Wdrożenie BIM w organizacjach

Wdrożenie metodyki BIM – niezależnie od stopnia zaawansowania staje się kluczowym elementem strategii biznesowej.

Wdrożenie metodyki BIM to złożony proces, wymagający przygotowania. Wynika to z faktu, że jest on nie tylko rozbudowany, ale dodatkowo dopasowany do potrzeb konkretnej firmy. Doświadczony zespół inżynierów AEC Design wspiera naszych klientów w procesie implementacji metodyki BIM, dając pewność, że wdrożenie przebiegnie pomyślnie, dzięki czemu firma będzie czerpać z niego wymierne korzyści.

Korzyści z wdrożenia metodyki BIM

 • Jeden model 3D, jako nadrzędne źródło informacji
 • Poprawa procesów w organizacji
 • Efektywna współpraca
 • Elastyczność miejsca pracy
 • Uproszczenie obsługi IT i ograniczenie kosztów
 • Bezpieczeństwo danych
 • Wzrost konkurencyjności


Jak przebiega proces wdrożenia BIM?

 

Cele BIM
Pierwszym krokiem przed wdrożeniem BIM jest określenie tzw. celów BIM, czyli oczekiwań Zamawiającego wobec procesu BIM, jaką wartość dodaną spodziewa się uzyskać dzięki wykorzystaniu metodyki BIM. 

 

Ankieta
Specjalnie opracowane ankiety pozwalają na lepsze poznanie Klienta oraz sposobu pracy poszczególnych działów w organizacji. 

 

Plan wdrożenia
Plan wd
rożenia obejmuje analizę odpowiedzi udzielonych w ankiecie na podstawie, których przygotowywane są wnioski i rekomendacje dotyczące opracowania procesów, standardów, oprogramowania oraz szkoleń. 


Wdrożenie BIM

Przygotowanie do opracowania Planu wdrożenia BIM 

Opracowanie Planu wdrożenia BIM to bardzo ważny etap, ponieważ to właśnie wtedy nasz zespół zbiera informacje, które pozwolą wybrać najlepsze rozwiązania oraz dostosować plan działania do specyfiki i potrzeb danej organizacji.

 1. Zebranie informacji o organizacji za pomocą przygotowanej ankiety wdrożenia BIM Spotkanie w  trakcie którego zostaje omówiona ankieta oraz zdefiniowane cele wdrożenia BIM.  
 2. Przeprowadzenie ankiety, której celem jest zebranie informacji na temat osób biorących udział w wdrożeniu, kwalifikacji, zakresu obowiązków, znajomości oprogramowania, wykorzystywanego oprogramowania itd. 
 3. Przeprowadzenie szczegółowej ankiety wdrożenia BIM : architektura, konstrukcje, instalacje, kadra Menadżerska (wszystkie działy biorące zaangażowane w projekt wdrożenia) 
 4. Na podstawie konsultacji z klientem oraz zebranych informacji powstaje Plan wdrożenia BIM.

RR Architekci – Projekty w technologii BIM od pierwszego szkicu aż do zakończenia realizacji obiektu

Obejrzyj nagranie z prelekcji naszych klientów – Pracowni RR Architekci, podczas której na podstawie wybranych projektów opowiadają o doświadczeniach związanych z projektowaniem różnych obiektów kubaturowych w technologii BIM.

 

Uzyskaj dostęp

Wdrożenie BIM w biurze projektowym

Opowiemy, jak powinno wyglądać prawidłowo i efektywnie przeprowadzenie implementacji metodyki BIM w biurze projektowym. Pokażemy, jak wspieramy klientów od audytu po projekt pilotażowy i asystę projektową przy realnym projekcie.

Uzyskaj dostęp

Organizacja i wdrażanie podstawowych standardów BIM w biurze projektowym

Zobacz nagranie z webinarum prowadzonego przez Macieja Spiess i dowiedz się, jak przebiega wdrożenie BIM w biurach projektowych.

Uzyskaj dostęp

BIM dla Generalnych Wykonawców. Odtworzenie modelu BIM z dokumentacji 2D

Obejrzyj nagranie webinarium, z którego dowiesz się, jak Generalny Wykonawca może zweryfikować jakość otrzymanej dokumentacji i wyeliminować błędy dzięki odtworzeniu modeli BIM z dokumentacji płaskiej. Wojciech Kozłowski, BIM Engineer opowie również,  jak AEC Design wspiera Generalnych Wykonawców w uzyskaniu modeli BIM. 

Uzyskaj dostęp

BIM dla producentów materiałów budowlanych

Poznaj BIM dla producentów materiałów i urządzeń budowlanych

Uzyskaj dostęp