Od zakupu do aktywacji – licencja „sign in” krok po kroku

Od zakupu do aktywacji – licencja „sign in” krok po kroku

Procedura aktywacji 

Właśnie stałeś/aś się posiadaczem  subskrypcji na oprogramowanie Autodesk – rocznej lub  trzyletniej. Nie widzisz numeru seryjnego ani nie otrzymałeś/aś nośnika z plikami instalacyjnymi. Subskrypcje to bowiem licencje, które przypisuje się do konkretnego użytkownika z puli wszystkich dostępnych licencji  – potrzebujesz do tego jedynie do dostępu do konta Autodesk administratora, imion, nazwisk oraz adresów mailowych użytkowników, których chcesz uposażyć w oprogramowanie. Potrzebujesz przede wszystkim aktywnego oprogramowania. 

Poniżej znajdziesz procedurę, która poprowadzi Cię bezproblemowo od momentu zakupu aż po aktywację i poprawne użytkownie produktu. 

 1. Zaloguj się na konto Autodesk administratora CAD = menedżera kontraktu na https://manage.autodesk.com/home / (użyj adresu mailowego, na który został wykonany zakup licencji i poprawnego hasła) 
 1. Przejdź do zakładki Zarządzanie użytkownikami i znajdź użytkownika, któremu należy przypisać licencję. Przypisz ją, jak tutaj: https://sway.office.com/NY9wqow6RTLkJXHP?ref=Link . Może zdarzyć się, że taki użytkownik nie figuruje w spisie, dlatego musisz go zaprosić. Zwróć uwagę, czy dodajesz/zapraszasz użytkownika do dobrego zespołu na konie Autodesk – zespoły tworzą się po zakupie nowych licencji i mają za zadanie ułatwić Ci rozdysponowywanie licencji i użytkowników wewnątrz całej firmy. Dowiedz się więcej o zespołach (hiperłącze do zespołu). 

*   Jeśli jest to nowy pracownik, albo osoba, która wcześniej nie miała konta Autodesk, należy dodać taką osobę zgodnie z formułą: Imię, Nazwisko, adres email;  jak opisano tutaj: https://sway.office.com/gr3qYdE00B5d9Gla?ref=Link   i przypiąć jej dany produkt. 

*Osoba, która nie miała stworzonego wcześniej konta, a przed chwilą został jej przypisany produkt, dostanie na wskazany adres mailowy wiadomość z Autodesk z linkiem, przez który uzyska dostęp do produktu. Będzie musiała jedynie ustalić na swoim koncie hasło. 

 

 1. Kiedy użytkownik zaloguje się do swojego konta Autodesk używając emaila, na który został przypisany produkt, uzyska dostęp do wszystkich przypisanych produktów. Będzie mógł/mogła pobrać pliki instalacyjne, jak tutaj:   https://sway.office.com/GHmPFEfr6Bd6XXnj?ref=Link  
 1. Użytkownik wybiera jedną z dostępnych wersji  rocznikowych (w ramach subskrypcji może to być wersja obecna lub 3 poprzednie) oprogramowania i instaluje program. Jeśli potrzebuje wersji starszej (obecna lub 5 poprzednie) może pobrać ją przez wirtualnego agenta https://ava.autodesk.com/modular/  
 1. Użytkownik otwiera na swoim komputerze Aplikację Autodesk na pulpit, gdzie po zalogowaniu tymi samymi poświadczeniami, na które zostały przypisane  produkty przez menedżera, zobaczy wszystkie produkty, z których może korzystać. Z poziomu tej aplikacji użytkownik powinien zainstalować wszystkie aktualizacje (strzałka w dół po lewej stronie). Może też z tego poziomu uruchomić przypisany mu program. Tak wygląda interfejs aplikacji na pulpit firmy Autodesk:  https://sway.office.com/k1F4KPkc4dF4t20g?ref=Link  
 1. W ostatnim kroku użytkownik aktywuje program. Wystarczy włączyć program dwuklikiem. Jeśli uruchamiasz oprogramowanie po raz pierwszy od instalacji zobaczysz okno dialogowe, w którym będziesz miał/a do wyboru typ licencji. Aby poprawnie kliknąć jeden z proponowanych mu kafelków, musisz zrobić to zgodnie z informacjami o licencji, które znajdziesz tutaj: (czegoś brakuje) 

 

W przypadku subskrypcji nie musisz zastanawiać się, jaki sposób aktywacji wybrać – niemal zawsze  będzie to licencja dla jednego użytkownika. 

 1. Jeśli wcześniej miałeś/aś już zainstalowane oprogramowanie innego typu – np. wieczyste oparte na numerze seryjnym lub w wersji  sieciowej, a teraz będziesz używać licencji subskrypcyjnej, bardzo łatwo zmienisz typ licencji na właściwy. Będąc już w programie musisz wykonać KROK 4 z instrukcji [hiperłącze: https://sway.office.com/szbQkOGMeKNI7Rid?ref=Link]  lub z filmu [hiperłącze: https://www.youtube.com/watch?v=AlqAp9-r7m0] , aby wrócić do punktu 6  – czyli pierwszego uruchomienia programu celem  wyboru właściwego typu licencji. 
 1. Jeśli w prawym górnym narożniku programu widzisz siebie jako zalogowaną osobę i po rozwinięciu strzałki w dół obok i wybraniu Zarządzaj licencją widzisz informacje tj.: Typ licencji: Komercyjny oraz datę jej wygaśnięcia – brawo! Udało Ci się poprawnie aktywować produkt. 

Nie udało się – co poszło nie tak? 

 

 Jeśli napotykasz jednak trudności, lub pojawiają się niezrozumiałe komunikaty, postaraj się zweryfikować: 

 • czy użytkownik, który się loguje ma przypisany do siebie produkt przez administratora, 
 • czy sposób aktywacji na pewno odbywa się przez logowanie, a nie numer seryjny, 
 • czy są jeszcze dostępne stanowiska tego produktu w puli dostępnych licencji subskrypcyjnych, 
 • czy przypadkiem nie kliknąłeś niepoprawnego kafelka w momencie uruchomienia programu 

Jeśli przyczyna to któraś z pierwszych 3 możliwości, prześledź jeszcze raz procedurę. 

Jeśli przyczyną jest ostatnia możliwość,  sprawdź czy powodem nie jest: 

 • antywirus, 
 • kontrola konta użytkownika, 
 • połączenie internetowe, 
 • zatrzymana usługa licencjonowania lub 
 • brak dostępu do modyfikacji zasobów w zabezpieczeniach dysku C przez lokalnego użytkownika Windows. 

Wyloguj się z aplikacji na pulpit, z oprogramowania, zamknij procesy związane z programem, i zresetuj licencję: https://sway.office.com/7a5kR8oZikBNmEO6?ref=Link  i wtedy spróbuj jeszcze raz  uruchomić program. 

 Czy problem dalej się pojawia? Odinstaluj program, korzystając z narzędzia Microsoft: https://support.microsoft.com/en-us/help/17588/windows-fix-problems-that-block-programs-being-installed-or-removed  , a następnie przejdź do punktu 3 i spróbuj go pobrać, zainstalować i zaktywować na nowo.