Enhancing Market Competitiveness and Accelerating Project Implementation. HYDRO-INSTAL Shifts from 2D Documentation to 3D, Amplifying Concurrent Work Potential in Line with the Future of Making Concept.

Scope of Activities

HYDRO-INSTAL is a Polish company established in 1996. Thanks to its wide range of activities, it covers not only the domestic market but also other continents.

The company’s motto is a well-thought-out development policy, hiring highly skilled employees, and applying advanced technologies in production. Engineers propose solutions that precisely match specific needs already at the advisory stage. Transferring these solutions onto the drawing board and then physically implementing the idea results in products tailored to the needs of modern clients.

“Autodesk Inventor Professional is reliable for intuitive tank design. It is also a program that significantly facilitates the flow of information between departments, which is of great importance, especially when working in shifts.”

  • Wiesław Sieruta, Production Manager, Tank Department

Strategic Areas of Operation

The company specializes in providing comprehensive solutions in areas such as: manufacturing stainless steel tanks for industries including dairy, food and beverage, petrochemical, pharmaceutical, brewing, and more, as well as producing accessories for construction machinery and industrial installations (HVAC systems).

“3D design enables conducting numerous calculations and analyses, providing the opportunity to detect and rectify any potential errors and make adjustments even before the production phase.”

  • Paweł Bachmura, Deputy Production Manager, Tank Department

Main Challenges and Needs

The foundation of our daily work lies in the broad spectrum of skills possessed by our employees and the constant need to learn about various industries that are our company’s clients for design services.

Technically, until the implementation of 3D software in the company, there were a few constants that needed to be adapted and translated into a new, automated way of working. This was necessary to ensure the smooth and uninterrupted operation of the design and technology departments.

This was one of the main requirements of HYDRO-INSTAL, a company that had been operating efficiently but chose to embrace innovation for even greater agility in executing projects.

Each of these constants was examined in terms of the needs they generated. Previously, the documentation relied on 2D sheets created in Autodesk AutoCAD, which required a significant amount of work in case of changes and revisions. Another aspect is the need for efficient communication and progress reporting due to working in shifts. On the other hand, comprehensive, proprietary solutions created the need for effective representation of design concepts at every stage and the utilization of various tools. The installation industry, being the primary recipient, requires constant adaptation to requirements and changing conditions dictated by other industries collaborating on complex projects.

The previous workflow of work

The detailed workflow revealed a unidirectional flow in which the work was progressing.

This is represented by the diagram:

“Inventor allows us to visualize the tanks we design. It is therefore an ideal marketing tool. It provides the opportunity to see the ordered product in conditions close to reality even before its creation.”

  • Katarzyna Zysk, Sales and Marketing Coordinator

Goal and Effect of Innovation Implementation

The way designers work has been transformed with respect to the natural workflow at HYDRO-INSTAL, focusing on meeting customer requirements. Certain stages are largely formal, while already at an early stage, the shift from a serial to a parallel way of working became possible. The goal was for any complications encountered along the way not to hinder the work of other engineers and to minimize their impact on the final completion time of the assignment. After adopting the new software, this risk decreased by about 1/5, which is a result of the shift from previously sequential project activities. Now, most of them run concurrently. The diagram below illustrates this.

Technologia Anycad

Dzięki aktualnym wersjom oprogramowania

i opanowaniu zalecanego sposobu wymiany plików miedzy branżami mechaniczną i architektoniczno- budowlaną firma HYDRO-INSTAL czerpie profit z technologii Anycad dostępnej w Autodesk Inventor celem dostarczania urządzeń w formatach kompatybilnych z oprogramowaniem Autodesk Revit jak też z pracy współbieżnej z architektami (szybkie reagowanie na zmiany w czasie rzeczywistym).

Potencjał nowych zastosowań w myśl idei Future of Making

Zwiększanie wydajności całego procesu projektowego do realizacji zamówienia uwzględnia kilka etapów. W Autodesk Inventor powstaje pierwsza idea, która jest konsultowana ze zleceniodawcą. Zaakceptowane elementy przechodzą do następnej fazy projektowej, niedostateczne są dopracowywane. Uszczegółowienie jednej części dzieje się współbieżnie z poprawkami innych. Całość wysyłana jest klientowi do zaakceptowania. Dzięki Autodesk Vault pracownicy obu zmian widzą, które pliki są aktualne, które są zajęte, które wymagają poprawy, a które mogą przejść do działu produkcji. Całość dokumentacji może być generowana poprzez reguły i-logic. Również powtarzalne elementy standardowe stanowiące elementarne zapotrzebowanie niemal każdej gałęzi przemysłu mogą być generowane poprzez opracowane formuarze i-logic. Planowanie zadań w centrum obróbkowym zaś możliwe jest poprzez programowanie ich w Autodesk Fusion jako części pakietu Product Design and Manufacturing Collection.

Istotne zmiany z punktu widzenia całej firmy

Znaczenie dla użytkowników oprogramowania ma nie tylko sprawna realizacja zleceń, ale też upłynnienie komunikacji miedzy współpracującymi działami. Szybsze projektowanie, łatwiejsze zamawianie materiałów, możliwość pracy grupowej i kontrola kolizji w projektowanych zespołach zwiększają decyzyjność na każdym etapie realizacji i dają możliwość wykonywania bardziej zaawansowanych technologicznie projektów. Szerokokątne podejście firmy HYDRO – INSTAL i wskazanie firmie odpowiednich narzędzi i ich praktycznych zastosowań przez AEC Design umożliwiło rzetelną weryfikację projektowanych zbiorników i zniwelowało czas potrzebny na wyjaśnianie nieporozumień między działami i kompletowanie dokumentacji, przez co zwalniana jest znaczna część zasobów na szukanie nowych zleceniodawców, co z kolei zwiększa areał potencjalnej współpracy z nowymi rynkami.