Integracja systemów

Integracja systemów

Mnogość narzędzi oraz rozwiązań technologicznych sprawia, że wiele zespołów pracujących przy wspólnych projektach zderza się z problemami technicznymi.

Zarówno w przypadku działów jednej firmy, jak i współpracy z zewnętrznymi partnerami może pojawić się kwestia niezgodności formatów plików, błędy w przesyle danych czy zwyczajnie – opóźnienia spowodowane ręcznym przepisywaniem danych z jednego systemu do drugiego. Odpowiedzią na te problemy jest integracja. Czy moja firma potrzebuje integracji systemów?

BIM i procesy cyfrowe mogą być bardzo złożone, wymagając tym samym ogromnego nakładu pracy związanego z ich strategią, wdrożeniem, zarządzaniem, koordynacją czy szkoleniami. Doradcy AEC Design upraszczają ten proces, tworząc wytyczne i przepływy pracy dostosowane do unikalnych okoliczności i priorytetów naszych klientów.

Efektywna integracja systemów, przeprowadzona przez ekspertów AEC Design pozwoliła na usprawnienie istniejących procesów w firmach naszych klientów, przy jednoczesnym wzroście efektywności i bezpieczeństwa przepływu danych między systemami IT. Dzięki temu klienci AEC Design mogli szybko i niezawodnie zwiększyć potencjał biznesowy w swoich organizacjach.

Integracje systemów to proces, który powinna przejść każda firma aspirującą do bardziej zaawansowanych projektów. W przypadku niedużych organizacji warto zadbać o ujednolicenie i integracje systemów od początku. Dzięki temu będzie ona stanowić solidny fundament, na którym opierać będą się coraz bardziej zaawansowane projekty.

Jeśli chodzi o duże organizacje proces integracji jest nie tyle opcją, co koniecznością. Złożoność projektów i duże zespoły projektowe, składające się również z zewnętrznych dostawców, oznaczają większe ryzyko powstania błędów, szumów komunikacyjnych czy braku możliwości odczytu plików.

Jakie benefity przynosi integracja? 

Poziomy integracji BIM z harmonogramem, kosztorysem i systemami do zarządzania obiektem.

Integracja to proces, na którym opiera się metodyka BIM. Umożliwia powiązanie ujednoliconych procesów, swobodny przepływ informacji do nadrzędnego modelu oraz sprawną współpracę zespołów.
Zobacz jak wyglądają poszczególne poziomy integracji BIM. Każdy z nich z powodzeniem przeprowadzisz z naszymi inżynierami!

BIM 4D (integracja modeli BIM z harmonogramem)

* Tworzenie wymagań dla modeli w celu zastosowania przy tworzeniu harmonogramów
* Pomoc w przygotowaniu modelu w celu wykorzystania w procesie harmonogramowania
* Weryfikacja i dostosowywanie modeli dla potrzeb działu harmonogramowania
* Łączenie modeli BIM z harmonogramem stworzonym w dowolnym programie do harmonogramowania
* Automatyzacja procesu tworzenia harmonogramów z modelu

BIM 5D (integracja modeli BIM z kosztorysem)

* Tworzenie wymagań dla modeli w celu zastosowania w procesie wyceny budynku
* Pomoc w przygotowaniu modelu w celu wykorzystania w procesie kosztorysowania
* Weryfikacja i dostosowywanie modeli dla potrzeb dział kosztorysowania
* Tworzenie przedmiarów z modeli BIM
* Wykorzystanie modeli BIM do tworzenia kosztorysów
* Automatyzacja procesu tworzenia kosztorysów z modelu

BIM 6D (integracja modeli BIM z systemami do zarządzania obiektem)

* Tworzenie wymagań dla modeli w celu zastosowania przy zarządzaniu obiektem
* Pomoc w przygotowaniu modelu w celu wykorzystania w procesie zarządzania obiektem
* Integracja systemów BIM z systemami FM
* Implementacja brytyjskich wymagań COBie w wymaganiach dla modelu BIM
* Weryfikacja i dostosowywanie modeli dla potrzeb zarządzania obiektem
* Analiza możliwości zastosowania modeli BIM w zarządzaniu obiektem