Raport posiadanych licencji Autodesk

Raport posiadanych licencji Autodesk

Aby otrzymać raport zakupionych licencji Autodesk, zarówno obecnych jak i wygasłych, musisz skontaktować się bezpośrednio z Autodesk poprzez panel pomocy (czat na żywo lub zgłoszenie). 

Aby wyświetlić i wyeksportować swoje  aktywne produkty ze swojego konta Autodesk (jest to możliwe tylko dla produktów zakupionych u resellera) przejdź tutaj. 

Bądź cierpliwy, Autodesk odpowie na Twoją prośbę maksymalnie w ciągu kilku dni. 

Uwaga! 

Jeśli jesteś administratorem tych produktów możesz podejrzeć je na swoim koncie Autodesk. Możesz wyeksportować informacje o kontraktach do  formatu .csv odczytywalnego przez arkusz kalkulacyjny MS Excel. 

Informacje o produktach, które możesz uzyskać z konta Autodesk to: 

  • bieżące dostępne  do pobrania i instalacji wersje oprogramowania 
  • numery kontraktów/ numery seryjne i klucze produktów 
  • dostępna ilość stanowisk dla każdego kontraktu oraz ogółem dla każdego produktu 
  • opcje przysługującego supportu. 

Dodatkowo zakładka Raportowanie  na koncie Autodesk [hiperłącze: https://manage.autodesk.com/home/] (dostępna dla Contract Managera) pozwoli Ci przefiltrować produkty i ocenić ich zużycie w okresie czasu/ na użytkownika. Opcja ta uwzględnia przegląd jedynie aktywnych subskrypcji.