Komunikat  „Upłynął limit czasu wypisania licencji. Co chcesz zrobić?”

Komunikat „Upłynął limit czasu wypisania licencji. Co chcesz zrobić?”

Krok 1: sprawdź, czy przyczyna nie leży po stronie Twojego komputera

Problem i pojawienie się komunikatu (głównie w wersji 2020) powoduje usługa Autodesk Desktop Licensing Service domyślnie mająca swój plik w poniższej ścieżce:

C:\ProgramData\Autodesk\AdskLicensingService\AdskLicensingService.sds file.

Należy wówczas zainstalować aktualizację usługi:

  • zalogować się do Aplikacji na pulpit firmy Autodesk
  • odnaleźć i zainstalować usługę v9.0.3.46 – jest to poprawka z kwietnia 2019
  • zrestartować komputer
  • kliknąć Start i wybrać Uruchom i wpisać Services.msc (lub po prostu wyszukać ‘Usługi’ w menu Start)
  • sprawdzić, czy Autodesk Desktop Licensing Service jest uruchomiony
  • jeśli nie działa, kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać Uruchom, a następnie wejść we właściwości i zmienić typ uruchamiania na automatyczny i zastosować zmiany
  • uruchomić ponownie program

Więcej informacji znajduje się pod wskazanym linkiem:

https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/The-product-license-is-no-longer-available-Please-save-your-work-and-shutdown.html?_ga=2.47403552.601531456.1554036338-599858675.1552051361

Krok 2: Sprawdź, czy licencja, której używasz jest aktywna

Przejdź, na swoje konto Autodesk i sprawdź, czy w zakładce „Wszystkie produkty i usługi” masz dostępny produkt do pobrania. Jeśli nie, poproś Administratora o sprawdzenie poprawności przypisania Ci danego produktu.  Może okazać się, że ilość licencji danego produktu jest niewystarczająca w stosunku do liczby użytkowników.

Wówczas niezbędne będzie uzupełnienie puli poprzez zakup dodatkowego stanowiska.