Spacemaker – rozszerz możliwości planowania terenów

Spacemaker – rozszerz możliwości planowania terenów

Efektywna droga do lepszej strategii nabywania terenów
Zdigitalizuj początkowe etapy procesu planowania w celu usprawnienia i przyspieszenia badań wykonalności zagospodarowania terenu.

Spacemaker to  produkt firmy Autodesk, który jest opartym na chmurze oprogramowaniem AI. Umożliwia zespołom współpracę, analizę i projektowanie.

Spacemaker to mniejsze ryzyko, szybsze projekty oraz lepsze budynki.

Zwiększ swoją produktywność i  szybciej podejmuj decyzje na każdym kroku. Pozwól, aby Spacemaker zautomatyzował żmudne zadania. Tak, abyś mógł projektować na czas i wygrywać kolejne projekty.

Spacemaker pozwala tworzyć koncepcje oraz  szybko testować pomysły. Przenieś swoje doświadczenie i intuicję na wyższy poziom dzięki spostrzeżeniom opartym na danych i dogłębnej analizie terenu, aby dostarczyć klientom najlepsze rozwiązania.

Pracuj z całym zespołem na jednej platformie, na tym samym modelu 3D w dowolnym miejscu i czasie.

 

 

Tradycyjnie skomplikowany proces nabywania terenów często wiąże się z niepewnością podejmowania decyzji o zakupie z powodu ograniczonych informacji, długich terminów realizacji, źle dobranych narzędzi i niezidentyfikowanego ryzyka, co może skutkować koniecznością wprowadzania kosztownych zmian na późniejszym etapie.

Czas na zmiany – Odkryj nowy, lepszy proces nabywania terenów z rozwiązaniem Spacemaker

 1. Zwiększ zakres analiz 
  Dogłębne poznanie terenu pozwala na przeprowadzenie kompleksowych badań wykonalności. Uzyskaj dostęp do wartościowych informacji dotyczących nasłonecznienia, wiatru, hałasu i wielu innych czynników na początkowych etapach planowania zagospodarowania terenu.
 2. Rozważ większą liczbę lokalizacji
  Poddaj ocenie i analizie większą pulę terenów jednocześnie, aby wybrać najlepsze opcje do nabycia.
 3. Osiągaj cele
  Podejmuj decyzje na podstawie badań opartych na danych, dzięki którym poznasz wszystkie wady i zalety terenu oraz jego otoczenia.
 4. Usprawnij współpracę
  Jedno zaawansowane narzędzie 3D, które pozwala na współpracę całego zespołu planistycznego. Skorzystaj z możliwości ułatwionego omawiania projektu z odpowiednimi uczestnikami i podejmuj bardziej świadome decyzje.

 

 

Jak zmaksymalizować zwrot z inwestycji w zakup terenów?

Ogranicz czas, koszty i ryzyko związane z początkowymi etapami planowania zagospodarowania terenu. Opracowuj i szybko optymalizuj najlepsze opcje, aby maksymalnie wykorzystać każdy teren i budować wysokiej jakości, komfortowe obiekty.

 

Zwiększenie wydajności zasobów o > 50%

Konwencjonalne badania wykonalności mogą stanowić poważne obciążenie dla wewnętrznych i zewnętrznych zasobów ze względu na skomplikowane, powolne, a w związku z tym kosztowne procesy stwarzające wielorakie bariery między uczestnikami projektów.

… z rozwiązaniem Spacemaker

Bezproblemowa współpraca
Wszyscy członkowie zespołu mogą współpracować na jednej platformie i w ten sposób szybko identyfikować oraz eliminować trudności związane z danym terenem, widząc efekty wprowadzanych zmian w czasie rzeczywistym.

Analizy na żądanie
Błyskawiczny dostęp do analiz, na przykład geometrii, wiatru, nasłonecznienia i hałasu, dotyczących wszystkich terenów pozwala na efektywniejsze i szybsze podejmowanie decyzji bez straty czasu czy angażowania dodatkowych zasobów.

 

Skróć czas realizacji o > 50%

Konwencjonalne badania wykonalności wymagają czasochłonnych analiz, w ramach których trzeba ręcznie sprawdzać zgodność z przepisami. W ten sposób możliwe jest rozważenie mniejszej liczby opcji.

… z rozwiązaniem Spacemaker

Odkryj więcej opcji
Szybko generuj różne koncepcje  projektu, analizując i poznając do 100 kryteriów, w tym dotyczących wiatru, hałasu, oświetlenia naturalnego, nasłonecznienia i powierzchni zabudowy.

Sprawne porozumiewanie się
Omawianie projektu oparte na dowodach pozwala na uzyskiwanie przejrzystych, konstruktywnych wyników w krótszym czasie i w ramach szerszej współpracy.

 

Ogranicz ryzyko

Konwencjonalne badania wykonalności często zawężają ocenę ryzyka do ogólnej średniej w danej branży i okolicy, co może prowadzić do powstania kosztownych problemów związanych z wysokim ryzykiem na późniejszym etapie.

… z rozwiązaniem Spacemaker

Polegaj na danych
Projektuj bardziej komfortowe pomieszczenia i otwarte przestrzenie, korzystając z danych na temat warunków środowiska na konkretnym terenie. Generuj dokładniejsze analizy kosztów oraz przychodów.

Zapewnij zgodność z przepisami
Zapewnij pełną zgodność z lokalnymi przepisami, czy to dotyczącymi ograniczeń wysokości, czy wymogów w zakresie parkingów bądź otwartych przestrzeni, w ramach jednej platformy.

 

 

Siedem powodów, dla których warto posiadać Spacemaker:

 1. Lepsze studia wykonalności w o połowę krótszym czasie
  Bardziej efektywna praca z wykorzystaniem automatycznie pozyskiwanych przez Spacemaker zestawów danych (mapy, granice terenu, ukształtowanie terenu, budynki i infrastruktury), zintegrowanych analiz, automatycznych obliczeń powierzchni oraz inteligentnych narzędzi do szkicowania – wszystko to w jednym oprogramowaniu.
 2. Rozpocznij pracę z programem Spacemaker
  Spacemaker pomoże Ci zbudować solidne, oparte na faktach podstawy projektu. Przetestuj swoją propozycję  i rozwiąż problemy, aby uniknąć późniejszych kosztownych opóźnień.
 3. Analizuj i udoskonalaj swoje propozycje w ciągu kilku minut, a nie tygodni
  Natychmiastowy dostęp do analiz, aby zrozumieć obiekt, zweryfikować pomysły i pomóc Ci spełnić wymagania.
 4. Nigdy nie idź na kompromis
  Odkrywaj i porównuj więcej opcji, aby pewnie wybrać najlepszą koncepcję. Optymalizuj swoje propozycje.
 5. Mniej arkuszy kalkulacyjnych, więcej projektowania
  Poświęć więcej czasu na tworzenie wartości, a nie na jej liczenie. Pożegnaj się z ręcznym obliczaniem powierzchni użytkowej i parkingów, a uwolnij więcej czasu na podejmowanie strategicznych decyzji i eksperymentowanie z nowymi pomysłami.
 6. Usprawnij komunikację wewnętrzną i zewnętrzną
  Pracuj w prawdziwym narzędziu do współpracy, gdzie każdy może łatwo porównywać propozycje i sprawdzać ich rezultaty. Przejrzyste wizualizacje ułatwiają dyskusję z inwestorami i innymi zainteresowanymi stronami.
 7. Przygotuj swoją firmę na przyszłość
  Wyprzedź konkurencję. Stań na czele cyfrowej transformacji cyfrowej, która jest niezbędna, aby branża budowlana mogła sprostać wyzwaniom stawianym przez budownictwo miejskie dziś i w przyszłości.

 

Czy chcesz zdobyć więcej terenów, a jednocześnie zmniejszyć ryzyko ich nabycia?
Nasi doradcy handlowi są do Państwa dyspozycji.  Zapraszamy do kontaktu. 

   

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z zasadami zawartymi w polityce prywatności i do kontaktowania się ze mną w sprawach związanych z działaniami marketingowymi firmy AEC Design Sp. z o.o. Sp. K.

 

Katarzyna Szajrych
501-094-251
Katarzyna.szajrych@aecdesign.pl

Ewa Królikowska
516-018-324
Ewa.krolikowska@aecdesign.pl

Wojciech Fiodorow
508-008-182
Wojciech.fiodorow@aecdesign.pl

Piotr Łapiński
696-988-403
Piotr.lapinski@aecdesign.pl

Urszula Godlewska
696-988-614
Urszula.godlewska@aecdesign.pl

 

 

Udostępnij artykuł: