Transition to named account user – instrukcja zmiany typu licencji

Transition to named account user – instrukcja zmiany typu licencji

Jeśli wcześniej Twoja firma używała licencji wieczystych lub sieciowych aktywowanych numerem seryjnym, a teraz zaczęliście używać subskrypcji  warto, żebyś jako użytkownik przeprowadził u siebie procedurę zmiany typu licencji bez potrzeby instalacji oprogramowania, jeśli pracujesz na wersji obecnej lub 3 poprzednich wersjach rocznikowych. Możesz posłużyć się filmem [hiperłącze: https://www.youtube.com/watch?v=AlqAp9-r7m0]  lub postępować wg poniższych kroków.  

Krok 1 

Administrator licencji (menedżer kontraktu) powinien stworzyć użytkowników i przypisać im produkty na swoim koncie Autodesk 

Dodawanie [hiperłącze: https://sway.office.com/gr3qYdE00B5d9Gla?ref=Link]  

Przypisywanie [hiperłącze: https://sway.office.com/NY9wqow6RTLkJXHP?ref=Link]  

Krok 2 

Użytkownik otrzymuje na adres email, na który został przypisany produkt, mail od Autodesk o zmienionym poziomie dostępu. Musi się wówczas zalogować na swoje konto Autodesk za pomocą obecnego w mailu linku przekierowującego. Jeśli nie ma takiego konta, powinien je utworzyć również za pomocą linku obecnego w mailu. 

Krok 3 

Użytkownik, po zalogowaniu swoimi poświadczeniami na konto Autodesk widzi przypisane produkty w zakładce „Wszystkie produkty i usługi” i z tego poziomu może je pobrać i zainstalować. 

Pobieranie i instalacja produktów  [hiperłącze https://sway.office.com/GHmPFEfr6Bd6XXnj?ref=Link]  

Krok 4 

Jeśli użytkownik miał już zainstalowane produkty, które zostały mu przypisane przez administratora w ramach subskrypcji, nie musi ich na nowo pobierać. Wystarczy, że zresetuje licencję. 

Reset licencji może odbywać się na 2 sposoby. 

  • Uruchomienie programu/ Przejście w widoczny poniżej prawy górny róg/ Wybranie: Manage license (lub Zarządzaj licencją – zależnie od wersji języka)/ Wybranie: Change license type / Wybranie: Change  (zrzuty ekranu poniżej) 
  • Wówczas program zamknie się i należy go ponownie uruchomić. Jeśli produkt jest właściwie przypisany do użytkownika program uruchomi się bez problemu lub ewentualnie poprosi o dodatkową weryfikację w postaci zalogowania się – należy wówczas użyć poprawnego adresu mailowego i hasła. 
  • Reset licencji manualny [hiperłącze: https://sway.office.com/DzHZdEYTZirkkFqP?ref=Link]  – wykonujemy w przypadku, gdy nie ma możliwości uruchomienia programu 

Uwaga! Resetu dokonujemy przy wyłączonym oprogramowaniu Autodesk. 

Poniżej ilustrowana instrukcja zmiany typu licencji, gdy oprogramowanie uruchamia się: 

 

Obowiązki użytkownika 

Użytkownik w związku z subskrypcją posiada pewne obowiązki (zrzuty ekranu poniżej) 

  • Sprawdzanie i instalowanie wszystkich aktualizacji dostępnych w Aplikacji Autodesk na pulpit 

Aplikacja Autodesk na pulpit [hiperłącze: https://sway.office.com/k1F4KPkc4dF4t20g?ref=Link 

  • Posiadanie uruchomionych usług licencjonowania w trybie automatycznym 
  • Uprawnienia użytkowników Windows, na których pracują fizyczne osoby do pełnej kontroli zasobu dysku C, gdzie zagnieżdżona jest instalacja Autodesk 

Uwaga!  Użytkownik musi mieć zainstalowaną wersję najnowszą lub którąś z 5 poprzednich, aby produkt na subskrypcji poprawnie się aktywował na jego komputerze