Gdzie znaleźć informacje o licencji i numerze seryjnym?

Gdzie znaleźć informacje o licencji i numerze seryjnym?

Na czym polega aktywacja produktu? 

Aktywacja produktu to proces weryfikacji, czy licencja na produkt jest ważna. Zainstalowanie oprogramowania wymaga jedynie posiadania plików instalacyjnych, natomiast dostęp do oprogramowania możliwy jest jego aktywacji, czyli dla zweryfikowanych użytkowników. Metoda weryfikacji zależy od rodzaju licencji – do 2019 r odbywała się za pomocą numeru seryjnego, a obecnie w nowym modelu licencjonowania (subskrypcyjnym)  weryfikacja odbywa się na zalogowaniu się do oprogramowania za pomocą adresu mailowego, na który administrator (contract manager) przypisał licencję użytkownikowi oraz miejsca i sposobu pobierania oprogramowania. Dlatego w nowym modelu named account user w większości przypadków nie ma potrzeby aktywacji, wystarczy się zalogować. 

  • W przypadku licencji aktywnych maintenance planów dostęp do produktu uzyskuje się poprzez zalogowanie za pomocą identyfikatora Autodesk (adres email)  i hasła. 

Numer seryjny w licencji subskrypcyjnej 

WAŻNE! Numery seryjne i kody aktywacji nie są wymagane do weryfikacji licencji na komputerze użytkownika  w przypadku licencji subskrypcyjnych. 

Numery seryjne widoczne są w zakładce Subskrypcje i Umowy na koncie Autodesk administratora  (Contract Managera) . Należy je traktować jedynie jako id subskrypcji, a nie informacja używana do aktywacji. Jeśli użytkownik będzie potrzebował aktywować produkt za pomocą numeru seryjnego, taką informację będzie w stanie odczytać z własnego konta Autodesk. W zakresie licencji subskrypcyjnych administrator powinien jedynie  przyznawać  dostęp użytkownikom poprzez przypisywanie ich do produktu w zakładce  Zarządzanie użytkownikami. [hiperłącze: https://sway.office.com/NY9wqow6RTLkJXHP?ref=Link]  

Użytkownik, któremu został przyznany dostęp do oprogramowania, samodzielnie zweryfikuje wszystkie informacje niezbędne do aktywowania programu na komputerze. Na koncie Autodesk znajdzie on poniższe informacje o licencjach 

  • rodzaj: jednostanowiskowa  czy sieciowa 
  • typ: subskrypcja, wieczysta, maintenance czy edukacyjna 
  • sposób aktywacji: aktywacja  przez numer seryjny lub logowanie 

Poniżej przykłady 2 aktywnych licencji, które użytkownik może podejrzeć i pobrać dla nich pliki instalacyjne z zakładki na koncie Autodesk Wszystkie produkty i usługi.