Komunikat: „Menedżer licencji nie działa lub jest nieprawidłowo zainstalowany. Program XYZ zostanie teraz zamknięty”

Komunikat: „Menedżer licencji nie działa lub jest nieprawidłowo zainstalowany. Program XYZ zostanie teraz zamknięty”

1 propozycja: usługa licencjonowania nie jest włączona – sprawdź, czy jest uruchomiona

 • Start / Usługi / znaleźć FlexNet Licensing 64  i sprawdzić czy jest uruchomiona i czy we właściwościach czy jest uruchamiana w trybie automatycznym
 • Jeśli nie jest uruchomiona to należy zmienić na uruchamianie automatyczne i wystartować ją (potrzebne poświadczenie administratora sys. Windows

2 propozycja: spróbuj uruchomić program jako administrator

 • Ikona programu / prawy przycisk myszy / uruchom jako administrator i zalogować się na użytkownika, który ma używać oprogramowania.
 • Jeśli problem ustępuje to znaczy, ze użytkownik nie ma uprawnień do korzystania z usługi licencjonowania wówczas należy mu dodać bezwzględnie takie uprawnienia. 

3 propozycja: program nie uruchamia się bo brakuje pliku licencjonowania – dodaj poniższy plik

Dla odpowiedniej wersji, np. 2020 znaleźć ścieżkę:

C:\ProgramData\Autodesk\CLM\LGS\<Product_Key>_2020.0.0.F

Zastąpić nr klucza odpowiednim numerem, który można znaleźć po zalogowaniu na koncie Autodesk www.manage.autodesk.com.

Istnieje możliwość, że nie będzie widać folderu, wówczas należy je uwidocznić w opcjach widoku w eksploratorze Windows:

 • jeśli nie ma takiego folderu należy go utworzyć i utworzyć plik LGS.data
 • jeśli w znalezionym folderze istnieje plik LGS.data należy go usunąć i utworzyć nowy

plik LGS.data

Jak utworzyć:

Otworzyć notatnik w trybie administratora i wpisać odpowiednią komendę w

zależności od posiadanej licencji:

 • _STANDALONE (jeżeli Twoja licencja ma numer seryjny)
 • _NETWORK
 • _USER (jeżeli Twoja licencja bazuje na Twoim Autodesk ID -model subskrypcyjny, named account user- i nie ma numeru seryjnego)

i zapisać plik jako LGS.data

WAŻNE! Plik nie może mieć rozszerzenia .txt

 

4 propozycja: generalne czyszczenie błędów instalacji (dla informatyka)

 • Zeskanować system antywirusem aby sprawdzić adware i wirusy.
 • Wyłączyć antywirus
 • Zresetować pamięć systemu co do zainstalowanych produktów:

C:\Users\<username>\AppData\Roaming\Autodesk\ADUT i usunąć wszystkie pliki

C:\Users\<username>\AppData\Local\Autodesk\WebService i usunąć plik LoginState.xml

C:\ProgramData\FLEXnet i usuń wszystkie pliki, których nazwy zaczynają się od adskflex

WAŻNE:  W przypadku gdy pojawią się błędy licencyjne ze wszystkich produktów Autodesk należy zrobić kopie zapasową systemu i przeprowadzić czystą reinstalację.

 

5 propozycja: jeśli wszystko inne zawiedzie, wystąp do Autodesk o reset licencji

 • Założyć zgłoszenie poprzez panel pomocy producenta.
 • W treści zawrzeć przykładowo zamieszczoną poniżej wiadomość:

„Hello.  I  have decided to create a case and ask you for RESET OF  XXX LICENSE

because  I am not able to activate it.

Here is the communicate, which stops us from working (komunikat z punktu 7.)

I have tried these: https://knowledge.autodesk.com/support/inventor-products/learn-

explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/How-to-change-Product-Key-without-

reinstallation.html?st=change%20way%20of%20activation,

https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/

sfdcarticles/sfdcarticles/AutoCAD-2017-fails-to-launch-after-install.html

and https://knowledge.autodesk.com/search-result/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/

How-to-change-or-reset-licensing-on-your-Autodesk-software.html.

 Nothing has helped, so I am asking you for immediate reseting this license that I

could activate it properly via signing in. I will be grateful for asap answer.

Here is my company data:

Home Address :

City:

State:

Country:

 Zip Code:

Here are these licenses: <podać numery seryjne licencji, contract managerów i

produkty.>

 Thank you in advance