Audyt Twojego modelu

Audyt Twojego modelu

Audyt modelu BIM to rozwiązanie, które umożliwia bieżącą kontrolę nad poprawnością wszelkiego rodzaju danych zawartych w projekcie. Dzięki temu zyskasz pewność, że Twój model posiada aktualne informacje, dane są przetwarzane poprawnie, a dodatkowo – będziesz mógł zapobiec kolizjom na wczesnym etapie.

Detekcja kolizji

Podstawą poprawnej koordynacji wielobranżowej jest sprawdzenie, czy w projekcie nie występują niedozwolone kolizje pomiędzy elementami modeli. Nasi doświadczeni inżynierowie pomogą Ci odnaleźć nieprawidłowe miejsca przecięcia elementów w projekcie wykorzystując do tego narzędzie Autodesk Navisworks Manage.

Etap koordynacji wielobranżowej powinien rozpocząć się już na etapie opracowywania planu BIM przez Projektanta, w którym to powinna zostać opracowana tzw. „macierz kolizji” określająca testy, które zostaną przeprowadzone na modelach, z określeniem dopuszczalnych tolerancji oraz wyjątków kolizji.

Następnie na podstawie opracowanej macierzy definiujemy testy z uwzględnieniem zdefiniowanych założeń oraz reguł w programie Autodesk Navisworks Manage. Po uruchomieniu narzędzia sprawdzania kolizji przekazujemy informacje o odnalezionych kolizjach w postaci jakiej życzy sobie Klient. Może to być:

  • plik w formacie NWD z zdefiniowanymi testami i odnalezionymi kolizjami
    raport w formacie html lub Excel,
  • import kolizji do BCF Menadżera i synchronizacja zgłoszeń z projektem w chmurze lub eksport kolizji do formatu BCF
  • przekazanie skryptu w formacie xlsx oraz udostępnienie skryptu Dynamo umożliwiającego
  • lokalizację kolizji odnalezionych w Autodesk Navisworks i w programie Autodesk RevitKoordynacja wielobranżowa

Koordynację wielobranżową najczęściej wykonujemy przy użyciu Navisworks Manage. Wykorzystujemy też narzędzia do komunikacji, wysyłki zgłoszeń takie jakie BIM360 DOCs czy BIM Truck.

 

Przed rozpoczęciem takiej koordynacji przygotowujemy dużo wcześniej macierz kolizji, która później znacznie usprawnia taką koordynację ponieważ po pierwsze definiuje testy kolizji, które w ramach modelu wielobranżowego będą przeprowadzane, a po drugie definiuje dopuszczalną tolerancję, która w ramach testu zostanie do programu wprowadzona.

 

Oprócz macierzy kolizji przygotowujemy również listę dopuszczonych kolizji w zależności od stopnia szczegółowości geometrii tzn przygotowujemy wyjątki, które definiują konflikty jakie nie będą rozpatrywane jako kolizje do usunięcia.

Przy wykorzystaniu Navisworks Manage generujemy listę wszystkich kolizji odnalezionych w programie. Na podstawie odnalezionych kolizji generujemy raporty lub przekazujemy odnalezione kolizje do osób odpowiedzialnych za ich rozwiązanie.

Tworzenie zestawień ilościowych z modeli BIM

Podstawą poprawnej koordynacji wielobranżowej jest sprawdzenie, czy w projekcie nie występują niedozwolone kolizje pomiędzy elementami modeli. Tworzenie zestawień ilościowych z modeli BIM da Ci  pewność, że  projekt nie będzie zawierał błędów, które mogą wygenerować duże koszty na etapie realizacji.

Nasi doświadczeni inżynierowie pomogą Ci odnaleźć nieprawidłowe miejsca przecięcia elementów w projekcie wykorzystując do tego narzędzie Autodesk Navisworks Manage.

Etap koordynacji wielobranżowej powinien rozpocząć się już na etapie opracowywania planu BIM przez Projektanta, w którym to powinna zostać opracowana tzw. „macierz kolizji” określająca testy, które zostaną przeprowadzone na modelach, z określeniem dopuszczalnych tolerancji oraz wyjątków kolizji.

Następnie na podstawie opracowanej macierzy definiujemy testy z uwzględnieniem zdefiniowanych założeń oraz reguł w programie Autodesk Navisworks Manage. Po uruchomieniu narzędzia sprawdzania kolizji przekazujemy informacje o odnalezionych kolizjach w postaci jakiej życzy sobie Klient. Może to być:

  • plik w formacie NWD z zdefiniowanymi testami i odnalezionymi kolizjami,
  • raport w formacie html lub Excel,,
  • import kolizji do BCF Menadżera i synchronizacja zgłoszeń z projektem w chmurze lub eksport kolizji do formatu BCF,
  • przekazanie skryptu w formacie xlsx oraz udostępnienie skryptu Dynamo umożliwiającego lokalizację kolizji odnalezionych w Autodesk Navisworks w programie Autodesk Revit.

NAVIC Engineering Polska – Zarządzanie projektami międzybranżowymi

Na przykładzie wielobranżowego projektu przemysłowego zaprezentujemy, w jaki sposób przeprowadzamy koordynację przy użyciu Navisworks Manage i jak wykorzystujemy go do efektywnej komunikacji z klientem (przykładowe „case study”). Podczas prelekcji podzielimy się także doświadczeniem pracy z chmurą punktów w projektach z gęstą istniejącą zabudową (ReCap, Navisworks) i opowiemy o współpracy różnych produktów Autodesk wykorzystywanych przez poszczególne branże w naszym biurze.

Obejrzyj wideo

Detekcja kolizji w programie Navisworks Manage

Obejrzyj wideo

Autodesk BIM Collaborate i BIM Collaborate Pro – praca na jednym modelu i koordynacja wielobranżowa

Zobacz nagranie

Autodesk Takeoff – twórz zestawienia ilościowe z rysunków 2D i modeli BIM w chmurze

Zobacz nagranie