Przypisywanie użytkowników do produktów na koncie Autodesk w New View

Przypisywanie użytkowników do produktów na koncie Autodesk w New View

W nowym widoku zarządzania użytkownikami konta Autodesk administratorzy mogą przypisać dostęp do produktów i usług w oparciu o użytkownika, wykorzystując dostępne licencje z puli aktywnych licencji będących sumą stanowisk zakupionych w ramach wszystkich aktywnych subskrypcji, np. jeśli  firma posiada 2 stanowiska Autocada aktywne do 2 marca oraz 3 stanowiska Autocada aktywne do 15 czerwca to do 2 marca Administrator będzie mógł dysponować 5 licencjami mogąc jednocześnie przypisać do tych licencji maksymalnie 5 użytkowników. Po tym czasie suma dostępnych stanowisk spadnie do 3, chyba że w odpowiednim czasie firma zdecyduje się na przedłużenie wygasającej subskrypcji  na kolejny okres. Jeśli firma posiada dodatkowo licencje innego oprogramowania, np. 2 stanowiska Revita, wówczas maksymalna liczba upoważnionych do jednoczesnego korzystania z oprogramowania  wynosi 7. 

Jeśli dodajesz nowego użytkownika, otrzymuje on e-mail z potwierdzeniem, w którym zawiera się informacja, jak utworzyć konto Autodesk i pobrać z niego oprogramowanie. 

Tylko contract managerowie mogą zarządzać użytkownikami. Masz prawo do przypisania roli software coordinatora innemu użytkownikowi samodzielnie, zmieniając jego rolę na swoim koncie Autodesk będąc bieżącym administratorem oraz do zmiany contract managera całego pojedynczego kontraktu. W drugim przypadku skontaktuj się z nami. 

Krok 1 

Zaloguj się na konto Autodesk na stronie manage.autodesk.com [hiperłącze] i kliknij Zarządzanie użytkownikami > Według produktu. Zwróć uwagę, że zakładka Zarządzanie użytkownikami będzie widoczna tylko wtedy, gdy jesteś administratorem kontraktu. 

Krok 2 

Wybierz produkt, aby sprawdzić, ile stanowisk jest dostępnych 

Kliknij przycisk Przypisz użytkowników i wybierz istniejącego użytkownika lub dodaj nowego użytkownika, wpisując jego: imię, nazwisko i adres e-mail oddzielone przecinkiem. Oddziel wielu użytkowników za pomocą średnika lub zaimportuj ich długą listę w formacie .csv. 

Wybierz usługi i kliknij przycisk Przydziel użytkowników. 

Użytkownicy dostaną teraz powiadomienie o zaproszeniu i/lub zmienionym dostępie. Muszą potwierdzić adres mailowy i zalogować się na swoje konto Autodesk [hiperłącze: https://manage.autodesk.com/cep/#products-services/all] jeśli chcą pobrać oprogramowanie [hiperłącze: https://sway.office.com/GHmPFEfr6Bd6XXnj?ref=Link ].