Dodawanie użytkowników na koncie Autodesk w New View

Dodawanie użytkowników na koncie Autodesk w New View

W ramach konta Autodesk administratorzy mogą dodawać użytkowników indywidualnie lub zbiorczo oraz przypisywać produkty  już w trakcie procesu ich dodawania. Po dodaniu użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem, wyjaśniającą, jak utworzyć konto z własnym hasłem. Dzięki swojemu osobistemu kontu użytkownicy mogą pobierać produkty i korzystać z pomocy technicznej. 

Krok 1 

Zaloguj się do konta Autodesk na stronie www.manage.autodesk.com i kliknij Zarządzanie użytkownikami > Według użytkownika w menu nawigacji po lewej stronie i kliknij Dodaj użytkowników w prawym górnym rogu 

WAŻNE! Jeśli Twój ekran wygląda inaczej niż poniższy obrazek, możesz znajdować się teraz 

w klasycznym zarządzaniu użytkownikami. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz jak 

dodawać użytkowników w Klasycznym zarządzaniu użytkownikami. 

Krok 2 

Wpisz imię, nazwisko i adres e-mail użytkownika oddzielone przecinkiem i spacją (np. Freak, Autodeskowy, freak.autodeskowy@domena.com). Oddziel wielu użytkowników średnikiem spacją (np. Freak, Autodeskowy, freak.autodeskowy@domena.com ; Pogromca, Inventorowy, pogromca.inventorowy@domena.com).  

Kliknij przycisk Wyślij zaproszenie. Status użytkownika jest wyświetlany jako oczekujący, dopóki nie zaakceptuje zaproszenia. Użytkownicy nie będą mieli dostępu do żadnych produktów ani usług, dopóki im ich nie przypiszesz. 

Możesz również zaprosić wielu użytkowników lub zaimportować ich dużą liczbę poprzez plik .csv. 

Możesz od razu przystąpić do przypisania użytkownikom oprogramowania, jak opisano tutaj. 

WAŻNE! Jeśli użytkownik nie zaakceptuje zaproszenia w ciągu 90 dni, konieczne będzie ponowne wysłanie zaproszenia.