Pobieranie i instalacja plików instalacyjnych

Pobieranie i instalacja plików instalacyjnych

 • Pobieranie i instalacja plików instalacyjnych WAŻNE! 
  • Wybierz wersję i język w oknie pobierania. 
  • Kliknij przycisk Pobieranie z przeglądarki. (Może być konieczne kliknięcie przycisku Wyświetl wszystko, aby rozwinąć menu i najpierw wybrać opcję Pobieranie z przeglądarki).  Następnie kliknij przycisk Start Download. 
  • W przypadku niektórych platform, takich jak Mac OS, jedyną dostępną metodą jest pobieranie z przeglądarki. 
  • Wymagane jest wyłączenie blokady wyskakujących okienek w przeglądarce: Pliki instalacyjne o pojemności większej niż 2 GB mogą być podzielone na wiele plików, które będą pobierane jednocześnie. 
 •  
 • Celem pobrania plików instalacyjnych ze swojego konta Autodesk skorzystaj z funkcji pobierania przez przeglądarkę. Pobrane pliki są większe w porównaniu z innymi metodami pobierania, ponieważ są pełne – inne metody pobierania pobierają jedynie instalator. Pliki mogą być podzielone na wiele części i można je zainstalować dopiero po zakończeniu pobierania. 
  • Uruchomienie dowolnego pobranego pliku aktywuje jego ekstrakcję: Jeśli pobrano wiele plików .exe dla danego produktu wystarczy uruchomienie pierwszego z nich, co uruchamia proces ekstrakcji i instalacji reszty plików. 
  • Celem pobrania wszystkich- również starszych wersji programów wygodne będzie pobranie ich przez wirtualnego agenta Autodesk. 
  • Zaloguj się na koncie Autodesk – musisz wpisać swój adres mailowy i hasło. Adres mailowy musi być zgodny z tym, który podał administrator Twojej firmy celem przypisania Ci konkretnego programu. Jeśli po zalogowaniu nie widzisz tego programu oznacza to, że produkt nie został Ci przypisany lub administrator użył innego adresu mailowego. 
  • Znajdź swój produkt na liście produktów i usług i kliknij ikonę pobierania. W przypadku kolekcji branżowych, np. kolekcji AEC należy kliknąć Wyświetl wszystkie elementy, aby zobaczyć poszczególne programy do pobrania. 
 • Sposób 1: Proces pobierania plików – konto Autodesk 

 • Sposób 2: Proces pobierania plików – wirtualny agent Autodesk 
  • Przejdź na stronę wirtualnego agenta Autodesk [hiperłącze: https://ava.autodesk.com/modular/ 
  • Zaloguj się do swojego konta Autodesk- wyskoczy monit logowanie albo kliknij w prawym górnym rogu okna „Zaloguj się” 
  • Postępuj jak na poniższym zrzucie ekranu, który przedstawia referencyjny przykład pobrania oprogramowania. Będziesz musiał/a wybrać nazwę produktu, rok i język
  • Może okazać się, że należy pobrać kilka części pliku- wówczas zamiast opcji „Download” pobierz każdą część osobno klikając we wskazane strzałką hiperłącze

          

Instalacja pobranych plików 

Rozpocznij instalację pobranych plików: 

 •  Dla Mac OS: Znajdź plik do pobrania w folderze Download. Kliknij dwukrotnie plik .dmg, aby rozpocząć instalację oprogramowania. 
 •  Dla Windows: Pliki do pobrania można znaleźć w lewym dolnym rogu okna (Chrome) lub w zazwyczaj w katalogu pobranych elementów na dysku C. Dwuklikiem uruchomisz ich ekstrakcję. Wyodrębnione pliki  pojawią się w domyślnej lokalizacji  C: \Autodesk.  Automatycznie też uruchomi się instalacja. W przypadku, gdy już posiadasz takie pliki, a chcesz rozpocząć instalację później, znajdź wyodrębnione pliki i kliknij dwukrotnie plik setup.exe. w folderze odpowiedniego programu, który pobrałeś/aś. 

Po kliknięciu Install: Wybierz produkty lub komponenty do zainstalowania, określ, gdzie będą się znajdować zainstalowane pliki. Jeśli nie chcesz używać domyślnej ścieżki instalacji, określ nową ścieżkę instalacji. (Nazwa ścieżki nie może przekraczać 260 znaków.) Proces ten może trwać kilka minut. Jeśli proces wydaje się być wstrzymany, upewnij się, że program nie czeka na zamknięcie innej aplikacji; komunikat ten może być ukryty w głównym oknie instalacji. Po zakończeniu instalacji zobaczysz listę zainstalowanych komponentów oprogramowania. Kliknij przycisk Finish (Zakończ), aby zamknąć instalator.