Raport BIM w Polsce. Zapraszamy do udziału w badaniu

Raport BIM w Polsce. Zapraszamy do udziału w badaniu

Na jakim etapie są polskie firmy na drodze do BIM? Gdzie są korzyści, gdzie są bariery? Co zrobić, żeby współpraca była bardziej efektywna?

Raport BIM – polska perspektywa, edycja III 

Po raz trzeci już Kantar Polska przeprowadza na zlecenie Autodesk badanie na temat BIM w Polsce. Badanie realizowane jest dwoma drogami – telefoniczną oraz internetową. Do wypełnienia ankiety online zapraszamy wszystkich przedstawicieli branży architektonicznej i budowlanej, a także inwestorów publicznych i prywatnych.

Ankieta zawiera 23 pytania, jej wypełnienie zajmie ok. 20-25 minut. Zdajemy sobie sprawę, że jest to rozbudowany kwestionariusz. Tylko w ten sposób możemy pozyskać rzetelne dane pokazujące obraz rzeczywistości. Tego typu informacje są niezwykle ważnym elementem w szerokiej dyskusji na temat cyfryzacji polskiej branży architektonicznej i budowlanej.

Zapraszamy do udziału w ankiecie.

Udział w badaniu jest anonimowy.

Udostępnij artykuł: