Tworzenie Wymagań i Planu BIM

Wymagania oraz Plan BIM to podstawowe dokumenty określające warunki oraz zasady funkcjonowania zespołów na danym projekcie. Rzetelne przygotowanie EIR zawiera wymagania w stosunku do standardów, norm oraz zakresu informacji realizowanego projektu, które określa Inwestor. Natomiast BEP jest niejako odpowiedzią wykonawcy na te wymagania – określa cele oraz sposób wykorzystania technologii BIM w projekcie.

Dokumentacja, a BIM

EIR oraz BEP stanowią podstawowe dokumenty, które są punktem wyjścia dla całej inwestycji budowlanej. Jednak niezależnie od etapu projektu, szeroko rozumiana dokumentacja jest niezwykle ważna w każdej realizacji BIM. Dlaczego? Ponieważ kluczowe jest podążanie za ustalonymi procesami, bieżące śledzenie postępów prac, zgodności z harmonogramem i budżetem. A wszystko to ułatwia uporządkowana, spójna i ustrukturyzowana dokumentacja projektowa.


Wymagania Inwestora (EIR)

Wymagania BIM (ang. Exchange Information Requirements, EIR) są opracowywane przez Zamawiającego/Inwestora i są dokumentem określającym wymagania informacyjne względem realizowanego projektu. 

 

Co zawierają Wymagania BIM?

Dokument EIR to zbiór wytycznych na kolejne etapy projektu inwestycyjnego. Są one kluczowe już na etapie wybierania potencjalnych podwykonawców, zarówno jeśli chodzi o biuro projektowe, firmę wykonawczą, a nawet zarządcę nieruchomości. 

Wymagania BIM, w zależności do projektu oraz branży opisują obszary, takie jak: cele wykorzystania BIM, wymagania techniczne, zawartość modeli na poszczególnych etapach ich powstawania, klasyfikację elementów modeli BIM, poziom dokładności geometrycznej (ang. Level of development/detail, LOD), poziom dokładności niegeometrycznej (ang. Level of information, LOI), zasady dotyczące wymiany danych oraz komunikacji, koordynacja wielobranżowa czy konwencje nazewnictwa.

Plan BIM (BEP)

Plan BIM (ang. BIM Execution Plan, BEP) to dokument opracowywany przez Projektanta lub Wykonawcę, który określa cele, narzędzia oraz sposób wykorzystania technologii BIM w projekcie. Jego zakres w dużej mierze zależy od zawartości Wymagań BIM (EIR). Może on definiować propozycję standardów do akceptacji Zamawiającego lub odnosić się do standardów określonych przez Inwestora w wymaganiach.

Co zawiera Plan BIM? 

Plan BIM zawiera informacje, które są niezbędne do określenia sposobu wykorzystania modelu BIM na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego. W przypadku wykonawcy jest on również metodą na zaplanowanie realizacji w taki sposób, by sprostać Wymaganiom BIM wskazanym przez Inwestora. 

W praktyce, Plan BIM zawiera m.in. informacje o projekcie, harmonogram projektu, w tym jego kamienie milowe, klasyfikację elementów, nazewnictwo, skład zespołu odpowiedzialnego za wdrożenie i wiele innych. 

Niezależnie od specyfiki projektu stworzenie rzetelnego i kompleksowego Planu BIM pozwoli zrozumieć cele, oszacować możliwości i stworzyć realny harmonogram działań. A na późniejszych etapach projektu – umożliwi śledzenie postępów prac oraz jego ewentualne modyfikacje. 

Jeśli zostaniesz poproszony o dołączenie do projektu z już ustanowionym (BEP), możemy pomóc w wyjaśnieniu, czego się oczekuje, abyś mógł podpisać umowę na projekt będąc pewnym, że jesteś w stanie spełnić wymagania inwestora.

Pobierz bezpłatnie szablon Planu BIM

AEC Design dostarcza swoim Klientom szablon Planu BIM (BEP), który znacznie ułatwia i przyspiesza etap mobilizacji związany z realizacją projektu z wykorzystaniem metodyki BIM. Nasi inżynierowie udzielają również wsparcia technicznego w przypadku chęci stworzenia Planu BIM (BEP) przez Klienta przy wykorzystaniu własnych zasobów.

Szablon stworzony przez specjalistów AEC Design  powstał na podstawie wieloletniego doświadczenia naszych inżynierów, zdobytego m.in. w trakcie wspierania Projektantów i Generalnych Wykonawców w poprawnym definiowaniu Planów BIM jako odpowiedzi na wymagania Inwestorów.

Pobierz bezpłatnie szablon Plan BIM

Jak stworzyć i sprostać Wymaganiom BIM?

Uzyskaj dostęp

Przygotowanie dokumentu Wymagań Informacyjnych Projektu (PIR)

Poznaj najlepsze praktyki, które pozwolą Ci przygotować dokument Wymagań Informacyjnych Projektu (PIR) w oparciu o doświadczenie zespołu AEC Design. Dowiedz się, jak wybrać odpowiedni system klasyfikacji elementów, jak określić szczegółowość geometrii i informacji w modelach BIM oraz poznaj inne zasady pozwalające uzyskać oczekiwaną jakość informacji.

Uzyskaj dostęp

Co powinny zawierać wymagania wymiany informacji EIR?

Zobacz nagranie z webinarium prowadzone przez naszego BIM Menedżera, Jakub Stanasiuka i dowiedz się co powinny zawierać Wymagania BIM!

Uzyskaj dostęp