Wdrożenie oprogramowania

Zapewnij swojej firmie maksymalizację zwrotu inwestycji w nowe oprogramowanie

Wdrożenie nowego oprogramowania to nie tylko wprowadzenie nowego narzędzia, ale także idących za nim zmian procesowych, rozwinięcie nowych kompetencji w zespole oraz przygotowanie na współpracę w nowym środowisku kontrahentów firmy. 

 

Cyfrowa transformacja w firmach budowlanych coraz bardziej przyśpiesza, wymuszając na organizacjach wdrażanie rozwiązań, które pozwolą im dołączyć do najbardziej zaawansowanych projektów. Natomiast z drugiej strony, firmy, które proces ten mają już za sobą zaczynają modernizować narzędzia i procesy, tak by jeszcze bardziej zoptymalizować swoją pracę.

 


Jak przebiega wdrożenie oprogramowania w AEC Design? 

Pierwszym krokiem w procesie wdrożenia oprogramowania u naszych klientów jest analiza potrzeb, czyli BPA (ang. business process analysis). Dzięki niej nasi specjaliści mogą uzyskać potrzebne informacje, na podstawie których przygotowują raport z weryfikacji potrzeb oraz przedstawiają wykryte problemy.

Po rozmowie z klientem, wspólnie ustalamy zakres wdrożenia oraz przedstawiamy dedykowaną ofertę. 

Sam proces wdrożenie, w zależności od zakresu, może potrwać od kilku dni, do kilku tygodni (w przypadku, kiedy zostanie podjęta decyzja np. o szkoleniu dedykowanym). Po oficjalnym zakończeniu działań, wspieramy naszych klientów w ramach asysty powdrożeniowej, gdyby pojawiły się dodatkowe pytania lub wątpliwości.

Proces wdrożenia oprogramowania:

  • Analiza potrzeb klienta, czyli BPA (business process analysis)
  • Przedstawienie wniosków w raporcie z weryfikacji potrzeb i wykryte problemów
  • Ustalenie zakresu wdrożenia systemu 
  • Oferta na wdrożenie
  • Wdrożenie właściwe
  • Asysta powdrożeniowa

Solidny fundament

Kompleksowe wdrożenie oprogramowania, które wcześniej zostało ujęte w ramach Strategii BIM  to niezwykle ważny krok, w drodze do cyfrowej transformacji. Wynika to z faktu, że zainstalowanie odpowiednich programów na służbowych komputerach nie jest gwarantem sukcesu.

Przede wszystkim każdy członek zespołu musi wiedzieć jak właściwie go używać i sprawnie się w nim poruszać. Tylko w takiej sytuacji możemy mieć pewność, że inwestycja w nowe narzędzia zwróci się w postaci większej wydajności pracy, usprawnienia powtarzalnych czynności, dotrzymania terminów, a koniec końców – większych zysków na poszczególnych projektach.