Analiza biznesowa

Pierwszy krok do cyfrowej transformacji

Zrób pierwszy krok w stronę cyfrowej transformacji!

Analiza biznesowa to pierwszy krok, od którego rozpoczynamy współpracę z każdym naszym klientem. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu współpracy z firmami zarówno z Polski, jak i zza granicy znamy specyfikę pracy w różnych środowiskach biznesowych. Pozwala nam to na przeprowadzanie analizy aktualnej sytuacji organizacji, zdiagnozowanie stojących przed nią wyzwań oraz wskazaniu narzędzi i rozwiązań.

Jak przebiega proces analizy biznesowej w AEC Design?

Na tym etapie przeprowadzimy ankietę oraz zadamy pytania doprecyzowujące, przeanalizujemy aktualne procesy oraz omówimy oczekiwane efekty. Finalnie, otrzymasz proponowany plan działania, razem z rekomendowanymi narzędziami i rozwiązaniami, które dopełnią Twoją strategię biznesową.  

Wszystkie proponowane działania opieramy o przejrzyste procesy – stworzone od nowa lub na bazie tych istniejących aktualnie w Twojej firmie. Dzięki temu możesz mieć pewność, że przygotujemy strategię działania, którą bez problemu krok po kroku wdrożysz w swojej firmie.  

Jakie korzyści przyniesie analiza biznesowa Twojej firmie?   

  • Pełne wsparcie naszych analityków i inżynierów
    Nasz zespół współpracuje, by przeanalizować wszystkie informacje biznesowe i inżynieryjne, dotyczące Twojej firmy i projektów. Wspólnie z Tobą, zweryfikujemy zgodność propozycji rozwiązań z realnymi możliwościami oraz założonymi celami projektu.
  • Zrozumienie i usprawnienie procesów
    Wiemy, że proces to narzędzie, które realnie usprawnia zarządzanie projektem. Nie tylko ustrukturyzuje pracę wszystkich zespołów, ale także pozwoli Ci zachować pełną kontrolę nad postępem prac, harmonogramem oraz budżetem. Stworzenie unikalnych, dopasowanych do Twojej firmy procesów to solidny fundament do stabilnego rozwoju organizacji. 

  • Rozwiązania i narzędzia dopasowane do Twoich potrzeb
    Analizę biznesową w AEC Design opieramy na uzyskanych od Ciebie informacjach, jednocześnie nakładając na nie naszą wiedzę i doświadczenie. W efekcie możesz mieć pewność, że stworzone procesy, propozycje rozwiązań czy dobór narzędzi to oferta dopasowana do potrzeb i możliwości Twojej firmy.  

Pierwszy cykl edukacyjny skierowany do kadry zarządzającej w branży budowlanej

Cykl „Must have dla kadry zarządzającej” kompleksowo przedstawia aktualną sytuację na rynku, wyzwania, przed którymi stoją wszyscy uczestnicy procesu budowlanego oraz rozwiązania, które pomogą usprawnić proces zarządzania.

Uzyskaj dostęp