Wygenerowanie kodu żądania na Windows i MacOS

Wygenerowanie kodu żądania na Windows i MacOS

Wygenerowanie kodu żądania aktywacji ręcznej  

Uwaga: Firma Autodesk nie obsługuje już aktywacji offline dla produktów z serii 2021 i nowszych. Jeśli posiadasz licencję wieczystą, możesz aktywować swoje oprogramowanie tylko raz, przechodząc do trybu online. Po dokonaniu aktywacji w trybie online można nadal używać oprogramowania 2021 i nowszych w trybie offline. Zmiana ta nie dotyczy subskrypcyjnych licencji sieciowych ani poprzednich wersji, które zostały już aktywowane w trybie offline. Można z nich nadal korzystać tak jak dotychczas. 

Kody żądania są potrzebne tylko w przypadku posiadania oprogramowania z licencją wieczystą i konieczności uzyskania kodu aktywacyjnego w celu ręcznej aktywacji oprogramowania na komputerze bez dostępu do Internetu. Wygenerowanie kodu zlecenia jest pierwszym krokiem w procesie ręcznej aktywacji oprogramowania Autodesk. 

Uwaga: Kody żądania i aktywacja ręczna są wymagane tylko w przypadku oprogramowania z licencją wieczystą. Aby wygenerować kod żądania dla oprogramowania z licencją wieczystą, należy podać ważny numer seryjny i klucz produktu. Kod zlecenia nie jest potrzebny w przypadku oprogramowania subskrypcyjnego ani w celu uzyskania dostępu online do oprogramowania przy użyciu numeru seryjnego i klucza produktu. 

Aby wygenerować kod żądania za pomocą Kreatora aktywacji produktu 

Ekrany służące do generowania kodu żądania w kreatorze aktywacji produktu są widoczne tylko wtedy, gdy komputer nie jest podłączony do Internetu. Jeśli komputer ma aktywne połączenie z Internetem, program zakłada, że chcesz aktywować online i nie wyświetla ekranów do generowania kodu użytkownika. 

1.Należy wyłączyć połączenie z Internetem i uruchomić oprogramowanie. 

Jest to proces offline. Poniższe ekrany są wyświetlane tylko wtedy, gdy komputer nie jest podłączony do Internetu. 

2. Kliknij przycisk Aktywuj na ekranie bezpłatnej wersji próbnej.

Uwaga: Oprogramowanie Autodesk działa na zasadzie bezpłatnej licencji próbnej do momentu jego aktywacji. Jeśli zakupiłeś oprogramowanie i nie korzystałeś z niego w ramach bezpłatnej wersji próbnej, nadal musisz aktywować je na ekranie bezpłatnej wersji próbnej. Ekran może wyglądać inaczej w zależności od produktu, ale proces ten powinien być podobny dla wszystkich obsługiwanych produktów. 

3. Wprowadź numer seryjny i klucz produktu, a następnie kliknij przycisk Dalej.

4. Wybierz opcję „Request an activation code using an offline method” (Poproś o kod aktywacyjny metodą offline) i kliknij przycisk Next (Dalej). 

Uwaga: Ten ekran i opcja są widoczne tylko wtedy, gdy komputer nie ma aktywnego połączenia z Internetem. Jeśli komputer jest połączony z Internetem, program zakłada, że chcesz dokonać automatycznej aktywacji przez Internet, i nie jest wyświetlany ekran generowania kodu żądania. 

5. Na przyszłość należy zachować zapisane informacje dotyczące aktywacji. 

6. Aktywuj się w jeden z następujących sposobów: 

 • Wprowadź informacje na stronie register.autodesk.com, aby natychmiast otrzymać kod aktywacji. 
 • Wypełnij formularz żądania internetowego, korzystając z łącza na ekranie. (Realizacja tego żądania może potrwać do 48 godzin). 

7. Kliknij przycisk Zamknij, aby wyjść z kreatora i wznowić korzystanie z oprogramowania w trybie próbnym. 

Znajdowanie zapisanych informacji rejestracyjnych 

Większość produktów generuje plik HTML z kodem żądania i informacjami rejestracyjnymi po zainstalowaniu produktu firmy Autodesk przy użyciu ważnego numeru seryjnego i klucza produktu. 

Uwaga: Opisany poniżej plik rejestracyjny może nie być dostępny dla wszystkich produktów i platform. Jeśli nie możesz znaleźć wcześniej wygenerowanego kodu żądania, wygeneruj nowy kod, postępując zgodnie z poprzednimi instrukcjami. 

Aby znaleźć kod żądania zapisany na komputerze 

 1. Wyszukaj na swoim komputerze plik USRegInfo.html.

  Uwaga: Lokalizacja i nazwa pliku zależy od produktu i systemu operacyjnego. Poniżej podano przykłady typowych lokalizacji informacji rejestracyjnych: 

  • W przypadku systemu Windows:
   • C:\ProgramData\Autodesk\ProduktNameVersion_USRegInfo.html 
  • dla macOS
   • /Library/Application Support/Autodesk/Adlm/ProductNameVersion_USRegInfo.html 
 2. Otwórz plik z nazwą i wersją produktu w nazwie pliku.