Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez AEC Design Sp. z o.o. s.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Głogowska 31. Moje dane będą przetwarzane w celach marketingowych i statystycznych.

Udzielenie zgody jest dobrowolne. Mam świadomość, że udzieloną zgodę mogę wycofać w każdej chwili.

Zgadzam się na otrzymywanie na mój adres poczty elektronicznej i na podany przeze mnie numer telefonu informacji handlowych oraz marketingowych, materiałów o charakterze informacyjnym i promocyjnym, edukacyjnym, zaproszeń na konferencje oraz webinaria, jak również na użycie w tym celu automatycznych systemów wywołujących oraz należących do mnie urządzeń końcowych.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

  1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do otrzymania dostępu do materiału. Konsekwencją nieudzielenia zgody będzie nieotrzymanie dostępu do materiału.
  2. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, żądania od nas ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
  3. Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili.
  4. Ma Pani/Pan prawo przeniesienia swoich danych do innego, wskazanych przez Panią/Pana, administratora danych osobowych.
  5. W przypadku, gdy uważa Pani/Pan, że przetwarzamy dane w sposób niewłaściwy ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  6. Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi serwisowe z zakresu IT, usługi telemarketingu oraz podmiotom przygotowującym i realizującym dla nas wysyłkę e-maili.
  7. Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż do ew. wycofania zgody na przetwarzanie danych, a po tym czasie mogą być przetwarzane aż do przedawnienia ew. roszczeń przeciwko każdemu ze współadministratorów.