Zwiększenie konkurencyjności rynkowej i przyspieszenie realizacji projektów. HYDRO-INSTAL przechodzi z dokumentacji 2D do 3d i zwiększa potencjał pracy współbieżnej w myśl idei Future of Making

Zakres działalności

Firma HYDRO-INSTAL jest polską spółką powstałą w 1996 roku. Dzięki szerokiemu spektrum działalności swoim zasięgiem obejmuje nie tylko rynek krajowy ale także pozostałe kontynenty.

Dewizą firmy jest przemyślana polityka rozwoju, zatrudnianie wysoce wykwalifikowanej kadry pracowników oraz stosowanie wysokich technologii w produkcji. Inżynierowie już na etapie doradztwa proponują rozwiązania ściśle odpowiadające określonym potrzebom. Pzelewając to dalej na 'deskę kreślarską’, a następnie realizując pomysł fizycznie, powstają produkty na miarę potrzeb współczesnego Klienta.

 

Autodesk Inventor Professional jest niezawodny w intuicyjnym projektowaniu zbiorników Jest to również program, który w znacznym stopniu ułatwia przepływ informacji między działami, co ma ogromne znaczenie zwłaszcza przy pracy dwuzmianowej.

– Wiesław Sieruta, kierownik produkcji, dział zbiorników

 

Strategiczne obszary działalności

Firma specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań w obszarach tj.: produkcja zbiorników ze stali kwasoodpornej dla przemysłu mleczarskiego, spożywczego, petrochemicznego, farmaceutycznego, browarniczego itp., a także wykonywanie osprzętu do maszyn budowlanych i instalacji przemysłowych (systemów HVAC).

Projektowanie 3D pozwala przeprowadzać liczne obliczenia i analizy, które dają możliwość wykrycia i poprawy ewentualnych błędów oraz naniesienia poprawek jeszcze przed fazą produkcyjną.

– Paweł Bachmura, zastępca kierownika produkcji, dział zbiorników

Główne wyzwania oraz potrzeby

Podstawą codziennej pracy jest bardzo szeroki wachlarz kompetencji pracowników i konieczność ciągłego poznawania kolejnych branż będących klientami usług projektowych firmy.

Technicznie do momentu wdrożenia oprogramowania 3D w firmie można było zauważyć kilka 'stałych’, do których należało się dostosować i przełożyć na nowy, zautomatyzowany sposób pracy tak, aby praca działów konstrukcyjnego i technologicznego przebiegała sprawnie i nieprzerwanie.

Był to jeden z głównych wymogów firmy HYDRO-INSTAL, która dotychczas pracowała wydajnie, ale zdecydowała się wdrożyć innowację dla jeszcze większej dynamiki realizowanych zleceń.

Każda ze 'stałych’ została obnażona pod kątem generowanych przez nie potrzeb. Dotychczas dokumentacja opierała się o arkusze 2D opracowywane w Autodesk AutoCAD, co wymagało dużego nakładu pracy w przypadku zmian i rewizji. Kolejna rzecz to praca dwuzmianowa, co rodzi potrzebę sprawnej komunikacji i raportowania postępów w pracy. Z kolei kompleksowe, autorskie rozwiązania stworzyły potrzebę sprawnej reprezentacji zamysłów projektowych na każdym etapie oraz wykorzystania do tego różnorodnych narzędzi. Branża instalacyjna będąca głównym odbiorcą to konieczność ciągłego dostosowywania się do wymagań oraz zmieniających warunków, które dyktowane są przez inne branże współpracujące nad złożonym projektem.

Dotychczasowy przepływ pracy

Szczegółowy przepływ pracy uwidocznił jednokierunkowy strumień, którym ta praca się toczyła.

Przedstawia to schemat:

Inventor pozwala nam zwizualizować projektowane przez nas zbiorniki. Jest to zatem idealne narzędzie marketingowe. Daje bowiem możliwość zobaczenia zamawianego produktu w warunkach zbliżonych do rzeczywistych jeszcze przed jego powstaniem.

– Katarzyna Zysk, koordynator ds. sprzedaży i marketingu

Cel i efekt wdrożenia innowacji

Sposób pracy projektantów został przekształcony z respektowaniem naturalnej drogi zlecenia w firmie HYDRO-INSTAL pod kątem spełniania wymagań klientów. Pewne z etapów są w dużej mierze formalne, natomiast już na wczesnym etapie możliwa stała się zamiana sposobu pracy z szeregowego na równoległy. Celem było, aby jakiekolwiek komplikacje napotkane na drodze nie stanowiły przeszkody hamującej pracy reszty inżynierów i aby w możliwie minimalnym stopniu wpływało to na finalny czas ukończenia zlecenia. Po zaadaptowaniu nowego oprogramowania to ryzyko zmniejszyło się relatywnie o 1/5, co wynika ze stosunku działań projektowych toczących się niegdyś sekwencyjnie. Teraz większość z nich toczy się współbieżnie. Przedstawia to poniższy schemat.

Technologia Anycad

Dzięki aktualnym wersjom oprogramowania

i opanowaniu zalecanego sposobu wymiany plików miedzy branżami mechaniczną i architektoniczno- budowlaną firma HYDRO-INSTAL czerpie profit z technologii Anycad dostępnej w Autodesk Inventor celem dostarczania urządzeń w formatach kompatybilnych z oprogramowaniem Autodesk Revit jak też z pracy współbieżnej z architektami (szybkie reagowanie na zmiany w czasie rzeczywistym).

Potencjał nowych zastosowań w myśl idei Future of Making

Zwiększanie wydajności całego procesu projektowego do realizacji zamówienia uwzględnia kilka etapów. W Autodesk Inventor powstaje pierwsza idea, która jest konsultowana ze zleceniodawcą. Zaakceptowane elementy przechodzą do następnej fazy projektowej, niedostateczne są dopracowywane. Uszczegółowienie jednej części dzieje się współbieżnie z poprawkami innych. Całość wysyłana jest klientowi do zaakceptowania. Dzięki Autodesk Vault pracownicy obu zmian widzą, które pliki są aktualne, które są zajęte, które wymagają poprawy, a które mogą przejść do działu produkcji. Całość dokumentacji może być generowana poprzez reguły i-logic. Również powtarzalne elementy standardowe stanowiące elementarne zapotrzebowanie niemal każdej gałęzi przemysłu mogą być generowane poprzez opracowane formuarze i-logic. Planowanie zadań w centrum obróbkowym zaś możliwe jest poprzez programowanie ich w Autodesk Fusion jako części pakietu Product Design and Manufacturing Collection.

Istotne zmiany z punktu widzenia całej firmy

Znaczenie dla użytkowników oprogramowania ma nie tylko sprawna realizacja zleceń, ale też upłynnienie komunikacji miedzy współpracującymi działami. Szybsze projektowanie, łatwiejsze zamawianie materiałów, możliwość pracy grupowej i kontrola kolizji w projektowanych zespołach zwiększają decyzyjność na każdym etapie realizacji i dają możliwość wykonywania bardziej zaawansowanych technologicznie projektów. Szerokokątne podejście firmy HYDRO – INSTAL i wskazanie firmie odpowiednich narzędzi i ich praktycznych zastosowań przez AEC Design umożliwiło rzetelną weryfikację projektowanych zbiorników i zniwelowało czas potrzebny na wyjaśnianie nieporozumień między działami i kompletowanie dokumentacji, przez co zwalniana jest znaczna część zasobów na szukanie nowych zleceniodawców, co z kolei zwiększa areał potencjalnej współpracy z nowymi rynkami.