Zespoły na koncie Autodesk

Zespoły na koncie Autodesk

Zespoły powstały jako funkcjonalność umożliwiająca adminom licencji oprogramowania w firmach kontrolę nad posiadanymi subskrypcjami, użytkownikami i rozliczeniami, a tym samym łatwiejsze zarządzanie stanowiskami w obrębie poszczególnych działów.

Tworzenie nowego zespołu

 

1. Zaloguj się na swoje konto Autodesk i wybierz:
Zarządzanie użytkownikamiWedług użytkownika.
Zwróć uwagę, że zakładka Zarządzanie użytkownikami będzie widoczna tylko wtedy, gdy jesteś administratorem kontraktu.

2. Zespół, który widzisz, został utworzony automatycznie, ma w nazwie imię i nazwisko Kontrakt Menadżera.

3. Kliknij ikonę koła zębatego.

4. Z menu Operacje wybierz polecenie Utwórz zespół.

5. Wprowadź nazwę zespołu – sugerujemy, aby w nazwie zespołu znalazły się informacje na temat numeru kontraktu i jego zawartości,
np.: nr kontraktu_CIVILx3

Zmiana nazwy zespołu

 

  1. Aby zmienić nazwę istniejącego zespołu, przejdź do sekcji Zarządzanie użytkownikami → Wg użytkownika.
  2. Wybierz zespół, którego nazwę chcesz zmienić.
  3. Kliknij ikonę koła zębatego.

4. Klinik przycisk Zmień nazwę.

Wprowadź nową nazwę i kliknij przycisk Zapisz zmiany.

Usuwanie zespołu

Aby usunąć zespół należy przenieść wszystkie subskrypcje do innego zespołu a następnie skontaktować się z działem technicznym Autodesk, gdyż niemożliwe jest usunięcie zespołu z poziomu konta.