Projekt Podmiotowy System Finansowania. Śląskie

Projekt Podmiotowy System Finansowania. Śląskie

Zapraszamy do udziału w Projekcie pt. “Podmiotowy System Finansowania. Śląskie”. W ramach programu możliwe jest uzyskanie dofinansowania na szkolenie przez przedsiębiorstwa MMŚP województwa śląskiego.

Kto może skorzystać z dofinansowania?

W projekcie udział wziąć mogą wyłącznie przedsiębiorstwa sektora MMŚP, prowadzące działalność na obszarze województwa śląskiego, zainteresowane uzyskaniem środków na dofinansowanie usług rozwojowych dla swoich pracowników i kadry zarządzającej w ramach oferty dostępnej w Bazie Usług Rozwojowych.

Jaki poziom dofinansowania można uzyskać?

Poziom dofinansowania kosztów pojedynczej usługi rozwojowej nie przekracza co do zasady 50% kosztów usługi rozwojowej i różnicuje się w zależności od wielkości przedsiębiorstw:

  • 50% – poziom dofinansowania dla przedsiębiorstw średnich, z możliwością zwiększenia dofinansowania, jeśli zostaną spełnione warunki dodatkowe, lecz nie więcej niż 80%,
  • 70% – poziom dofinansowania dla przedsiębiorstw małych, z możliwością zwiększenia dofinansowania, jeśli zostaną spełnione warunki dodatkowe, lecz nie więcej niż 80%,
  • 80% – poziom dofinansowania dla mikroprzedsiębiorstw – nie ma możliwości udzielenia dofinansowania powyżej 80% wartości usługi rozwojowej.

Celem Projektu jest udzielanie wsparcia przedsiębiorcom z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) z wykorzystaniem Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polska Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Przedsiębiorstwa muszą spełniać wymogi możliwości ubiegania się o pomoc de minimis i pomoc publiczną. Projekt umożliwia przedsiębiorcy samodzielny wybór usługi rozwojowej, odpowiadającej w największym stopniu na aktualne potrzeby przedsiębiorcy w ramach oferty dostępnej w Bazie Usług Rozwojowych.

Więcej informacji na stronach:

http://www.dr-kurnicki-psf.eu/#

https://www.bari-psf.eu/

Sprawdź terminy naborów

https://rpo.wup-katowice.pl/czytaj/harmonogram_naborow_w_psf_w_2022_roku_20211130

Jesteś zainteresowany/na dofinansowaniem w innym województwie?  Skontaktuj się z nami!

Urszula Godlewska
696 988 614
urszula.godlewska@aecdesign.pl


Przykładowe 
dofinansowane szkolenia  z naszej oferty:

• Revit Architecture
• Revit MEP
• Revit Structure
• Navisworks
• BIM Koordynator
• Format IFC
• Advance Steel
• Dynamo
• Civil-drogi
• Civil-sieci
• Szkolenie zamknięte/dedykowane: terminy i program ustalany indywidualnie. W ramach dofinansowania przygotowujemy oferty na poszczególne etapy wdrożenia BIM.

Zapraszamy do kontaktu

     Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z zasadami zawartymi w polityce prywatności i do kontaktowania się ze mną w sprawach związanych z działaniami marketingowymi firmy AEC Design Sp. z o.o. Sp. K.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania: 8.2. Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników dla poddziałania: 8.2.3. Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa

 

Udostępnij artykuł: