Błąd 0015.111 lub 0015.301. „The serial number you entered is not valid. Try again.”

Błąd 0015.111 lub 0015.301. „The serial number you entered is not valid. Try again.”

Jest to częsty błąd związany z nowym sposobem przyznawania użytkownikom licencji do oprogramowania Autodesk.

Aby rozwiązać ten problem należy:

  • Przejść do folderu: C:\Users\<username>\AppData\Roaming\Autodesk\ADUT a następnie usunąć folder ADUT.
  • Przejść do folderu: C:\ProgramData\FLEXnet a następnie usunąć pliki, których nazwy rozpoczynają się od adskflex.
  • Przejść do folderu: C:\ProgramData\Autodesk\CLM\LGS A następnie usunąć folder z kluczem programu, który sprawia problem <ProductKey_Version>, o ile istnieje.
  • Przykładowo, 001K1_2019.0.0.F dla programu AutoCAD 2019.

WAŻNE! Nie usuwaj innych folderów, gdyż może to spowodować problem z licencjami do innych programów, nie tylko pochodzących od Autodesk.

  • Przejść do folderu: C:\Users\<username>\AppData\Local\Autodesk\Web Services a następnie usunąć plik LoginState.xml, o ile istnieje.
  • Uruchomić ponownie produkt Autodesku w celu aktywacji/logowania.

*Powyższa operacja będzie wymagać wyświetlenia ukrytych folderów systemu Windows. W celu włączenia tej funkcji przechodzimy do Panelu sterowania>Opcje folderów, a następnie z listy w panelu Widok wybieramy opcję Pokaż ukryte pliki, foldery i dyski.