Asysta projektowa

Asysta projektowa

 

 

Świadczymy usługę asysty projektowej, opierającej się na współpracy klienta z dedykowanym inżynierem BIM przez cały okres trwania projektu.

W AEC Design, możemy pracować z Tobą na każdym rodzaju projektu, w tym, gdy istnieje wiele zainteresowanych stron (projekt, budowa i / lub zespół klienta) i pomóc w zapewnieniu sprawnej koordynacji projektu i zarządzania.