Autorskie nakładki

Autorskie nakładki

Analiza nasłonecznienia

Autorskie narzędzie do analizy spełnienia Warunków Technicznych dla pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi.

Bazując na poprawnym astronomicznym modelu słońca wykorzystywanym w Autodesk Revit przy pomocy specjalnie przygotowanego skryptu Dynamo przeprowadzamy analizę bezpośredniej ekspozycji światła słonecznego na powierzchni okna. Analiza bazuje na odpowiednio wybranej dacie i jest przeprowadzana w godzinach od 7 do 17, zgodnie z Warunkami Technicznymi.
Punkt pomiarowy na oknie jest dynamiczny – jesteśmy w stanie kontrolować jego położenie zarówno wzdłuż ściany jak i zagłębić się odpowiednio na interesującą nas płaszczyznę w oknie, lub głębokość parapetu, etc. otrzymując odpowiedni wynik bazujący na geometrii ściany, węgarka, nadproża, etc.

Skrypt jako elementy zacieniające może brać pod uwagę wszelkie geometrie „zaznaczone” wartością parametru – dzięki temu możemy wykluczyć z tego zbioru elementy do zignorowania, ale równocześnie dodać np. balkony, które podejrzewamy o wpływ na wynik analizy.
Wynik kilkusekundowej operacji na wybranym oknie zwraca jeden lub więcej przestrzennych trójkątów odpowiadającym otrzymanym zakresom bezpośredniej ekspozycji. Każdy z trójkątów otrzymuje w parametrach informację o początkowej i końcowej godzinie/minutach oraz sumaryczną ilość minut. Do okna dopisana jest suma tych zakresów w minutach. Wszystkie te informacje mogą być zestawione i uwidocznione w etykietach.

W tej wersji skrypt jest zoptymalizowany pod kątem zaawansowanego projektu, wymaga dowolnej rodziny okna w dowolnej ścianie (może być wielowarstwowa, lub składać się z kilku elementów). Wybór konkretnego okna oraz płaszczyzny zewnętrznego lica ściany jest wystarczający żeby zinterpretować wewnętrzną strukturę bez dodatkowych wymogów.

Skrypt może być też dopasowany do pracy na prostych bryłach i próbkowanie w wybranym miejscu na powierzchni bez potrzeby definiowania warstw, grubości, konkretnych okien.
Modelowanie zbrojenia w 3D

 

Skrypty Dynamo AEC Design pomagają generować zbrojenie. Potrafią to robić  nawet na podlinkowanych modelach bez względu na to przy użyciu jakiej kategorii dany element został stworzony w Autodesk Revit. Jakość i łatwość koordynacji zbrojenia w 3D jest dużo bardziej wydajna w stosunku do powszechnie funkcjonujących nakładek 2D.

Zbrojenie w 3D dużo łatwiej się sprawdza, bo wszystko widać w jednym miejscu, a nie zbrojenie np. górne płyty jest na jednym rysunku, dolne na innym rysunku, dozbrojenie jeszcze na kolejnym, startery do elementów pionowych na jeszcze innym.

Na podstawie tak opracowanego zbrojenia 3D finalnym wynikiem nadal jest dokumentacja 2D, którą przy wykorzystaniu Autodesk Revit i naszych skryptów można w efektywny sposób generować.

Otworowanie

Skrypty AEC Design nie tworzą automatycznie otworów w modelu konstrukcyjnym czy architektonicznym, a tworzą propozycję otworowania. Dopiero konstruktor/koordynator akceptuje lub nie te propozycje. Na podstawie zaakceptowanych otworów otworowane są elementy, a propozycje niezaakceptowane podlegają dalszej koordynacji.

Skrypt począwszy od uwzględniania tylko kształtu kanału czy rury można rozbudować o rodzaj materiału, izolację, spadek, ognioodporność przegrody przez którą dana instalacja przechodzi.

BIM OD KUCHNI – Nasłonecznienie, karty mieszkań i … timesheety, czyli Dynamo w praktyce

Obejrzyj wideo

Karty mieszkań i analiza nasłonecznienia

Zobacz nagranie

Modelowanie zbrojenia w Autodesk Revit z użyciem Dynamo

Zobacz nagranie