Reset aplikacji AutoCAD do ustawień domyślnych

Reset aplikacji AutoCAD do ustawień domyślnych