Reset licencji produktu Autodesk

Reset licencji produktu Autodesk

Reset licencji produktu Autodesk 

Krok 1 

Proszę udać się do następującej lokalizacji: C:\Users\<username>\AppData\Roaming\Autodesk\ADUT i usunąć  folder ADUT. 

Krok 2 

Proszę udać się do następującej lokalizacji: C:\ProgramData\FLEXnet i usunąć wszystkie pliki zaczynające się od adskflex. 

Krok 3 

Proszę udać się do następującej lokalizacji: C:\ProgramData\Autodesk\CLM\LGS\ i usunąć folder odpowiadający wersji i kluczowi produktu  jeśli istnieje. Np, 001K1_2019.0.0.F dla AutoCAD 2019. 

Krok 4 

Proszę udać się do następującej lokalizacji: C:\Users\<username>\AppData\Local\Autodesk\Web Services i usunąć plik LoginState.xml jeśli istnieje. 

Krok 5 

Proszę o ponowne uruchomienie produktu oraz wpisanie poprawnego nr seryjnego i kluczu produktu.