Przypisywanie użytkowników do produktów na koncie Autodesk w Classic View

Przypisywanie użytkowników do produktów na koncie Autodesk w Classic View

W klasycznym widoku zarządzania użytkownikami kont Autodesk administratorzy mogą przypisać dostęp do produktów, usług w chmurze i wsparcia innym użytkownikom.  

Tylko kierownicy kontraktów i contract managerowie mogą zarządzać użytkownikami. Masz prawo do przypisania roli admina innemu użytkownikowi  samodzielnie, będąc bieżącym administratorem  oraz do zmiany contract managera – w drugim przypadku skontaktuj się z nami. 

Krok 1 

Zaloguj się na konto Autodesk na stronie https://manage.autodesk.com i kliknij Zarządzanie użytkownikami > Klasyczne zarządzanie użytkownikami. 

Krok 2  

Wykonaj jedną z poniższych czynności w zależności od tego, czy przypisujesz produkty i usługi jednemu użytkownikowi, czy wielu użytkownikom: 

– aby przypisać produkty i usługi do jednego użytkownika, kliknij łącze Edycja dostępu po prawej stronie nazwy użytkownika 

– aby przypisać produkty i usługi wielu użytkownikom, kliknij pole wyboru według ich nazwy i wybierz Edytuj dostęp z menu Akcje 

Krok 3  

Kliknij zakładkę Produkty i usługi oraz strzałkę obok umowy, aby wybrać poszczególne usługi. 

Wybierz poszczególne usługi lub kliknij przycisk Przypisz wszystko u góry. Kliknij przycisk Zapisz, gdy skończysz. W tym przykładzie przypisano licencję AutoCada i wszystkie usługi do danego użytkownika.