Reinstalacja aplikacji na pulpit firmy Autodesk

Reinstalacja aplikacji na pulpit firmy Autodesk

Reinstalacja Aplikacji na pulpit firmy Autodesk 

Aby ponownie zainstalować aplikację Autodesk Desktop App, postępuj zgodnie z poniższymi krokami: 

 1. Otwórz menedżera zadań (Ctrl + Shift + Esc) 
 2. Otwórz zakładkę Usługi i zatrzymaj aplikację AdAppMgrSvc 
 3. Otwórz zakładkę Procesy i zamknij następujące procesy: AdAppMgrSvc.exe i AdAppMgrUpdater.exe 
 4. Otwórz „Panel sterowania” i odinstaluj aplikację Autodesk Desktop App: Kliknij prawym przyciskiem myszy na aplikacji Autodesk Desktop App i wybierz opcję „odinstaluj” 
 5. Przejdź do C:\Programdata\Autodesk i usuń Autodesk Application Manager Service.ini 
 6. Przejdź do C:\Users\<username>\AppData\Roaming\Autodesk\Autodesk Desktop App\  i usń AutodeskDesktopApp.ini 
 7. Przejdź do C:\Users\<username>\AppData\Local\Autodesk\Web Services\  i usuń LoginState.xml 
 8. Przeszukaj rejestr systemowy w poszukiwaniu następujących kluczy i usuń je, jeśli istnieją:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Autodesk\Autodesk Application Manager 

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Uninstall\Autodesk Desktop App 

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths \AdAppMgrSvc.exe 

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths 

  \AutodeskDesktopApp.exe 

 9. Pobierz instalator dla aplikacji Autodesk Desktop App. 
 10. Uruchom instalator aplikacji Autodesk Desktop App. 

Uwaga: Aplikacja Autodesk Desktop App nie jest obsługiwana ani w systemach operacyjnych MAC ani Linux.