Przypisywanie użytkowników do produktów na koncie Autodesk w New View

Przypisywanie użytkowników do produktów na koncie Autodesk w New View

W nowym widoku zarządzania użytkownikami konta Autodesk administratorzy mogą przypisać dostęp do produktów i usług. Przypisywanie można wykonać w oparciu o użytkownika, wykorzystując dostępne licencje z puli aktywnych licencji.

Po dodaniu nowego użytkownika, otrzymuje on e-mail z potwierdzeniem, w którym zawiera się informacja, jak utworzyć konto Autodesk i pobrać z niego oprogramowanie. 

Tylko contract managerowie mogą zarządzać użytkownikami. CM ma prawo do przypisania roli administratora pomocniczego innemu użytkownikowi, zmieniając jego rolę na swoim koncie Autodesk. W celu zmiany contract managera  skontaktuj się z nami. 

Krok 1 

Zaloguj się na konto Autodesk na stronie manage.autodesk.com [hiperłącze] i kliknij Zarządzanie użytkownikami > Według produktu. Zwróć uwagę, że zakładka Zarządzanie użytkownikami będzie widoczna tylko wtedy, gdy jesteś administratorem kontraktu. 

Krok 2 

Wybierz produkt, aby sprawdzić, ile stanowisk jest dostępnych 

Kliknij przycisk Przypisz użytkowników i wybierz istniejącego użytkownika. (Jeśli na liście nie ma użytkownika, którego chcesz przypisać do danego produktu, wróć do zakładki Zarządzanie użytkownikami > Wg użytkownika > Zaproś użytkowników).

Wybierz usługi i kliknij przycisk Przypisz użytkowników. W tym samym miejscu możesz również usunąć przypisanie. 

Użytkownicy dostaną teraz powiadomienie o zaproszeniu i/lub zmienionym dostępie. Muszą potwierdzić adres mailowy i zalogować się na swoje konto Autodesk [hiperłącze: https://manage.autodesk.com/home] jeśli chcą pobrać oprogramowanie [hiperłącze: https://sway.office.com/GHmPFEfr6Bd6XXnj?ref=Link ].