Zarządzanie i komunikacja

Zarządzanie danymi i komunikacja w projekcie

Cyfrowa transformacja, którą od lat przechodzi sektor produkcji przemysłowej i budowlanej, wymusza zmiany nie tylko na etapie samego wytwarzania, ale także w ramach procesów zarządzania i komunikacji w przedsiębiorstwach. Dostęp do nowoczesnych narzędzi, zmiana podejścia zarządzania danymi czy cyklem życia produktu może znacznie usprawnić procesy w przedsiębiorstwie. Pod warunkiem, że zostaną one poprawnie wdrożone oraz dopasowane do potrzeb i specyfiki konkretnej firmy.

PDM & PLM

PDM czyli zarządzanie Danymi Produktu (ang. Product Data Management) oraz PLM czyli zarządzanie cyklem życia produktu (Product lifecycle Management) to dwa procesy, które stanowią podstawę współczesnych procesów produkcyjnych. Pozwalają na holistyczne podejście do produktu, usystematyzowanie posiadanej o nim wiedzy oraz sprawne zarządzanie. 

Czym jest PDM? 

PDM to strategia skupiająca się wokół danych technicznych produktu oraz zarządzania procesami. Wdrożenie PDM w swojej organizacji umożliwia gromadzenie i udostępnianie danych o produkcie i jego dokumentacji. 

Systemy PDM 

Aby PDM mógł zostać skutecznie wdrożony w przedsiębiorstwie produkcyjnym konieczne jest wybranie oraz implementacja odpowiedniego systemu. Jego zadaniem będzie przechowywanie, organizacja I udzielanie dostępu do danych związanych z produktem.  

Ze względu na rodzaj przechowywanych danych CAD (modele 3D I powiązane z nimi rysunki 2D) system PDM musi zapewnić: 

 • Stabilność użytkowania,
 • Wysoki poziom zorganizowania danych,
 • Niezawodność,
 • Zarządzanie dokumentacją około projektową,
 • Implementację procesów,
 • Współpracę z systemami ERP. 

Jakie benefity przynosi PDM? 

 • Jedno źródło danych, 
 • Łatwy dostęp do wszystkich informacji  
 • Brak duplikatów,  
 • Dokumentacja historii zmian,  
 • Brak pomyłek wynikających z wersjonowania plików,  
 • Udostępnianie danych wszystkim działom firmy 
 • Zmniejszenie liczby pomyłek,  
 • Wykluczenie papierowego obiegu dokumentacji  

Czym jest PLM?

PLM jest strategią obejmującą cały cykl życia produktu. Oczywiście, ze względu na specyfikę każdego z nich, możemy wyróżnić różne etapy, jednak standardowo wyróżniamy fazy: koncepcyjną, produkcję, dostawę, serwis i utylizację. 

Dlaczego warto wdrożyć PLM? 

PLM pozwala nie tylko na strategiczne podejście do produktu oraz ustrukturyzowane zarządzanie nim. Dzięki takiemu podejściu możliwe jest sprawniejsze wdrażanie optymalizacji oraz innowacyjnych rozwiązań, co ostatecznie prowadzi do maksymalizacji dochodów.  

Jednak PLM ułatwia nie tylko podejmowanie decyzji strategicznych. Stanowi także duże ułatwienie w pracy operacyjnej, dzięki jasnej I przejrzystej strukturze procesów, wewnętrznych powiązan, czy zakresów obowiązków poszczególnych działów czy członków zespołu. Usprawnia to komunikację oraz eliminuje ryzyko popełniania błędów. 

Systemy PLM 

System do zarządzania cyklem życia produktów ma na celu nie tylko wspieranie przedsiębiorstwa na wszystkich etapach, ale także organizować wszystkie dane i informacje oraz umożliwiać dostęp do nich wszystkim zespołom.  

Jakie benefity przynosi PLM? 

 • Zwiększa wydajność produkcji  
 • Umożliwia ekonomiczne zarządzanie cyklem życia produktu  
 • Przechowuje dane pojawiające się w kolejnych fazach cyklu życia produktu 
 • Pozwala na uporządkowanie struktury organizacyjnej oraz procesów  
 • Ogranicza koszty, mniejsza ryzyko błędów 
 • Usprawnia komunikację, nie tylko wewnątrz organizacji, ale także z zewnętrznymi dostawcami. 
 • Pomaga zwiększyć wartość i długość cyklu życia portfolio produktów. 

Zobacz nagranie

Zobacz nagranie z webinarium, z którego dowiesz się jak wykorzystać Autodesk Vault do zwiększenia konkurencyjności swojej firmy!

Zobacz nagranie

Pobierz bezpłatnego e-booka!

Pobierz bezpłatnego e-booka „Transformacja zarządzania procesem od projektowania do produkcji” i dowiedz się w jaki sposób przeprowadzić swoją firmę produkcyjną przez cyfrową transformację – krok po kroku!

Pobierz e-book

Dlaczego Autodesk Vault 2023?

Zobacz nagranie z naszego webinarium i poznaj możliwości jakie daje Ci najnowsze wersja Autodesk Vault!

Zobacz nagranie

Raport Future of Making

Zastanawiasz się czy Twoja firma jest gotowa do podjęcia wyzwań stawianych przed sektorem przemysłowym?

Chciałbyś zweryfikować mocne i słabe strony procesów w Twojej organizacji? Zapraszamy do wypełnienia opracowanej przez nas ankiety Future of Making. Na podstawie odpowiedzi przygotujemy spersonalizowany raport, który stanowić będzie konstruktywną analizę schematów i pomoże ocenić gotowość do wdrożenia nowoczesnych rozwiązań.

Ankieta Future of Making

Technologie kształtujące rozwój przemysłu

Firmy produkcyjne są pod coraz większą presją, by dostarczać jak najlepszej jakości produkty, po niższych kosztach oraz w krótszym czasie.

Sytuację dodatkowo komplikują zmieniające się uwarunkowania gospodarcze, niestabilny rynek energetyczny oraz międzynarodowe regulacje dotyczące emisji odpadów i zanieczyszczeń. Z tych względów, to w modernizacji procesów projektowania i wytwarzania leży przyszłość firm sektora przemysłowego.