi rozwojowej prowadzącej do zdobycia kwalifikacji lub walidacji o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Operator:

Partnerzy projektu:

Przydatne linki:

Projekt: Podmiotowy System Finansowania w woj. Wielkopolskim
Całkowita kwota dofinansowania: 54 792 798,00 zł
Okres realizacji projektu: Od I kwartał 2017 do 31.07.2019 roku
Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: 100 000,00 zł
Maksymalne dofinansowanie na osobę:
Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze: 5 000,00 zł
Uwaga:
Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:
 • mikroprzedsiębiorstwa – 80%
 • małe przedsiębiorstwa – 70%
 • średnie przedsiębiorstwa – 50%
Możesz zwiększyć poziom dofinansowania, spełniając co najmniej jedno z następujących kryteriów:
 • +20% jednakże nie więcej niż maksymalnie 80% przedsiębiorstwa funkcjonujące w sektorach wpisujących się w inteligentne specjalizacje
 • +20% jednakże nie więcej niż maksymalnie 80% pracownicy powyżej 50 roku życia
 • +20% jednakże nie więcej niż maksymalnie 80% pracownicy o niskich kwalifikacjach
 • +20% jednakże nie więcej niż maksymalnie 80% usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji lub polegające na walidacji (ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji)

Operator:

Partnerzy projektu:

Przydatne linki:

Źródła: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie/wojewodztwo-wielkopolskie/198-podstawowe-informacje-o-podmiotowym-systemie-finansowania-w-woj-wielkopolskim 

Projekt: Podmiotowy System Finansowania w woj. Zachodniopomorskim
Całkowita kwota dofinansowania: 54 000 000,00 zł
Okres realizacji projektu: Od II kwartału 2017 do 31.07.2019 roku
Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: – mikroprzedsiębiorstwa – 15 000,00 zł
– małe przedsiębiorstwa – 75 000,00 zł
– średnie przedsiębiorstwa – 400 000,00 zł
Maksymalne dofinansowanie na osobę:
Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze: 5 000,00 zł
Uwaga:
Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:
 • 50% dla wszystkich przedsiębiorców
Możesz zwiększyć poziom dofinansowania, spełniając co najmniej jedno z następujących kryteriów:
 • 70% usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji lub polegające na walidacji (ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji); przedsiębiorcy, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach Działania 2.2 PO WER
 • 80 % pracownicy powyżej 50 roku życia; przedsiębiorstwa funkcjonujące w sektorach wpisujących się w inteligentne specjalizacje; przedsiębiorcy ze Specjalnej Strefy Włączenia w województwie zachodniopomorskim

Operator:

Partnerzy projektu:

Przydatne linki:

Źródła: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie/wojewodztwo-zachodniopomorskie