Plan Premium

Plan Premium

OD POJEDYNCZEGO LOGOWANIA PO POMOC TECHNICZNĄ AUTODESK 24/7, OSZCZĘDZAJ CZAS I ZWIĘKSZAJ BEZPIECZEŃSTWO DZIĘKI PLANOM PREMIUM.

 

Autodesk wprowadził plan Premium, który pomaga firmom, zarządzającym 50 lub więcej subskrypcjami, w bardziej efektywnym działaniu. Aktualizacja do wersji Premium oferuje firmom dodatkowe korzyści w zakresie administracji, bezpieczeństwa i raportowania.

 

 

13 kwietnia 2022 r. do Planów Premium Autodesk zostaną wprowadzone dwie ważne aktualizacje:

•  Klienci posiadający 10 lub więcej kwalifikujących się stanowisk subskrypcyjnych mogą dokonać przejścia na Plan Premium i uzyskać dostęp do korzyści wynikających z wersji Premium.
•  Plany Premium nie będą obejmować scentralizowanych zakupów. Klienci wszystkich planów mogą przypisać subskrypcje dla pojedynczego, dowolnego użytkownika, w tym swoich pracowników i pracowników spółek zależnych, w ramach Autodesk’s Global Travel Rights. Jeśli istniejący klient dokonał przejścia do wersji Premium tylko w celu scentralizowania zakupów i ma pytania dotyczące transferu licencji lub inne, zachęcamy do kontaktu.

Kluczowe korzyści wynikające z planu Premium

Jednokrotne logowanie (SSO) SSO zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo dzięki jednokrotnemu logowaniu do wszystkich produktów oprogramowania Autodesk.
Pomoc techniczna
Autodesk 24/7
Pomoc techniczna na żywo jest dostępna o każdej porze, również w nocy i w weekendy, w przypadku pytań lub pomocy w rozwiązywaniu problemów technicznych.
Raportowanie użycia produktów
z danymi użytkowników
Wyświetlanie i eksportowanie bardziej szczegółowych informacji o użytkowaniu produktu przez poszczególnych użytkowników, aby zapewnić wgląd w trendy użytkowania oraz zidentyfikować zaawansowanych użytkowników.

 


Jeśli obecnie korzystasz z planu Standard i chcesz przejść na plan Premium, możesz to zrobić w każdej chwili lub poczekać do terminu odnowienia subskrypcji. Aby przejść na wyższy plan, skontaktuj się z nami.

 

Obejrzyj film dedykowany dla administratorów, którzy chcą zapoznać się z nowymi funkcjami i korzyściami planu Premium.

 

 

Pozostałe benefity dla posiadaczy planu Premium

 

RAPORTOWANIE:

• Raporty o użyciu subskrypcji
Zobacz sumaryczne zestawienie liczby użytkowników korzystających z poszczególnych produktów i wersji oraz ogólnej częstotliwości użycia dla stanowisk objętych subskrypcją.
• Raporty o wykorzystaniu subskrypcji z danymi użytkownika
Zobacz, którzy użytkownicy i jak często korzystają z poszczególnych produktów i wersji oraz sprawdź częstotliwość użytkowania dla stanowisk objętych subskrypcją.
• Raporty o wykorzystaniu subskrypcji Flex
Zobacz sumaryczne zestawienie liczby tokenów używanych przez produkt i przez użytkownika.
• Raporty o użyciu subskrypcji Flex z danymi użytkownika
Zobacz dzienne wykorzystanie tokenów oraz bieżące trendy dla poszczególnych użytkowników według produktu i wersji.
• Przesyłanie danych do narzędzi innych firm poprzez interfejs API
Używaj interfejsów API, aby automatyzować procesy analityczne poprzez integrowanie danych dotyczących użycia z narzędziami innych firm. 

ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO

• Dodawanie i przypisywanie użytkowników na koncie Autodesk
Wystarczą adresy e-mail, aby zapraszać użytkowników i przypisywać ich do dowolnych produktów dostępnych na liście.
• Weryfikacja dwuetapowa
Dodaj kolejną warstwę zabezpieczeń kont użytkowników.
• Import i przypisywanie zbiorcze
Dodawaj wielu użytkowników naraz, przesyłając ich dane w pliku .csv.
• Grupy
Można szybko przypisywać te same produkty do wielu użytkowników, organizując ich w grupy.
• Automatyzacja przypisywania użytkowników subskrypcji Flex
Ustawienie domyślnego przypisywania w celu wybrania produktów, które mają być przypisane do wszystkich użytkowników subskrypcji Flex na liście.
• Automatyzacja dodawania użytkowników
Użytkownicy mogą być automatycznie dodawani do listy użytkowników po pierwszym zalogowaniu.
• Jednokrotne logowanie (SSO)
Użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp do produktów po zalogowaniu się za pomocą danych logowania do sieci firmowej.

• Synchronizacja usług katalogowych — połącz usługę katalogową swojej organizacji z platformą zarządzania użytkownikami Autodesk, aby zautomatyzować przypisywanie produktów do poszczególnych osób i grup.

 


WSPÓŁPRACA

• Autodesk Drive
Bezpiecznie zapisuj, wyświetlaj i udostępniaj dane projektowe.
• Widoki udostępnione
Szybko i bezpiecznie udostępniaj wyniki prac wszystkim uczestnikom projektu.
• Zarządzanie użytkownikami na poziomie zespołów
Rozdzielaj subskrypcje i śledź ich użycie przez poszczególne zespoły.

POMOC TECHNICZNA

• Samopomoc online
Rozwiązuj problemy dzięki pomocy innych użytkowników i ekspertów na naszych forach społecznościowych oraz uzyskaj odpowiedzi na pytania w witrynie Autodesk Knowledge Network (AKN) lub od wirtualnego agenta Autodesk.
• Pomoc techniczna przez WWW
Prześlij zgłoszenie, aby uzyskać pomoc od specjalisty Autodesk w ciągu jednego dnia roboczego. Klienci korzystający z planów Premium i Enterprise mają zapewnioną szybszą pomoc.
• Pomoc techniczna na żywo 24×7
Z pomocy specjalistów Autodesk możesz korzystać w każdej chwili, również w godzinach nocnych i w weekendy

 

Skontaktuj się z naszymi doradcami, którzy przedstawią szczegółowe korzyści z posiadania planu Premium

   

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z zasadami zawartymi w polityce prywatności i do kontaktowania się ze mną w sprawach związanych z działaniami marketingowymi firmy AEC Design Sp. z o.o. Sp. K.

 

Katarzyna Szajrych
501-094-251
Katarzyna.szajrych@aecdesign.pl

Ewa Królikowska
516-018-324
Ewa.krolikowska@aecdesign.pl

Wojciech Fiodorow
508-008-182
Wojciech.fiodorow@aecdesign.pl

Piotr Łapiński
696-988-403
Piotr.lapinski@aecdesign.pl

Urszula Godlewska
696-988-614
Urszula.godlewska@aecdesign.pl

Jan Piechnik
696-988-660
Jan.piechnik@aecdesign.pl

Udostępnij artykuł: