>

” Dzięki napisanym przez nas skryptom Dynamo w sposób bardzo szybki i zautomatyzowany rysujemy np. wszystkie nadproża w budynku, opisujemy elementy konstrukcyjne. Jednym kliknięciem robimy wszystkie przekroje lub wszystkie rzuty ścian.”  Jacek Grzelak Główny projektant, Właściciel pracowni

 

Kolejny krok w stronę automatyzacji

Po głębszym poznaniu Autodesk Revit i stworzeniu w nim wielu modeli 3D, Pracownia Projektowa JAKON Jacek Grzelak podjęła decyzję o dalszej automatyzacji pracy oraz wdrożeniu Dynamo.
Zyskując więcej czasu dzięki skryptom Dynamo Pracownia Projektowa JAKON Jacek Grzelak może się skupić na optymalnym zaprojektowaniu konstrukcji czyli tym co jest najważniejsze w pracy.

Więcej informacji: Czym jest Dynamo ?

O pracowni projektowej JAKON

Pracownia Projektowa JAKON Jacek Grzelak specjalizuje się w projektowaniu konstrukcji budowlanych we wszystkich fazach projektowych oraz świadczy usługi związane z nadzorem autorskim na budowie oraz ekspertyzami budowlanymi.
To ambitny zespół 25-ciu wysoko wykwalifikowanych inżynierów budowlanych i projektantów. Projektuje budynki mieszkalne, biurowe, użyteczności publicznej oraz obiekty inżynieryjne. Firma pracuje na najnowocześniejszym oprogramowaniu wspomagającym metodykę BIM (AEC Collection) i nieustannie podnosi kompetencje swoich pracowników. Głowna siedziba mieści się we Wrocławiu, a oddział firmy w Rzeszowie.

 

Wdrożenie

Podczas wdrażania metodyki BIM Pracownia Projektowa JAKON Jacek Grzelak korzystała z usług AEC Design, która dostarczyła licencje AEC Collection, przeprowadziła szkolenia z obsługi oprogramowania Autodesk oraz tworzenia skryptów Dynamo. Firmy współpracują ze sobą już prawie 10 lat.

 

Zobacz kolejną Customer Story – Budimex, dzięki wdrożeniu usługi chmurowej BIM 360, ma nieograniczony dostęp do dokumentacji na urządzeniach mobilnych na budowie

 

Korzyści

Jak mówi Jacek Grzelak, BIM zmienił podejście oraz sam proces projektowania. Wynika to z faktu, że już
w początkowej fazie koncepcyjnej umożliwia rozwiązanie dużo większej liczby problemów. Praca zgodnie z metodyką BIM uporządkowała cały proces, wymuszając dobre jego zaplanowanie już na samym początku. Dobrze opracowane modele trójwymiarowe (szczególnie pod kątem geometrycznym), to dla firmy dużo mniej zmian w następnych fazach projektowych.

 

Jakim wyzwaniom pozwolił sprostać BIM?

Pracownia Projektowa JAKON Jacek Grzelak, jako projektant konstrukcji budowlanych jest częścią większego zespołu projektowego, na który składają się: architekci, instalatorzy i elektrycy. Wspólnie pracują oni nad projektem, który ma być nie tylko bezpieczny i optymalny, ale także odpowiadać na potrzeby klienta. Przy złożonych projektach wyzwaniem jest sprawna koordynacja wszystkich członków zespołu. Metodyka BIM pomaga mu sprostać, łącząc wszystkich uczestników procesu projektowego, dając wspólną bazę informacji oraz analizując poszczególne etapy pod kątem wymagań klienta.

 

Proces projektowy w BIM

Dzięki jednemu, wspólnemu środowisku danych każdy z projektantów branżowy tworzy własny model 3D, które następnie łączone są w jeden, wielobranżowy model. Taki tryb pracy nie tylko usprawnia pracę, ale także umożliwia szybkie wykrycie wszystkich kolizji. Ma to szczególne znaczenie np. w projektach przemysłowych, gdzie ilość instalacji, konstrukcji czy urządzeń jest tak duża i skomplikowana geometrycznie, że znalezienie kolizji w 2D jest praktycznie niemożliwe.

Zobacz stronę Pracownia Projektowa JAKON Jacek Grzelak