Automatyzacja projektowania

Automatyzacja projektowania

Na etap projektowy składa się nie tylko część koncepcyjna, ale także wymagająca żmudnych i powtarzalnych czynności praca projektowa. Oferujemy rozwiązania, które przyśpieszą i zautomatyzują powtarzalne czynności, by projektanci oraz inżynierowie mogli przeznaczyć więcej czasu na część kreatywną oraz wymagającą analitycznego podejścia!

Czym jest Dynamo?

Dynamo to dodatek do programu Autodesk Revit oparty na platformie programowania wizualnego. Umożliwia manipulowanie danymi, tworzenie geometrii, przeglądanie opcji projektowych, automatyzację procesów i tworzenie powiązań między wieloma aplikacjami. Projektantom umożliwia tworzenie logicznych sekwencji działań w przyjaznym interfejsie. Usługa Autodesk Dynamo dopasowana jest do Twoich potrzeb. Otrzymujesz skrypt oraz wdrożenie lub pomoc w rozwiązaniu problemu.

Dynamo to aplikacja, która jest instalowana wraz z programem Autodesk Revit. Rozszerza i optymalizuje procesy modelowania informacji o budynku (BIM), korzystając z graficznego inferfejsu programowania typu open source.

Możliwości Autodesk Dynamo

  • tworzenie geometrii na podstawie reguł zasad i zależności, a nie tradycyjnego modelowania bryłowego
  • tworzenie skomplikowanych form geometrycznych, niewykonalnych albo bardzo czasochłonnych gdyby były tworzone tradycyjnym modelowaniem
  • wszechstronne przetwarzanie, edytowanie danych BIM wewnątrz i poza modelem
  • automatyczne tworzenie widoków i wprowadzanie zmian w celu lepszej koordynacji modelu
  • automatyzację powtarzalnych czynności

Dla kogo:

Dla wszystkich użytkowników Autodesk Revit: architektów, konstruktorów, instalatorów MEP

Skrypty Dynamo w ofercie AEC Design

Zapraszamy na szkolenia z tworzenia skryptów, oferujemy gotowe materiały lub wykonujemy skrypty wg indywidualnych potrzeb Klienta.

Wybrane zagadnienia, które możemy usprawnić dzięki skryptom Dynamo:

1. Edycja plików IFC
2. Czyszczenie niepotrzebnych widoków w Autodesk Revit
3. Automatyczne elewacje ścian
4. Otworowanie ścian i płyt
5. Współpraca z DWG
6. Generowanie kart mieszkań
7. Zmiany nazw plików w folderach
8. Analizy nasłonecznienia/zacienienia
9. Renumeracja elementów po splajnie/linii
10. Przepisywanie i aktualizowanie wybranych parametrów z podłączonych modeli Autodesk Revit
11. Edycja wartości parametrów w Autodesk Revit przy pomocy Excela
12. Dodawanie/kasowanie elementów w Autodesk Revit przy pomocy Excela
13. Tworzenie i edycja zbrojenia
14. Łączenie rur w 3D pod zadanym kątem
15. Drukowanie w Autodesk Revit
16. Zautomatyzowanie renumeracji pomieszczeń
17. Zautomatyzowanie renumeracji osi
18. Automatyczne określanie kierunku drzwi
19. Automatyczne wstawianie zawiesi pod kanały, rury, trasy elektryczne
20. Automatyczne łączenie geometrii
21. Opisywanie ścian w formie wykazu warstw i grubości
22. Zautomatyzowanie drukowanie do PDF
23. Zautomatyzowanie tworzenia legend na przykładzie okien i drzwi
24. Opisywanie otworów rzędną globalną
25. Automatyczne nazewnictwo pomieszczeń na podstawie wyposażenia, które się w nim znajduje
26. Dopisywanie do obiektów modelu np. wyposażenia informacji o pomieszczeniu, w którym się znajduje
27. Automatyczne tworzenie zestawów arkuszy do druku na podstawie rozmiaru arkusza
28. Automatyzacja wstawiania chmurek rewizyjnych
29.Automatyzacja tworzenia search setów w Navisworks

Analiza nasłonecznienia

Autorskie narzędzie do analizy spełnienia Warunków Technicznych dla pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi.

Bazując na poprawnym astronomicznym modelu słońca wykorzystywanym w Autodesk Revit przy pomocy specjalnie przygotowanego skryptu Dynamo przeprowadzamy analizę bezpośredniej ekspozycji światła słonecznego na powierzchni okna. Analiza bazuje na odpowiednio wybranej dacie i jest przeprowadzana w godzinach od 7 do 17, zgodnie z Warunkami Technicznymi.
Punkt pomiarowy na oknie jest dynamiczny – jesteśmy w stanie kontrolować jego położenie zarówno wzdłuż ściany jak i zagłębić się odpowiednio na interesującą nas płaszczyznę w oknie, lub głębokość parapetu, etc. otrzymując odpowiedni wynik bazujący na geometrii ściany, węgarka, nadproża, etc.

Skrypt jako elementy zacieniające może brać pod uwagę wszelkie geometrie „zaznaczone” wartością parametru – dzięki temu możemy wykluczyć z tego zbioru elementy do zignorowania, ale równocześnie dodać np. balkony, które podejrzewamy o wpływ na wynik analizy.
Wynik kilkusekundowej operacji na wybranym oknie zwraca jeden lub więcej przestrzennych trójkątów odpowiadającym otrzymanym zakresom bezpośredniej ekspozycji. Każdy z trójkątów otrzymuje w parametrach informację o początkowej i końcowej godzinie/minutach oraz sumaryczną ilość minut. Do okna dopisana jest suma tych zakresów w minutach. Wszystkie te informacje mogą być zestawione i uwidocznione w etykietach.

W tej wersji skrypt jest zoptymalizowany pod kątem zaawansowanego projektu, wymaga dowolnej rodziny okna w dowolnej ścianie (może być wielowarstwowa, lub składać się z kilku elementów). Wybór konkretnego okna oraz płaszczyzny zewnętrznego lica ściany jest wystarczający żeby zinterpretować wewnętrzną strukturę bez dodatkowych wymogów.
Skrypt może być też dopasowany do pracy na prostych bryłach i próbkowanie w wybranym miejscu na powierzchni bez potrzeby definiowania warstw, grubości, konkretnych okien.

Karty mieszkań

Posiadamy autorski generator kart katalogowych mieszkań, który przygotowuje karty na podstawie modeli opracowanych w programie Autodesk Revit. Mamy świadomość, że wygenerowanie takich kart nie należy do trudnych zadań. Niestety jest procesem bardzo czasochłonnym, powtarzalnym i kosztownym (jeśli robi to architekt).

Przy użyciu skryptów Dynamo zoptymalizowaliśmy tę usługę i na podstawie sugestii, wskazówek klientów odnośnie wyglądu, zakresu merytorycznego takiej karty mieszkania jesteśmy wstanie w bardzo krótkim czasie wygenerować takie karty. Generujemy również karty branżowe.

Rozpocznij z nami współpracę już na etapie przygotowywania modelu BIM, a przekonasz się, iż wygenerowanie 1 karty katalogowej w 1 minutę jest możliwe.

Modelowanie zbrojenia w 3D

Skrypty Dynamo AEC Design pomagają generować zbrojenie. Potrafią to robić  nawet na podlinkowanych modelach bez względu na to przy użyciu jakiej kategorii dany element został stworzony w Autodesk Revit. Jakość i łatwość koordynacji zbrojenia w 3D jest dużo bardziej wydajna w stosunku do powszechnie funkcjonujących nakładek 2D. Zbrojenie w 3D dużo ławtwiej się sprawdza, bo wszystko widać w jednym miejscu, a nie zbrojenie np. górne płyty jest na jednym rysunku, dolne na innym rysunku, dozrobrojenie jeszcze na kolejnym, startery do elementów pionowych na jeszcze innym. Na podstawie tak opracowanego zbrojenia 3D finalnym wynikiem nadal jest dokumentacja 2D, którą przy wykorzystaniu Autodesk Revit i naszych skryptów można w efektywny sposób generować.

Otworowanie

Skrypty AEC Design nie tworzą automatycznie otworów w modelu konstrukcyjnym czy architektonicznym, a tworzą propozycję otworowania. Dopiero konstruktor/koordynator akceptuje lub nie te propozycje. Na podstawie zaakceptowanych otworów otworowane są elementy, a propozycje niezaakceptowane podlegają dalszej koordynacji.

Skrypt począwszy od uwzględniania tylko kształtu kanału czy rury można rozbudować o rodzaj materiału, izolację, spadek, ognioodporność przegrody przez którą dana instalacja przechodzi.

 

Generative Design

Moduł optymalizacyjny Generative Design umożliwia użytkownikom wyznaczanie wielu  celów projektowych, generowanie serii rozwiązań i podejmowanie decyzji poprzez automatyzację tworzenia i oceny projektów.

Generative Design w Revit to funkcja dostępna w ramach AEC Collection począwszy od Revit 2021. Dzięki prostemu interfejsowi architekci mogą używać Generative Design w Revit do uruchamiania badań bezpośrednio z poziomu wstążki Revit w dowolnym widoku modelu.
Moduł optymalizacyjny przedstawi wyniki dla Twojego badania, pomagając Ci zwizualizować zakres opcji w ciągu kilku minut. Zapoznaj się z alternatywnymi rozwiązaniami na listach 2D i interaktywnych miniaturach 3D responsywnego wykresu wyników do sortowania, wybierania i filtrowania, a wszystko to za pomocą kilku kliknięć myszką. Wszystkie te analizy są konfigurowalne; Dynamo może być również wykorzystywane do tworzenia i definiowania dodatkowych badań.
Używanie Generative Design w Revit, jako asystenta projektowego, to sposób na szybkie zebranie danych, które pomogą Ci podejmować bardziej świadome decyzje.

BIM OD KUCHNI – Nasłonecznienie, karty mieszkań i … timesheety, czyli Dynamo w praktyce

Obejrzyj wideo

Dynamo jako źródło aplikacji

Obejrzyj wideo

Automatyzacja pracy w Revit Structure dzięki skryptom Dynamo

Zobacz nagranie

Modelowanie zbrojenia w Autodesk Revit z użyciem Dynamo

Obejrzyj wideo

Jak rozpocząć pracę z modułem optymalizacyjnym Generative Design w Autodesk Revit

Obejrzyj wideo