Aktywacja offline z kodem aktywacji (licencja wieczysta)

Aktywacja offline z kodem aktywacji (licencja wieczysta)

Aktywowanie produktu offline będzie niezbędne jeśli masz licencję wieczystą standalone dla produktu w wersji 2020 bądź starszego lub licencję edukacyjną i jesteś aktualnie offline – bez możliwości łączności z siecią. 

WAŻNE! Licencję wieczystą trzeba ponownie aktywować manualnie gdy: brak jest połączenia  internetowego, system operacyjny został aktualizowany lub reinstalowany, zmieniony został kod żądania, zmodyfikowano składniki hardware, aktywacja została wymuszona przez postępowanie diagnozujące jakiś problem oprogramowania. 

Do aktywacji potrzebujesz numeru seryjnego i klucza produktu. Po wprowadzeniu numeru seryjnego przy aktywacji offline  wyświetli Ci się kod żądania, który musisz wprowadzić w formularzu na stronie internetowej, aby otrzymać kod aktywacji. Jeśli pojawi się błąd „Invalid Serial Number” skontaktuj się tu: 

https://www.autodesk.com/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Error-Serial-number-invalid.html

albo zapoznaj się z  informacjami zamieszczonymi tu: 

https://knowledge.autodesk.com/customer-service/download-install/activate/troubleshoot-activation  

https://www.autodesk.com/education/support/edu-contact-us-form  

Proces obejmuje: 

 1. Aktywację ręczną z posiadanymi danymi
 2. Zażądanie kodu aktywacji
 3. Wygenerowanie kodu żądania

Kod żądania

 • Wyłącz połączenie internetowe i uruchom oprogramowanie, aby rozpocząć proces offline.
 • Kliknij Aktywuj

WAŻNE!  Oprogramowanie firmy Autodesk korzysta z bezpłatnej licencji próbnej do momentu ich aktywacji.

 • Wprowadź numer seryjny i klucz produktu
 • Kliknij przycisk Dalej
 • Wybierz opcję Zażądaj kodu aktywacyjnego przy użyciu metody offline
 • Kliknij przycisk Dalej
 • Zapisz wyświetlone informacje, będą potrzebne do aktywacji
 • Aby otrzymać kod aktywacyjny online lub od specjalisty ds. obsługi klienta, potrzebna jest nazwa produktu, numer seryjny, klucz produktu i kod żądania.

Jeśli nie jesteś w stanie uzyskać kodu żądania w powyższy sposób, spróbuj odnaleźć go w systemie w sposób opisany w instrukcji. [hiperłącze: https://knowledge.autodesk.com/search-result/caas/simplecontent/content/find-request-code-for-manual-activation.html]

Kod aktywacji 

Aby wygenerować kod aktywacji musisz być online. Włącz wiec połączenie internetowe i przejdź tutaj: https://www.autodesk.com/support/download-install/individuals/prepare-to-install/determine-whether-you-need-an-activation-code  

 • Wciśnij Get started. 
 • Wprowadź dane kontaktowe, numer seryjny, adres e-mail nabywcy (administratora oprogramowania) oraz wygenerowany kod żądania – jest to niezbędne, aby uzyskać kod potrzebny do aktywacji. 
 • Skopiuj kod aktywacyjny i postępuj zgodnie z procedurą ręcznej aktywacji. 

Otrzymany kod wprowadź do oprogramowania będąc  znów offline, o czym mówi kolejny krok.

Aktywacja 

Po otrzymaniu kodu aktywacyjnego można zakończyć aktywację oprogramowania. 

 • Wyłącz połączenie internetowe, uruchom oprogramowanie i kliknij Aktywuj 

WAŻNE!  Ekrany ręcznej aktywacji są widoczne tylko wtedy, gdy nie jesteś online. Produkty firmy Autodesk korzystają z licencji testowej do momentu ich aktywacji. Nawet jeśli zakupiłeś oprogramowanie, nadal musisz je aktywować z ekranu bezpłatnej wersji próbnej. Czasem  rejestr systemu pamięta wcześniejszą wybraną opcję i nie pozwala wprowadzić numeru aktywacji. Wówczas przed ponowną aktywacją zresetuj licencję  ręcznie  jeśli program nie jest możliwy do uruchomienia albo jeśli program uruchamia się, zmień typ licencji poprzez krok 5 z tej instrukcji, dzięki czemu wymusisz reset licencji. Potem włącz ponownie oprogramowanie. 

 • Wprowadź numer seryjny i klucz produktu. Kliknij przycisk Dalej. 
 • Wybierz opcję Mam kod aktywacyjny z Autodesk, wprowadź kod aktywacyjny i kliknij przycisk Dalej. 
 • Wprowadź kod aktywacji – Twoje oprogramowanie jest już aktywne 

Uwaga 

Zmiana modelu biznesowego wprowadzona w 2019 roku przez Autodesk w ramach swojej polityki prawnej to przejście na modele subskrypcyjne oprogramowania, co niesie za sobą zmianę w aktywacji produktów w wersjach starszych. Dotyczy to wersji zakupionych w modelu wieczystym. 

Oprogramowanie pozostaje sprawne, natomiast ze względu na inny sposób aktywacji (adres mailowy użytkownika zamiast numeru seryjnego) każda akcja przeprowadzana na stacji roboczej z takim oprogramowaniem, której efektem jest zmiana wewnętrznego ID komputera (aktualizacja OS, reinstalacja OS, zmiana elementów hardware, reinstalacja oprogramowania Autodesk, instalacja innego service packa w zakresie wersji wieczystych spowoduje, że niezbędne będzie każdorazowe aktywowanie produktu poprzez podejmowanie próby uzyskania kodu aktywacji. Aktywacja powiedzie się jedynie gdy łącznie spełnione zostaną warunki: 

 • aktywowane oprogramowanie jest ostatnią zarejestrowaną wersją,
 • request code jest możliwy do wygenerowania w programie lub możliwy do odnalezienia w rejestrze systemu operacyjnego na stacji roboczej,
 • nie przekroczono maksymalnej liczby prób aktywacji.