Strategia BIM

Wyznaczmy kierunek wdrożenia BIM w Twojej organizacji

Cyfrowa transformacja nie jest już opcją, a wymogiem, by rozwijać się w branży budowlanej. Coraz więcej nowoczesnych rozwiązań wkracza na place budowy, by rewolucjonizować i modernizować realizację nawet najbardziej skomplikowanych projektów. Dlatego, działając w środowisku, w którym cyfryzacja odgrywają coraz większą rolę, firmy z sektora budowlanego będą musiały wyposażyć się w nowe umiejętności, technologie i procesy, odpowiednio dostosowując swoją strategię.   Korzyści z opracowania Strategii BIM 

Spójna strategia biznesowa 

Traktowanie BIM jako elementu kompleksowego modelu biznesowego pozwoli na realne wdrożenie zmian, nie tylko w kontekście projektowym, ale także operacyjnym i strategicznym.  

Sprawne przejście przez proces wdrożenia  

Wdrożenie BIM – nowych procesów i narzędzi, może stanowić wyzwanie. Dlatego tak ważne jest opracowanie harmonogramu i planu działania, który umożliwi etapowe wprowadzanie nowych rozwiązań. 

Oszczędność kosztów 

Strategia BIM, dzięki pogłębionej analizie biznesowej, obejmuje tylko te procesy i narzędzia, których potrzebuje Twoja firma. W zależności od tego jak daleko zaszedłeś już w cyfrowej transformacji.

Strategia BIM, a strategia biznesowa 

Zmiany zachodzące w sektorze AEC w związku z popularyzacją BIM dotyczą nie tylko narzędzi i rozwiązań, ale także (a może przede wszystkim) kultury pracy i prowadzenia projektu. Dlatego samo wdrożenie BIM do pojedynczych projektów nie wystarczy –  konieczne jest włączenie kultury BIM do modelu biznesowego całej firmy.

 

 

 

 

Metodyka BIM nie powinna stanowić tylko wybranych narzędzi czy procesów, ale raczej nową perspektywę, z której należy spojrzeć na całą strategię biznesową. Dlatego tworzona przez nas Strategia BIM oparta jest na kompleksowej analizie biznesowej