Reset licencji produktu Autodesk w zależności od wersji oprogramowania

Reset licencji produktu Autodesk w zależności od wersji oprogramowania

Reset licencji produktu Autodesk w zależności od wersji oprogramowania  

Ta procedura będzie przydatna w przypadku, gdy wystąpił problem, który zmusił Cię do resetu licencji na swoim komputerze, np.: 

 • Zmieniono typ licencji, ale nie zmieniono ustawień tej licencji w oprogramowaniu, np.: zmiana z licencji wieczystej na subskrypcyjną, zmiana licencji z multi-user na single-user – zobacz nagranie 
 • Twoja subskrypcja wygasła. Może być konieczne przypisanie Ci nowej subskrypcji przez administratora licencji w Twojej firmie, jeśli stara nie została w porę odnowiona 
 • Używasz oprogramowania w trybie trial, a następnie została przypisana Ci subskrypcja 
 • Zmienił się typ używanej przez Ciebie licencji oraz zmienił się używany adres email (W przypadku gdy typ licencji się nie zmienił, a zmiana dotyczy jedynie adresu mailowego nie jest potrzebny reset licencji a jedynie przelogowanie się w programie) 
 • Zalogowano się do aplikacji desktopowej Autodesk, używając innego adresu e-mail niż ten, którego użyto do uzyskania subskrypcji, a po przelogowaniu system nie odczytuje poprawnie wprowadzonych danych ( trzyma informację o poprzednim użytkowniku) 

Uwaga! 

Poniżej znajdziesz rozwiązania zależne od wersji zainstalowanego programu, a pod tym linkiem pełny artykuł producenta [hiperłącze: https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Forcing-re-activation-of-product.html] . 

 

Reset licencji dla wersji 2020 i nowszych 

Jeśli program otwiera się  – należy uruchomić oprogramowanie i wykonać poniższe kroki, które opisuje również krok 4 z tej instrukcji [hiperłącze: https://sway.office.com/szbQkOGMeKNI7Rid?ref=Link]  

 • uruchomienie programu/ przejście w widoczny poniżej prawy górny róg/ wybranie: Manage license (lub Zarządzaj licencją – zależnie od wersji językowej)/ wybranie: Change license type / wybranie: Change 
 • ponowne uruchomienie oprogramowania i na ekranie startowym wybranie odpowiedniego typu licencji: single-user, multi-user, numer seryjny 

Jeśli nie wiesz, jaki typ licencji posiadasz, spytaj administratora licencji w swojej firmie. 

Jeśli program nie otwiera się – wykorzystaj narzędzie Autodesk Licensing Installer Helper tool [hiperłącze: https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Use-Installer-Helper.html]  w sposób opisany poniżej:

 • wyloguj się z oprogramowania Autodesk i usług chmurowych Autodesk nakomputerze 
 • otwórz wiersz poleceń w systemie Windows (uruchom jako administrator) lub terminal w systemie macOS lub Linux 
 • zmień katalog na AdskLicensingInstHelper, w tym celu w wierszu polecenia uruchom następujące komendy: 

Windows:  cd %CommonProgramFiles(x86)%\Autodesk Shared\AdskLicensing 

\Current\helper\ 

macOS: cd /Library/Application\ Support/Autodesk/AdskLicensing/Current/helper/ 

Linux: cd /opt/Autodesk/AdskLicensing/2020/helper/ 

Ścieżka może się różnić w zależności od roku wydania oprogramowania  

 • w wierszu poleceń uruchom następujące komendy: 

Windows: AdskLicensingInstHelper change -pk product_key -pv year.0.0.F -lm „” 

Mac/Linux: sudo AdskLicensingInstHelper change -pk product_key -pv year.0.0.F -lm „” 

Uwaga! 

 W powyższych poleceniach zastąp product_key kluczem produktu twojego oprogramowania. Zastąp także rok rokiem wydania, np. 2020 dla programu AutoCAD 2020. 

 • uruchom oprogramowanie firmy Autodesk 
 • na ekranie startowym wybierz odpowiedni typ licencji 

 

Reset licencji dla wersji 2017, 2018 i 2019 

Jeśli program otwiera się  – należy uruchomić oprogramowanie i wykonać poniższe kroki, które opisuje również krok 4 z tej instrukcji 

 • uruchomienie programu/ przejście w widoczny poniżej prawy górny róg/ wybranie: Manage license (lub Zarządzaj licencją – zależnie od wersji językowej)/ wybranie: Change license type / wybranie: Change 
 • ponowne uruchomienie oprogramowania i na ekranie startowym wybranie odpowiedniego typu licencji: single-user, multi-user, numer seryjny 

Jeśli nie wiesz, jaki typ licencji posiadasz, spytaj administratora licencji w swojej firmie. 

 

Uwaga!  

Jeśli ekran startowy nie pojawia się, a co za tym idzie nie masz możliwości wyboru licencji, wówczas usuń plik LGS.data w poniższej lokalizacji zależnie od systemu operacyjnego: 

Windows: 

 • C:\ProgramData\Autodesk\CLM\LGS\ProductKey_ProductVersion.0.0.F\LGS.data np. dla AutoCAD 2019, plik może znajdować się tutaj: C:\ProgramData\Autodesk\CLM\LGS\001K1_2019.0.0.F\LGS.data 

Każda wersja programu posiada swój klucz produktu, który znajdziesz tutaj. [hiperłącze: https://www.autodesk.pl/support/download-install/individuals/product-key/look-up-product-keys]  

Jeśli jesteś posiadaczem licencji single-user usuń również poniższe pliki i foldery: 

 • C:\ProgramData\Autodesk\ADUT 
 • C:\Users\user\AppData\Roaming\Autodesk\ADUT (jeśli istnieje) 
 • C:\Users\user\AppData\local\Autodesk\Web Services\LoginState.xml 

macOS: 

 • /Library/Application\ Support/Autodesk/CLM/LGS/ProductKey_ProductVersion.0.0.F/ LGS.data 
 1. dla AutoCAD 2019, plik może znajdować się tutaj:

/Library/Application\ Support/Autodesk/CLM/LGS/777J1_2018.0.0.F/LGS.data 

Każda wersja programu posiada swój klucz produktu, który znajdziesz tutaj. [hiperłącze: https://www.autodesk.pl/support/download-install/individuals/product-key/look-up-product-keys]  

Jeśli jesteś posiadaczem licencji single-user usuń również poniższe pliki i foldery: 

 • /Users/username/Library/Application\ Support/Autodesk/ADUT (if it exists) 
 • /Users/username/Library/Application\ Support/Autodesk/Web Services/ LoginState.xml 
 • /Library/Preferences/FLEXnet Publisher/FLEXnet all files that begin with „adsk” 

 

Jeśli program nie otwiera się, postępuj zgodnie z poniższą procedurą 

Windows: 

Udaj się do następujących lokalizacji: 

 • C:\Users\<username>\AppData\Roaming\Autodesk\ADUT 

i usuń  folder ADUT 

 • C:\Users\<username>\AppData\Local\Autodesk\Web Services 

i usuń plik LoginState.xml jeśli istnieje 

 • C:\ProgramData\FLEXnet 

i usuń wszystkie pliki zaczynające się od adskflex. 

 • C:\ProgramData\Autodesk\CLM\LGS\ 

 i usuń folder odpowiadający wersji i kluczowi produktu  jeśli istnieje. Np, 001K1_2019.0.0.F dla AutoCAD 2019. 

 

Reset licencji dla wersji 2016 i starszych 

Dla wersji wcześniejszych niż 2017 należy: 

 • odinstalować daną wersję 
 • usunąć folder ADUT z lokalizacji zależnych od posiadanego systemu operacyjnego  

Windows 

C:\Users\YourUserID\ AppData\Roaming\Autodesk\ADUT 

macOS 

 /User/username/Library/Application\ Support/Autodesk/ADUT 

 • ponownie zainstalować oprogramowanie, aby zmienić typ licencji 

 

Uwaga! 

Pliki instalacyjne dla zakupionego oprogramowania w wersjach starszych powinieneś posiadać w wersji pudełkowej lub spróbować pobrać je poprzez wirtualnego agenta Autodesk [hiperłącze: https://ava.autodesk.com/modular/] w Sposób 2 opisany tutaj [hiperłącze: https://sway.office.com/GHmPFEfr6Bd6XXnj?ref=Link]  

 • uruchomić oprogramowanie i wybrać typ licencji, korzystając z typów licencji dostępnych sprzed 2017 r.: jednostanowiskowa lub sieciowa 

 

Reset licencji dla oprogramowania AutoCAD for macOS 

Materiał video producenta znajduje się pod tym linkiem. [hiperłącze: https://www.youtube.com/watch?v=KTXqETP0x-Y]