Utworzenie zespołu, dodanie użytkowników do zespołu i przypisanie licencji np. Docs do zespołu

Utworzenie zespołu, dodanie użytkowników do zespołu i przypisanie licencji np. Docs do zespołu

Więcej informacji na temat zarządzania zespołami na koncie Autodesk Accounts znajdziesz tutaj: Autodesk Administrators | User Management | Manage Teams